boligrådgiber

Køb af andelsbolig

Vi har gjort det nemt og sikkert for dig at købe andelsbolig

Køb af andelsbolig kan være en både tidskrævende og overvældende process, da der er mange juridiske essentielle dokumenter, som man skal være opmærksom på. Hos NEMBOLIGHANDEL får du kompetent rådgivning om købsprocessen og et komplet overblik over bolighandlen, så du kan få en nem og sikker handel i hus.

Ikoner_front page-06
Køb af andelsbolig
7.495,-
Inkl. moms, ekskl. gebyrer
 • Gennemgang af overdragelse
 • Rådgivningsskrivelse
 • Godkendelsesskrivelse
 • Dialog med bank og mægler
 • Godkendelse af handlen
 • logo_new
 • borsen_gazelle_new
 • Trustpilot_5_stjerner_1
 • logo (1)
counter_icon
19.874
bolighandler gennemført
Vi hjælper dig med at
gennemføre drømmekøbet...

Boligmarkedet kan være en jungle og vanskelig at gennemskue. Ikke kun pga. de mange faldgrupper, men også mængden af boligtyper. Andelsboliger er et tiltag som har hæftet sig fast i ikke mindst danskerne, men også det danske boligmarked. 

Hvorend du beslutter dig for at købe en andelslejlighed i en ældre eller nybygget andelsforening, er det en god idé at være i tæt kontakt med en professionel rådgiver, inden du underskriver købskontrakten.

Hos NEMBOLIGHANDEL har vi mange års erfaring med bolighandel. I samarbejde med vores kompetente boligadvokater kan du sikre dig en bekymringsfri bolighandel. Vi møder vores klienter i øjenhøjde og udviser tryghed gennem hele købsprocessen, så du blot kan læne dig tilbage og finde ro omkring din næste store investering. 

 

 

bolig vid - nembolighandel
 
Alle bolighandler inkluderer:
 • Adgang til NEMBLIK – dit overblik døgnet rundt
 • Rådgivning fra specialiserede køberrådgivere
 • Landsdækkende køberrådgivning
 • Prisgaranti på alle boligydelser
 • Vi er i gang inden for 2 timer
 • Forsikret boligadvokat
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Stine Bendsen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om Køb af andelsbolig

Når du køber en andelsbolig, er der mange opgaver, der skal varetages. For at være fuldstændig klar over hvad du køber, er det især vigtigt, at der er styr på de juridiske aspekter.

Dette er grunden til, at vi som boligadvokater står klar til at tage hånd om din bolighandel fra start til slut. Hos os er du garanteret en tryg og sikker bolighandel. Dermed har du vished for at få en sikker handel i hus.

Vi har erfaring fra mere end 19.000 bolighandler. Det betyder, at du vil gennemgå et trygt forløb med hjælp fra din boligrådgiver. Hos os får du komplet køberrådgivning og godkendelse af handlen.

Rådgivning til andelsbolig

NEMBOLIGHANDEL kan blandt andet hjælpe dig med følgende:

 • Vi sikrer handelsvilkårene i overdragelsesaftalen
 • Vi gennemgår de fremsendte dokumenter til overdragelsesaftalen
 • Vi laver en rådgivningsskrivelse til dig som køber
 • Vi laver en godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant om eventuelle forbehold for dokumenter, som vi vurderer mangler eller lignende
 • Vi varetager al dialog med bank, mægler og andre relevante parter
 • Vi sørger for, at handlen bliver godkendt, og at forbeholdene bliver opfyldt
 • Vi sikrer, at alt er på plads til din overtagelse af lejligheden
 • Vi er med i hele sagsforløbet indtil handlen afsluttes

Pris 5.000 kr. inkl. moms og ekskl. gebyrer.

Køb af andelsbolig Bestil nu
DKK 7.495,- Inkl. moms, ekskl. gebyrer

Gebyrer

Når der sker en overdragelse af en andelsbolig, kan du som køber blive opkrævet nogle gebyrer. Dette kan for eksempel være gebyrer til administrator, ejerforening eller banken i forbindelse med andelsboligerklæring.

