bolighandel

Skilsmisseskøde

Vi har gjort det nemt og overskueligt at få udarbejdet et skilsmisseskøde

Det kan være ekstra overvældende og uoverskueligt at tænke på udarbejdelse af skilsmisseskøde, når man står midt i en skilsmisse. NEMBOLIGHANDELs kompetente boligadvokater gør det nemt, trygt og overskueligt for dig at få udarbejdet et skilsmisseskøde. Derudover giver vi dig det komplette overblik over processen.

Ikoner_front page-13
Skilsmisseskøde
2.995,-
Inkl. moms, ekskl. tinglysningsafgift
 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Dialog med banken 
 • logo_new
 • borsen_gazelle_new
 • Trustpilot_5_stjerner_1
 • logo (1)
counter_icon
19.874
bolighandler gennemført
Vi hjælper dig med dit skilsmisseskøde…

Skal I skilles og sammen har et formuefællesskab? Så kan I vælge at overdrage boligen til blot den ene af parterne. I forbindelse med overdragelsen, oprettes der heraf et nyt skøde, også kaldet et såkaldt skilsmisseskøde, der gør det muligt for den ene part at blive eneejer af boligen. 

Vi hos NEMBOLIGHANDEL står til rådighed i form af rådgivning og vejledning i forbindelse med alt, hvad der indebærer skilsmisseskødet. Vi sørger for at gøre processen gnidningsfri, så begge parter kan gå hver deres veje på bedste vis.

bolig vid - nembolighandel
 
Vores rådgivning inkluderer:
 • Adgang til NEMBLIK – dit overblik døgnet rundt
 • Rådgivning fra specialiserede køberrådgivere
 • Landsdækkende køberrådgivning
 • Prisgaranti på alle boligydelser
 • Vi er i gang inden for 2 timer
 • Forsikret boligadvokat
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Stine Bendsen
Ring og få en uforpligtende snak

Godt at vide om skilsmisseskøder

Hvad er et skilsmisseskøde? – Et skilsmisseskøde anvendes ved overdragelse af fast ejendom, hvor den ene part ønsker at overtage jeres fælles bolig. Hvis du og din ægtefælle skal skilles, og I ejer en bolig sammen, som én af jer ønsker at overtage, skal I bruge et skilsmisseskøde. 

NEMBOLIGHANDEL tilbyder at udarbejde skilsmisseskødet samt tinglysning heraf. Vi sørger for, at I får afklaret sagen hurtigst muligt. Skulle det have interesse, tager vi gerne dialogen med jer enkeltvis.

I kan trygt overlade alt ansvaret til os. Vores advokater varetager al korrespondance med relevante parter såsom banker og tinglysningsretten.

Hvad vi skal bruge fra dig: 

For at vi kan udarbejde det nye skøde, skal vi bruge følgende ting fra dig:

 • En kopi af jeres separationsbevilling eller skilsmissebevilling
  * Vi skal bruge en kopi af jeres skilsmissebevilling, idet den skal indsendes til retten. Derved sparer I den almindelige tinglysningsafgift på 0,6% af enten købesummen eller den seneste offentlige ejendomsvurdering.
 • Ejendommens adresse
 • Oplysning om overtagelsesdato
 • Oplysninger vedr. købesummen/gældsovertagelse

Pris på skilsmisseskøde

Vi sørger for udarbejdelsen af skilsmisseskøde og tinglysning af skilsmisseskøde. Prisen for dette er 2.300 kr. inkl. moms. 

Vi tilbyder selvfølgelig også en gratis uforpligtende samtale med vores advokater, hvis du har spørgsmål, inden du påbegynder en sag.

Hvis der er behov for en bodelingsoverenskomst i forbindelse med skilsmisseskødet, så står vi også til rådighed.

Når udarbejdelse af skilsmisseskøde og bodelingsoverenskomst købes samtidig, har vi sammensat et tilbud:

 • Normalpris for bodelingsoverenskomst: 5.000 kr.
 • Normalpris for skilsmisseskøde: 2.300 kr. 
 • Samlet rabattilbud: 6.500 kr. moms. og ekskl. tinglysningsafgift.

Skilsmisseskøde Bestil nu
DKK 2.995,- Inkl. moms, ekskl. tinglysningsafgift

Indhold i et skilsmisseskøde

For at et skilsmisseskøde er legitimt, skal det indeholde de grundlæggende oplysninger om ejendommens ejerskifte, og hertil vilkårene for overdragelsen. 

