Berigtigelse_af_ kobsaftale

Berigtigelse af bolighandel

Vi sørger for, at berigtigelsen af din bolighandel foregår nemt og sikkert

Det kan være uoverskueligt og svært at danne sig et overblik over sin bolighandel, da der er mange juridiske aspekter, som man skal være opmærksom på. Med hjælp fra NEMBOLIGHANDELs kompetente boligadvokater får du det fulde overblik over din bolighandel, og du er dermed sikret en nem og tryg berigtigelse af dit boligkøb.

Ikoner_front page-03
Berigtigelse af bolighandel
4.995,-
Inkl. moms, ekskl. gebyrer
 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Refusionsopgørelse
 • Dialog med bank og mægler
 • Frigivelse af købesum
 • Afslutning af handlen
 • Rådgivning
 • logo_new
 • borsen_gazelle_new
 • Trustpilot_5_stjerner_1
 • logo (1)
counter_icon
19.874
bolighandler gennemført
Vi hjælper dig med at opnå den fulde ejendomsret...

Et boligkøb består af en række forskellige trin, som kan være både forvirrende og uoverskuelige for dig som boligkøber. Et af disse trin omfatter blandt andet berigtigelse af bolighandlen. 

Ved berigtigelse af en bolighandel bliver handlen gennemført i overensstemmelse med de aftalte vilkår mellem sælger og køber. Købsaftalen gennemføres altså i praksis, hvor sælger modtager købesummen og køber samtidig opnår ejendomsret over boligen. Vi vil i nedenstående udpensle alle de relevante punkter, der kan opstå i forbindelse med berigtigelse af en bolighandel.

 

bolig vid - nembolighandel
 
Alle bolighandler inkluderer:
 • Adgang til NEMBLIK – dit overblik døgnet rundt
 • Rådgivning fra specialiserede køberrådgivere
 • Landsdækkende køberrådgivning
 • Prisgaranti på alle boligydelser
 • Vi er i gang inden for 2 timer
 • Forsikret boligadvokat
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Stine Bendsen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om Berigtigelse af bolighandel

Berigtigelse af bolighandel vil sige, at gennemføre en ejendomshandel efter de aftalte vilkår i købsaftalen, som er indgået af køber og sælger, kaldes for berigtigelse af handel. Ved berigtigelse af handlen får køber den fulde ejendomsret til ejendommen ved anmærkningsfrit skøde mod frigivelse af købesummen til sælger.

Med NEMBOLIGHANDEL ved din side som din boligadvokat sørger vi for, at du får den fulde ejendomsret til ejendommen ved en sikker og nem berigtigelse af dit boligkøb.

Som din boligadvokat står vi for udarbejdelsen af skødet, og at dette bliver godkendt af sælgers repræsentant. Vi sørger i forlængelse heraf også for at skødet bliver underskrevet af alle parter og herefter tinglyst.

Vi tilbyder altid en gratis og uforpligtende samtale inden vi indleder en sag. Vi sørger for at gennemgå, hvordan vi bedst kan hjælpe dig videre med dit boligkøb.

Berigtigelse af bolighandel

Med NEMBOLIGHANDEL som din boligadvokat er du sikret et nemt og trygt boligkøb.

Vi sørger for at alt er på plads til overtagelsesdatoen, herunder skøde og refusionsopgørelse.

Med os som din boligadvokat får du:

 • Vi sørger for udarbejdelse af skøde
 • Vi står for at tinglyse skødet, når begge parter har underskrevet
 • Vi sørger for udarbejdelsen samt godkendelsen af refusionsopgørelsen
 • Vi varetager al korrespondance med bank og mægler
 • Vi overvåger frigivelsen af købesummen ved anmærkningsfrit skøde
 • Vi sørger for afslutning af handlen

For 3.500 kr. inkl. moms og ekskl. gebyrer sørger vi for, at dit boligkøb forløber så nemt og sikkert som muligt.

Priser og gebyrer

Med os som din boligadvokat sørger vi for berigtigelse af handlen for 3.500 kr. inkl. moms. Herudover kommer tinglysningsafgiften til staten.

Du betaler altså et salær til din boligrådgiver samt en tinglysningsafgift til staten.

 • Salæret til din boligrådgiver udgøres af 3.500 kr.

Tinglysningsafgiften består af en fast afgift på 1.850 kr. samt 0,6% af købesummen.

Her er et eksempel på hvordan tinglysningsafgiften beregnes for en bolig til 2 millioner kroner:

Tinglysningsafgift = 1.850 kr. + 2.000.000 kr. * 0,6% = 13.660 kr.

Berigtigelse af bolighandel Bestil nu
DKK 4.995,- Inkl. moms, ekskl. gebyrer

Berigtigelse af handlen – Hvad betyder det?

Berigtigelse af handlen er en betegnelse for, at handlen bliver gennemført ud fra de vilkår, som køber og sælger er nået til enighed om i købsaftalen. Når handlen berigtiges, får køber den fulde ejendomsret til ejendommen ved anmærkningsfrit skøde og mod frigivelse af købesummen til sælger. For at køber ikke overtager sælges gamle lån på ejendommen, skal disse være indfriet og aflyst, hvilket resulterer i anmærkningsfrit skøde.

