tinglysning

Tinglysning af skøde

Vi gør det nemt og sikkert for dig at få udarbejdet og tinglyst et skøde

Når et skøde skal tinglyses er det vigtigt, at dette bliver gjort korrekt, så der ikke er nogen tvivl om, hvem der har rettighederne over den pågældende ejendom. NEMBOLIGHANDEL’s kompetente boligadvokater har mange års erfaring med udarbejdelse og tinglysning af skøde, og du er dermed sikret en effektivt og korrekt udarbejdelse samt tinglysning af dit skøde.

 

Ikoner_front page-05
Tinglysning af skøde
2.995,-
Inkl. moms, ekskl. tinglysningsafgift
 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • logo_new
 • borsen_gazelle_new
 • Trustpilot_5_stjerner_1
 • logo (1)
counter_icon
19.874
bolighandler gennemført
Lad os hjælpe dig med at tinglyse dit skøde korrekt...

Det afgørende trin i en bolighandel, afhænger af tinglysningen af skødet. Ved tinglysningen af skødet bliver køberne officielt de nye ejere af ejendommen. Efter underskrevet købsaftale tinglyses skødet. Bliver skødet derimod ikke tinglyst, er handlen kun en aftale mellem køber og sælger, og forbliver juridisk ugyldig. 

Efter skødet er tinglyst, bliver overdragelsen af det nye ejerskab registreret i Tingbogen. Efter registrering i det offentlige register, er der samtidig oprettet retmæssigt bevis af den nye ejer af ejendommen. Lad NEMBOLIGHANDEL bistå dig i processen med at færdiggøre din bolighandel ved at udarbejde og tinglyse skødet.

bolig vid - nembolighandel
 
Alle bolighandler inkluderer:
 • Adgang til NEMBLIK – dit overblik døgnet rundt
 • Rådgivning fra specialiserede køberrådgivere
 • Landsdækkende køberrådgivning
 • Pisgaranti på alle boligydelser
 • Vi er i gang inden for 2 timer
 • Forsikret boligadvokat
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Stine Bendsen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om tinglysning af skøde

Hos NEMBOLIGHANDEL får du professionel hjælp til udarbejdelse og tinglysning af skødet.

Hvad vil det sige at tinglyse et skøde? – Når du køber fast ejendom, skal din adkomst til ejendommen tinglyses. Dette bliver gjort, så omverdenen bliver klar over, at ejendommen har fået ny ejer. 

NEMBOLIGHANDEL sikrer dig en juridisk og korrekt udarbejdelse af skødet samt tinglysning af dette. Gennem hele forløbet kan du forvente professionel rådgivning fra en personlig boligadvokat.

Desuden er tinglysning købers sikringsakt. Ved tinglysning af købers adkomst forhindres det nemlig, at den tidligere ejers kreditorer kan gøre udlæg i ejendommen.

Skødeskrivning og tinglysning

Det er et krav at skulle tinglyse skøde i forbindelse med overtagelse en en ejendom. Hos NEMBOLIGHANDEL påtager vi os ansvaret for, at dit skøde udarbejdes og tinglyses korrekt. Du vil blive tildelt en personlig boligadvokat, som vejleder dig gennem hele forløbet.

I den forbindelse sørger vi for:

 • Professionel rådgivning
 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Afslutning af sagen

Pris: 2.000 kr. inkl. moms.

Tinglysning af skøde Bestil nu
DKK 2.995,- Inkl. moms, ekskl. tinglysningsafgift

Pris for tinglysning af skøde

Hvad koster tinglysning af skøde? Hos NEMBOLIGHANDEL får du altid retfærdige og gennemskuelige priser. Prisen på tinglysning af skøde ligger hos os på 2.300 kr. inkl. moms.

Bemærk, at vores pris på skøde og tinglysning ikke inkluderer den faste afgift til staten. Denne afgift ligger på 1.850 kroner. Tinglysningsafgiften går udelukkende til staten. Denne er obligatorisk, og derfor kan du ikke undgå at betale den.

Hos os er du sikret professionel rådgivning. Derudover vil du modtage en komplet udarbejdelse af skøde samt tinglysning. Vi påtager os hele ansvaret for dit skøde.

Inden vi påbegynder din sag, tilbyder vi altid en gratis og uforpligtende samtale.
Ring til os i dag på tlf. 70 20 41 61 – så kan du få afklaret eventuelle spørgsmål.

Tinglysning af skøde trin for trin…

Ved indgået samarbejde med en boligadvokat vil du modtage juridisk og professionel vejledning gennem hele forløbet. Lige fra udarbejdelse og underskrivelse af købsaftalen til udarbejdelsen af refusionsopgørelsen.

 • Købsaftalen

Som første led i processen, inden skødet tinglyses, udarbejdes der en købsaftale, som underskrives af både køber og sælger. 