Gebyrerne kan ligeledes udforme sig som en tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af lån. Det er vigtigt at understrege, at ovenstående blot er eksempler på eventuelle gebyrer som banker og ejerforeninger kan opkræve fra dig som køber i et andelsboligkøb.

Essentielle dokumenter

Når du køber en andelsbolig, skal du være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvordan økonomien i de forskellige andelsboligforeninger ser ud. Hvis du foretager et andelsboligkøb i en forening som har dårlig økonomi, kan du opleve store økonomiske konsekvenser.

Inden du underskriver overdragelsesaftalen, har det derfor stor betydning, at en professionel rådgiver kigger alle dokumenter igennem. 

Eksempler på dokumenter og oplysninger kan bestå af: 

 • Foreningens vedtægter
 • Specificeret salgsopstilling med oplysninger om forbedringer
 • Den seneste årsrapport samt budgettet for det kommende år.

Der er mange oplysninger, der skal tjekkes op på, før du kan vide, om du står overfor et fornuftigt andelsboligkøb. Hvis du ikke har erfaring med dokumenter af denne slags, kan det være svært at lave en grundig undersøgelse.

Hvis du underskriver en overdragelsesaftale, hvor du hæfter solidarisk og personligt, bør du være meget opmærksom på foreningens økonomi. Du kan nemlig opleve store konsekvenser, hvis foreningen har meget gæld.

Foreningens økonomi er derfor meget vigtig, når du står over for et andelsboligkøb. Dette betyder, at en grundig gennemgang af relevante dokumenter og oplysninger er essentiel.

Når du kigger dokumenterne igennem, er der mange informationer, som du skal forholde dig til, og mange forhold som du bør tjekke op på. Derfor er det en god idé at lade din boligadvokat gennemgå dokumenterne, så du ikke løber ind i uforudsete udgifter. På den måde er du sikker på at undgå ubehagelige overraskelser.

Advokatforbehold når du skal købe andelsbolig

Som nævnt i ovenstående er det fornuftigt at alliere sig med en boligadvokat i forbindelse med andelsboligkøb. Dels da en advokat kan give rådgivning om andelsboligkøb, men også da du herigennem kan få hjælp til gennemgang af essentielle dokumenter.

Det er også en god idé at inddrage en advokat i din bolighandel, så du har mulighed for advokatforbehold. Advokatforbeholdet betyder, at hvis din boligadvokat har betænkeligheder, har du mulighed for at fortryde købet. Dette kan du gøre ganske gratis – selvom du har underskrevet købsaftalen.

Vil du fortryde dit køb, skal det blot gøres inden for den frist, som er aftalt i forbeholdet. Dette kan for eksempel være en fordel, hvis du er presset til at give et hurtigt bud og underskrive købsaftalen. I dette tilfælde har du sandsynligvis ikke haft tid nok til at undersøge alle forhold så grundigt, som du gerne ville.

Køb af andelsbolig ved selvsalg

Et selvsalg betyder, at boligen sælges uden hjælp fra en ejendomsmægler eller en anden rådgiver. Hvis sælger foretager et selvsalg, er det en god idé at få professionel hjælp til at bistå dig i forbindelse med dit andelsboligkøb.

Ved et selvsalg, er det udelukkende sælger, der står for at videregive al information vedrørende lejligheden til dig som køber. Dette er grunden til, at du bør få professionel hjælp. Fra sælgers side er disse informationer nemlig ikke blevet professionelt tjekket igennem, hvis der er tale om et selvsalg.

Da der ikke har været en professionel inde over handlen, kan du ikke vide dig sikker på, at alle forhold er blevet belyst. Dette betyder, at du som køber risikerer, at overdragelsesaftalen ikke er udarbejdet optimalt i forhold til dine ønsker og behov. Det anbefales derfor at søge professionel rådgivning, hvis du står overfor et andelsboligkøb ved selvsalg.

Køb af andelsbolig Bestil nu
DKK 7.495,- Inkl. moms, ekskl. gebyrer

Hvordan bliver en andelsbolig prissat?

Andelsboliger er underlagt en max pris og må højest sælges til den beregnede maksimalpris. Værdien af en andelsbolig beregnes med udgangspunkt i Andelsboligloven. Derudfra kan man finde max prisen på den enkelte andel.