Før handlen kan berigtiges, skal der ske følgende:

 • Der skal udarbejdes et skøde
 • Der udarbejdes en refusionsopgørelse samt en eventuel reguleringsopgørelse
 • Sælger skal indfri og aflyse sine lån på ejendommen
 • Købesummen skal frigives af køber til sælger
 • Køber skal sikre sig retten over ejendommen ved tinglysning af skødet

Når dette er på plads, kan handlen berigtiges og afsluttes.

Med over 19.000 succesfulde og gennemførte bolighandler kan vi varetage hvilken som helst opgave, som du måtte stille os. Ved hjælp af teknologien, kan du via NEMBLIK tilgå din sag døgnet rundt. Med hjælp fra vores specialiserede køberrådgivere modtager du den mest saglige og faglige vejledning fra start til slut i købsprocessen. 

Overblik over berigtigelsen

For at gennemsigtiggøre processen, har vi opstillet trinnene som din boligadvokat gennemgår i forbindelse med en sag vedrørende berigtigelse af bolighandel. 

 • Aftaleindgåelse

Første trin i processen påbegyndes med, at købsaftalen først og fremmest underskrives af sælger og køber med advokatforbehold. 

 • Deponering af udbetaling

Efter underskrevet købsaftale mellem sælger og køber deponerer køber en udbetaling hos sælgers pengeinstitut eller ejendomsmægler. Udbetalingens størrelse kan variere. Det er derfor en god idé at alliere sig med en boligadvokat. 

 • Bankgaranti

Køber stiller herefter en bankgaranti for den resterende del af købesummen, der efterfølgende afløses af en kontant deponering pr. overtagelsesdatoen. 

 • Tinglysning af skøde

Efter at have gennemgået eventuelle forbehold i købsaftalen, oprettes et digitalt skøde på tinglysning.dk. Efter din boligadvokat har oprettet skødet, sendes det til godkendelse af alle parter og signeres digitalt med NemID af både køber og sælger. Er der givet tinglysningsfuldmagt, kan din advokat også underskrive. Skødet indsendes herefter til tinglysning. 

 • Ejerskifte

Efter at skødet er kommet retur, sender advokaten meddelelse om tinglysning til sælgers og købers bank og igangsætter tinglysning af købers nye lån og aflysning af sælgers gamle lån. I den forbindelse underrettes kommunen og SKAT automatisk om ejerskifte. Der kan efterfølgende tegnes en ejerskifteforsikring, hvis køber ønsker det. 

 •  Deponering af restbeløb

På overtagelsesdatoen deponerer køber, via sit pengeinstitut, de resterende penge hos sælgers bank, hvorefter der udarbejdes refusionsopgørelse.

 • Købesummen frigives

Efter købers advokat får melding om, at sælgers bank gamle lån er aflyst, kan købesummen frigives til sælger disposition. Frigivelsen kan først ske på overtagelsesdatoen. 

Vi berigtiger din handel

Når skødet er blevet tinglyst, er du sikret retten over ejendommen, og vi sørger for, at der fremlægger anmærkningsfrit skøde ved at korrigere aflysning og tinglysning af lån med bankerne. Ved anmærkningsfrit skøde kan sælger få frigivet købesummen med evt. tilbageholdelse af et beløb til refusionsopgørelsen.

Vi hjælper dig som køber med at få tegnet en hus- og ejerskifteforsikring rettidigt, så forsikringen er gældende. Hus- og ejerskifteforsikringen skal nemlig være tegnet inden dispositions-/overtagelsesdagen for at være gældende.

Vi sørger også for udarbejdelsen af refusionsopgørelsen, som er en opgørelse over, hvad henholdsvis køber og sælger har betalt af udgifter for ejendommen efter overtagelsesdatoen.

Refusionsopgørelsen er en økonomisk opgørelse. Her ses det bl.a., hvad der er blevet betalt af udgifter til ejendomsskat, vand, fællesudgifter og grundejerforeningskontingent af henholdsvis sælger og køber. Refusionsopgørelsen sendes til begge parters godkendelse og underskrift, og herefter kan evt. restkøbesum frigives så handlen kan afsluttes.

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver også efter, at handlen er afsluttet. Hvis du har spørgsmål eller har opdaget fejl eller mangler ved boligen, som skal vurderes, så er vi altid til rådighed.

Du kan altid kontakte os på tlf. 70 20 41 61 for en uforpligtende samtale om din handel. 

Selvom din bolighandel er afsluttet, er du til hver en tid velkommen til at kontakte din boligrådgiver, såfremt du skulle have spørgsmål angående dit boligkøb, eller hvis du konstaterer fejl og mangler ved boligen, som du gerne vil have vurderet og evt. stillet krav mod sælger.

Berigtigelse af bolighandel Bestil nu
DKK 4.995,- Inkl. moms, ekskl. gebyrer
Berigtigelse af bolighandel

Når du vælger Berigtigelse af bolighandel sørger vi for:
 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Korrespondance med bank og mægler
 • Sikker frigivelse af købesum
 • Endelig afslutning af handlen

Start nu      Ring mig op