 • Dokumentation

For at kunne udarbejde et skøde, har vi brug for noget information, som kan varierer alt efter, hvordan I har valgt at stille sikkerhed for købesummen. Efter modtaget dokumentation, udformer vi skødet.

 •  Underskrivning af skødet

Efter udformning af skødet, er det klar til at blive underskrevet af begge parter ved hjælp fra NemID. Skødet bliver efterfølgende sendt til tinglysning.

 • Bank og køber

Mens tinglysningen bliver udformet, korrespondere din advokat samtidig med både bank og køber (afhængig af, hvordan din situation ser ud) og aflyser sælgers lån og eventuel tinglysning af købers lån.

 • Gyldigt skøde

Efter sælgers lån er aflyst og købers eventuelle lån er blevet tinglyst, er skødet hermed gyldigt og uden anmærkninger. Købesummen vil derefter blive frigivet, dog tidligst på overtagelsesdatoen. 

 • Mellem køber og sælger

På overtagelsesdatoen, hvor også købesummen vil bliver frigivet, aflæser sælger og køber ejendommens forbrugsmålere mv. Herefter meddeles ejerskiftet til forsyningsselskaberne. 

 • Refusionsopgørelse

Som slut på processen, udarbejder køber og sælger refusionsopgørelsen – hvilket du naturligvis kan få hjælp til hos din advokat. 

Tinglysningsafgift skøde

I forbindelse med handel af fast ejendom, skal der betales en tinglysningsafgift til staten. Ejendommens handlede værdi er afgørende for størrelsen på tinglysningsafgiften.

Beregning af tinglysningsafgift:

Fast afgift

 • 1.850 kroner (2023-niveau)

Variabel afgift

 • 0,6 procent af købesummen ved almindelig bolighandel.
 • 0,6 procent af købesummen ved en familiehandel.

Købesummen bliver udregnet som den offentlige vurdering fratrukket 15 procent, hvis købesummen er mindre end dette beløb; ellers købesummen.

Hvorfor skal et skøde tinglyses?

Ved tinglysning af skøde sikrer du dig rettighederne over din ejendom. Dermed overgår alle rettigheder altså fra sælger til køber. Det vil sige, at køber bliver den officielle ejer af ejendommen.

I tilfælde af, at ejendomme bliver solgt til mere end én køber, vil det være køberen, der først har tinglyst skødet, som er den retmæssige ejer. Tinglysning er altså købers sikringsakt.

Førend du kan optage et lån i ejendommen, kræver banker og kreditforeninger desuden, at du er den officielle ejer af din ejendom.

Hvordan tinglyser jeg et skøde?

 1. Skødet udarbejdes. Dette kan for eksempel udføres af en boligadvokat.
 2. Skødet underskrives af køber og sælger ved hjælp fra NemID.
 3. Skødet anmeldes til tinglysning af skødeskriver.
 4. Tinglysningsafgiften betales.
 5. Skødet tinglyses herefter af Tinglysningsretten.
 6. Skødeskriver får en e-mail om, at skødet er tinglyst.

Hvad indeholder et skøde?

Når du skal have dit skøde tinglyst, skal følgende oplysninger indgå:

 • Hvor stor en del af ejendommen, der overdrages
 • Overdragelsesdato af ejendommen
 • Købesummens størrelse
 • Ejendommens adresse
 • Hvem sælger er
 • Hvem køber er

Eventuelt kan et skøde indeholde oplysninger om påkrævede erklæringer som disse:

 • Køb af dødsbo
 • Udlændinges køb af fast ejendom
 • Erhvervelse af landbrugsejendom
 • Selskabers køb af fast ejendom
 • Hæftelser som overtages

Retsanmærkning på skøde

I forbindelse med tinglysning af skøde kan der være forhold, der forhindrer tinglysningen i at finde sted i overensstemmelse med tingbogen. Hvis dette er tilfældet, vil en retsanmærkning eller en påtegning gøre Tinglysningsretten opmærksom på dette faktum.

En retsanmærkning kan blandt andet gøre sig gældende, hvis den tidligere ejers lån på ejendommen ikke er blevet aflyst. Når anmærkningerne er bragt i orden, slettes disse. Dermed vil du stå tilbage med et anmærkningsfrit skøde.

Hvem sørger for skødet?

Køber og sælger har selv mulighed for at aftale, hvem der skal stå for udarbejdelse af skøde, tinglysning af skøde samt betaling for skødet og tinglysningsafgiften. Dette skal fremgå af købsaftalen.

Ofte er det køberen, som står for skødet i praksis. På den måde har køber (eller købers rådgiver) mulighed for at være inde over frigivelsen af købesummen til sælger.