Ifølge Andelsboligloven skal man bruge ét af disse tre principper i forbindelse med køb/salg af en andelsbolig: 

#1 Anskaffelsesprisen

Andelsboligens værdi udgør den pris, som foreningen betalte ved stiftelsen. Hertil lægges eventuelle forbedringer til ejendommens pris. Dette princip bliver primært anvendt ved nybyggede ejendomme, hvor ejendommens værdi endnu ikke er steget.

#2 Den kontante handelsværdi/valuarvurdering

Andelsboligens værdi bliver fastsat, som var den en udlejningsejendom. Kun særligt uddannede ejendomsmæglere (valuarer) må foretage denne vurdering. Denne vurdering gælder i 18 måneder og foreningen skal selv betale for at få den foretaget. Flere andelsforeninger anvender denne vurderingsform, da den oftest giver en højere prisfastsættelse af ejendommen.

#3 Den offentlige ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering foretages af SKAT. Alle andelsboliger fastsættes ud fra niveauet for udlejningsejendomme i samme geografiske område.

Valuarvurderinger

Valuarvurderinger giver den mest præcise vurdering af en andelsforenings ejendoms værdi. Valuaren besigtiger ejendommen og danner herudfra et overblik over ejendommens tilstand. Her sammenlignes tilstanden af ejendommen og priser for nærliggende ejendomme i området.

Der er dog også upræcise valuarvurderinger, der enten vurderer ejendommen for høj eller for lav. Det er derfor en god idé at teame op med en bankrådgiver eller en boligadvokat, der har kendskab til boligpriserne i området. Bankrådgiveren eller boligadvokaten kan i den forbindelse fortælle dig om det er en god handel eller ej. 

Er vurderingen eksempelvis for høj, kan du som køber ansøge om godtgørelse inden for 6 måneder efter du finder ud af at prisen var for høj. Kravet om tilbagebetaling forældes efter de 6 måneder fra det tidspunkt, hvor køberen kendte til eller burde have kendt til kravet. 

Hos NEMBOLIGHANDEL har vi erfaring med boliger i alle afskygninger af Danmark. Vi står altid til rådighed for dig og dine interesser. Vi sætter dine behov først og gør din bolighandel til en god og positiv oplevelse. 

Andelskronen

De ovenstående 3 principper: Anskaffelsesprisen, Den kontante handelsværdi/valuarvurdering og Den offentlige ejendomsvurdering, fastsætter på hver sin måde værdien af andelsboligen. Der tilføjes derefter forbedringer, mens foreningens gæld er fratrukket. I andelsforeningens vedtægter er der beskrevet, hvordan foreningens formue skal fordeles i forhold til det indskud, som sælger oprindeligt betalte dengang vedkommende betalte for andelen.

Det er andelsforeningen der fastsætter andelskronen, ud fra ejendommens værdi indenfor den maksimale pris, som lovgivningen har fastsat. 

Fordele og ulemper ved køb af en andelsbolig

Der er både fordele og ulemper ved køb af en andelsbolig. Og argumenterne vil skifte afhængig af, hvilken person du spørg. Vi har forsøgt at sammensætte nogle af de argumenter vi har erfaret i forbindelse med andelsboliger gennem årene.  

Fordele ved køb af en andelsbolig:

 • Det er oftest relativt billigt at købe en andelslejlighed, sammenlignet med en ejerlejlighed
 • Andelsværdien er underlagt en maksimalpris
 • Andelsforeningen har oftest en lavere boligudgift for andelshavere (Især for ældre foreninger)
 • Nyere foreninger har ofte relativt lave indskud og høje boligudgifter
 • Det ses ofte at der skabes stærke fællesskaber blandt beboerne
 • Andelsforeninger er skabt ud fra den oprindelige tanke om solidaritet og fællesskab

Ulemper ved køb af en andelsbolig:

 • Du ejer ikke din bolig, men blot en andel af boligen
 • Du kan ikke optage et realkreditlån, hvilket kan gøre det dyrere at låne til indskuddet
 • Der kan ikke foretages større ombygninger uden en godkendelse (Kan også være tilfældet i andre boligformer)
 • Andelsboliger er meget følsomme over for ændringer i lovgivningen
 • Du hæfter alene med dit indskud, såfremt foreningen kommer i økonomiske vanskeligheder (Der er dog visse undtagelser)

Forpligtelser forbundet med en andelsbolig

Som andelsejer har du som udgangspunkt kun pligt til at vedligeholde din egen bolig. Altså inden for de kvadratmeter der udgør din bolig – det kan være selve boligen, evt. altan og noget af trappeopgangen. 