Hvis skødet er tinglyst uden retsanmærkninger, kan købesummen frigives til sælger, når sælgers bank har fået besked om berigtigelse af skødet.

Er der et eller flere uafklarede forhold, har køber mulighed for at tilbageholde en del af købesummen hertil. Det kan for eksempel dreje sig om restance på ejendommen.

Skødeskrivning

Det kan være svært at finde rundt i en skødeskrivning. Der ligger nemlig en omfattende juridisk proces bag.

Derfor får du her et overblik over processen ved skødeskrivning:

 • Køber er ansvarlig for udarbejdelse af skøde. Udarbejdelse af skøde bør ske ved hjælp af en boligadvokat.
 • Købers advokat sender udkastet af skødet til godkendelse hos sælger.
 • Det godkendte skøde signeres af begge parter via NemID.
 • Købers nye lån tinglyses af købers advokat og sælgers gamle lån hos banken slettes.
 • Købers advokat får besked, når skødet er uden retsanmærkninger – dvs., at sælgers gamle lån er aflyst.
 • Sælger får købesummen frigivet fra købers boligadvokat.

Hos os kan du få hjælp til skødeskrivning at transportskøde, skilsmisseskøde og auktionsskøde.

Skøde pris

Hos os ligger prisen for skøde på 2.000 kr. inkl. moms og ekskl. gebyrer til tinglysning. Vi er med dig fra start til slut. Dermed er du sikret professionel rådgivning.

Hos os kan du være sikker på, at alle juridiske steps foregår korrekt. Din personlige boligadvokat tager sig nemlig af hele processen. På den måde er du sikret et juridisk korrekt skøde.

Vi sørger både for udarbejdelse af skøde og efterfølgende tinglysning. Det betyder altså, at vi tager os af alt det praktiske. Vi hjælper dig, så tinglysninger af skøde bliver nemt og overskueligt.

Tinglysning af skøde Bestil nu
DKK 2.995,- Inkl. moms, ekskl. tinglysningsafgift

Beregning af tinglysningsafgift

Eksempel: Almindelig bolighandel

Niels vil gerne beregne sin tinglysningsafgift. Han har solgt sin ejendom for 2 millioner kroner:

Tinglysningsafgift: 1.850 kr. + 2.000.000 kr. * 0,6 procent = 13.660 kr.

Eksempel: Familiehandel

Birgitte har overtaget et hus fra et familiemedlem. Huset er vurderet til 1.500.000 kr. Hun har godtgjort den tidligere ejer 1.000.000 kr. Det vil sige, at købesummen udgør et mindre beløb end 85 procent af ejendommens værdi. Denne er nemlig 1.275.000 kr.

Tinglysningsafgift: 1.850 kr. + 1.275.000 kr. * 0,6 procent = 9.360 kr.

Digital tinglysning

Siden september 2009 er tinglysning af bolig sket digitalt på www.tinglysning.dk. Det vil sige, at alle rettigheder over fast ejendom derfor skal registreres digitalt. Dette er hvad enten der er tale om ejendomsoverdragelse, panterettigheder eller lignende.

Forud for digital tinglysning skete tinglysning i landets byretter. Dette er nu samlet hos Tinglysningsretten, som ligger i Hobro. Med digitalisering vil du få dit skøde som en PDF-fil. Det er altså ikke længere muligt at få skødet i papirform.

Alle tinglysninger registreres på www.tinglysning.dk. Her har man nu også adgang til at lave opslag i tingbogen ganske gratis.

Digital signatur

Efter digitalisering skal en ejendomsoverdragelse eksempelvis registreres ved hjælp af en elektronisk blanket på Tinglysningsrettens hjemmeside. Dette gælder både for privatpersoner, virksomheder og rådgivere.

På grund af digital tinglysning, skal sagens parter ligeledes underskrive det pågældende dokument elektronisk. Den digitale underskrift sker ved hjælp af NemID eller digital signatur.

Hvis du er forhindret i at skrive under digitalt, kan du benytte dig af en tinglysningsfuldmagt. I dette tilfælde kan fuldmagtshaver underskrive digitalt på vegne af fuldmagtsgiver. Juridisk set har det ingen betydning, at tinglysningen i dag er digital. Forholdet mellem køber og sælger er nemlig præcis det samme, som hvis en tinglysning var sket før september 2009.

I fuldmagten kan mulighederne for underskrift begrænses til nærmere bestemte vilkår. For eksempel kan fuldmagtsgiver sikre, at fuldmagtshaver ikke kan erhverve ejendomme for mere end et nærmere fastsat beløb.

Generelt om debitorskifte

I forbindelse med køb af en ejerlejlighed, vil der typisk være en sikkerhed til ejerforeningen. Denne sikkerhed kan enten bestå af et tinglyst ejerpantebrev, skadesløsbrev eller tinglyste vedtægter.