Vedligeholdelse indbefatter evt. renovering eller fornyelse af gulve, vægge, køkken, døre, skabe osv. Du er som andelsejer også forpligtet til at opretholde og vedligeholde alle fællesarealer heriblandt: kælderrum, altaner, gårdmiljø mm. Andelsforeninger er kendte for at have et godt fællesskab, og sørger for såkaldte “gård-dage”, hvor alle i foreningen hjælper til med vedligeholdelsen af ude- såvel som indearealerne. 

Økonomiske forpligtelser

Der er også økonomiske forpligtelser ved at være andelshaver. I stedet for en almindelig husleje, betaler du en boligafgift, der opkræves af andelsforeningen. Boligafgiften kan reguleres alt efter boligens størrelse og stand. Det kan fx være:

 • Ydelser på andelsforeningens optaget lån
 • Vedligeholdelse og renoveringer i andelsforeningen
 • Skatter

Rådgivning på højeste niveau

Et andelsboligkøb kan i visse tilfælde medføre juridiske og økonomiske konsekvenser. Problemet er blot, at disse konsekvenser ikke altid er let gennemskuelige. Din boligadvokat hjælper dig med at gennemgå alle dokumenter. Undervejs i forløbet modtager du desuden professionel rådgivning.

Med hjælp fra vores boligadvokater er du sikret under hele dit andelsboligkøb. Kontakt NEMBOLIGHANDEL i dag på tlf. 70 20 41 61, så kan du høre mere om, hvordan vores hjælp kan bringe dig en sikker handel i hus.

Husk – det er gratis at stille spørgsmål. Derfor er du mere end velkommen til at kontakte os, hvis du mangler svar. Hos os kan du få hjælp ganske uforpligtende.

Vores advokatkontor

Hos os kan du som boligkøber få landsdækkende rådgivning. Med vores ydelser gør du det nemt for dig selv. Her kan du nemlig få rådgivning via telefon, e-mail eller gennem vores krypterede system. På den måde er du i kontrol og bestemmer selv hvornår og hvordan, du ønsker at få rådgivning.

I vores lukkede system er dine dokumenter og oplysninger samtidig i sikkerhed. Du kan altid finde dokumenterne vedrørende din handel – både nu og i fremtiden. Du vil altid have det fulde overblik over din sag, da du har  mulighed for at følge med i, hvad din boligrådgiver er i gang med. Derudover kan du holde styr på, hvilke trin du skal igennem, før din handel kan blive gennemført.

Hos os har du altid mulighed for at modtage en gratis vurdering af din sag. På den måde kan vi via en indledende samtale finde ud af, hvordan vores service kan være dig mest behjælpelig. Denne samtale koster ingenting og er fuldstændig uforpligtende.

Ring til NEMBOLIGHANDEL i dag på tlf. 70 20 41 61 og hør mere. Husk at det er gratis at stille os spørgsmål over telefon, chat eller e-mail.

Køb af andelsbolig Bestil nu
DKK 7.495,- Inkl. moms, ekskl. gebyrer
Køb af andelsbolig

Når du vælger Køb af andelsbolig sørger vi for:
 • At sikre handelsvilkårene i købsaftalen
 • At gennemgå de fremsendte dokumenter til købsaftalen
 • At lave en rådgivningsskrivelse til dig som køber
 • At tage os af korrespondancen med bank og mægler
 • At udarbejde en godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant om evt. forbehold
 • At handlen bliver godkendt og forbehold opfyldt
 • At du modtager kompetent køberrådgivning
 • At alt er på plads til din overtagelse af boligen
 • At sagen afsluttes endeligt

Start nu      Ring mig op