I tilfælde af et ejerpantebrev, skal der foretages et debitorskifte af ejerpantebrevet. Der er ligeledes mulighed for, at der skal foretages en forhøjelse eller en aflysning.

En ekspedition som denne er ikke inkluderet i berigtigelsen. Prisen ligger på 1.200 kr. inkl. moms. Oveni kommer den faste afgift til staten, som er på 1.850 kr. inkl. moms.

Ofte stillede spørgsmål

Stadig i tvivl om reglerne for tinglysning? Vi har listet 3 af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med tinglysning af skøde, der forhåbentlig kan hjælpe dig på vej. Skulle der være yderligere spørgsmål, står NEMBOLIGHANDEL altid til rådighed i form af juridisk og professionel rådgivning. 

Hvad er tinglysning?

Når du køber bolig, er tinglysning din sikringsakt. Med en tinglysning af skøde bliver du som køber den formelle ejer af ejendommen. En tinglysning betyder desuden, at den tidligere ejers eventuelle kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejendommen.

Gennem tinglysning af skøde åbnes der op for flere muligheder. Herunder hører blandt andet, at du får mulighed for at tage lån i ejendommen. Førend du kan tage et lån, kræver banker og kreditforeninger nemlig, at du står som formel ejer af din ejendom i tingbogen.

I dag vil processen foregå som digital tinglysning – også kendt som elektronisk tinglysning. Dermed er tingbøgerne blevet samlet i én elektronisk tingbog. Tingbogen kan tilgås gratis via tinglysning.dk.

Hvordan foregår tinglysning?

I Danmark blev der i 2009 indført digital tinglysning af rettigheder over fast ejendom – herunder tinglysning af købers overtagelse af ejendommen. Det vil altså sige, at tinglysning nu er en digital proces.

Digital tinglysning foregår på www.tinglysning.dk. Her skal du bruge digital signatur eller NemID.

De opgaver, der skal udføres med det digitale tinglysningssystem, omfatter blandt andet at sikre, at alle nødvendige oplysninger indhentes og indtastes i systemet. Andre rettigheder end ejerskab tinglyses ligeledes i det digitale tinglysningssystem, såsom panterettigheder, brugsrettigheder og servitutter.

Bemærk, at sælgers lån i ejendommen ofte skal aflyses, og at købers lån skal tinglyses på ejendommen. Vi står klar som online boligadvokater. I kraft af vores erhverv har vi et stort kendskab til digitaliserede processer. Derfor kan vi hjælpe dig til en nem og hurtig tinglysning af dit skøde.

Hvad er forskellen på et betinget skøde og et endeligt skøde?

Et betinget skøde indeholder en betingelse. Denne betingelse skal opfyldes, før det kan blive et endeligt skøde. Hvis betingelsen ikke opfyldes inden tidsfristen, vil skødet falde bort. Derved er det ikke længere gældende.

I et endeligt skøde, er der ingen betingelser, der skal opfyldes. Det vil sige, at et endeligt skøde kan blive tinglyst med det samme. Efter tinglysningen vil køber være den retmæssige ejer af ejendommen.

Et eksempel på en betingelse i et betinget skøde kan være, at købesummen skal betales inden for en given tidsramme. I det øjeblik køber har betalt købesummen, vil skødet gå fra at være et betinget skøde til at blive et endeligt skøde.

Sælger vil forblive den retmæssige ejer af ejendommen, hvis køber ikke opfylder betingelsen. Hvis sælger anvender et betinget skøde, vil køber have den sikkerhed, at såfremt betingelsen opfyldes, vil køber få et endeligt skøde herefter.

Tinglysning af skøde Bestil nu
DKK 2.995,- Inkl. moms, ekskl. tinglysningsafgift

Lad os hjælpe dig…

Med over 22.000 succesfulde og gennemførte bolighandler, kan vi varetage hvilken som helst opgave som du måtte stille os. Ved hjælp af teknologien kan du via NEMBLIK tilgå din sag døgnet rundt. Med hjælp fra vores specialiserede rådgivere modtager du den mest saglige og faglige vejledning fra start til slut i købsprocessen. 

Det høje serviceniveau gør, at vi efter modtaget bestillingsblanket er i gang med din sag inden for 2 timer. Ved at være en del af Danmarks digitale advokater, har vi muligheden for at kunne holde priserne i bund. Vi tilbyder altså faste og fair priser, der på ingen måde er påvirket af kvaliteten eller effektiviteten af vores arbejde.

Tinglysning af skøde

Ved valg af Tinglysning af skøde sørger vi for:
 • At du modtager kompetent og professionel køberrådgivning
 • At udarbejde skødet
 • At tinglyse skødet
 • At sagen afsluttes endeligt

Start nu      Ring mig op