Skødet indeholder oftest:

 • Begge parters fulde navne
 • CPR-nr. og e-mailadresser
 • Ejendommens adresse
 • Overtagelsesdatoen
 • Købesummen/restgælden
 • Skilsmissebevillingen

Ved at være i samarbejde med en advokat, modtager du juridisk og professionel rådgivning. Du er altid velkommen til at kontakte NEMBOLIGHANDEL for yderligere uddybning af skilsmisseskøder og alt hvad der knytter sig hertil. Vi har flere års erfaring inden for bolighandler og vil nemt og hurtigt sætte din sag i gang. 

Hvad er formuefællesskab?

Når man bliver gift, bliver man automatisk oprettet som del i et formuefællesskab med sin ægtefælle. Formuefællesskab er også bedre kendt som delingsformue eller fælleseje. Alle betegnelserne dækker over samme betegnelse. Nemlig den automatiske “formueordning”. 

Ønsker man ikke at være del i et formuefællesskab, kan man i stedet oprette en ægtepagt om særeje. Er dette tilfældet, er det efterfølgende ikke muligt at få lavet en bodeling, såfremt at parterne bliver separeret, skilt eller en afgår ved døden. 

Hvad er bodeling?

Har I formuefællesskab og er blevet skilt eller separeret, er det en fordel at få lavet en bodeling, hvori ejendommen fremgår. Bodelingen er en proces, der indfinder, når formuen skal fordeles mellem parterne, og kan kun finde sted i tilfælde af separation, skilsmisse eller dødsfald. 

Ved bodeling fordeles formuen oftest 50/50, når der er indgået formuefællesskab, medmindre der er oprettet en ægtepagt. Efter bodelingen og endt formuefællesskab, deler i som udgangspunkt ikke noget længere. 

Et formuefællesskab er kun gældende, såfremt de to samlevende er i et ægteskab. Det er altså ikke muligt at opnå bodeling, ej heller formuefællesskab, hvis man er ugift. 

I tilfælde af at parterne går fra hinanden eller den ene dør, skal de som udgangspunkt ikke dele noget efterfølgende. Er der derimod oprettet et testamente, hvori der er testamenteret noget til den anden part, videregår det uden problemer, trods der ikke er noget formuefællesskab. 

Ønsker I at forblive ugifte samlevende, er det en fordel at aftale, hvorvidt I hver især ønsker, at jeres individuelle formuer afholdes adskilt eller om I ønsker at dele formuerne efter endt forhold. 

Hvad er ægtepagt?

Har du indgået i et ægteskab og ønsker I at oprette en ægtepagt, kan I gyldigt aftale, hvordan jeres individuelle ejendele og værdier skal fordeles mellem jer. 

Ved oprettelse af en ægtepagt er det muligt at stifte særeje for jeres aktiver, såfremt I ikke ønsker at de skal deles, hvis der skulle opstå et brud i ægteskabet. 

Overtagelse af gæld 

Er der tinglyst gæld i ejendommen, og den købende part ønsker at overtage den, kræver det en godkendelse fra det pågældende finansieringsinstitut. Efter skriftlig bevilling af gældsovertagelsen fra långiveren, er det kun den ene part, der hæfter for hele gælden i ejendommen. 

Tinglysning af skilsmisseskøde

Inden et skilsmisseskøde er juridisk gældende, skal det tinglyses på ejendommen. Det sørger vi selvfølgelig for.

Ved tinglysning af skøde skal der betales en afgift til staten, som består af en fast og en variabel afgift.

Hvis I har jeres skilsmissebevilling, så sparer I den variable afgift på 0,6% af enten købesummen eller den seneste offentlige ejendomsvurdering. I skal dermed kun betale den faste afgift, som udgør 1.850 kr. Denne tinglysningsafgift er obligatorisk og går udelukkende til staten.

Spar tusindvis af kroner på dit skilsmisseskøde

Når en fast ejendom skal tinglyses, skal der betales en fast afgift og en variabel afgift.

Den faste afgift er på 1.850 kr., og den variable afgift udgør 0,6% af købesummen. Den variable afgift kan hurtigt løbe op i mange tusinde kroner, men det er faktisk muligt at slippe for denne afgift.

Hvis du og din ægtefælle har formuefællesskab, og I kan vedlægge en skilsmissebevilling eller separationsbevilling i forbindelse med tinglysningen, undgår I at skulle betale den variable afgift.

Hvis I lever op til betingelserne, er det altså kun den faste afgift på 1.850 kr., der skal betales til staten.

For at spare den variable afgift kan det være hensigtsmæssigt først at ansøge Familieretshuset om enten skilsmisse eller separation, inden vi går i gang med udarbejdelsen af et skilsmisseskøde. Det kan I ansøge om her.

Lad os hjælpe dig…

Med over 19.000 succesfulde og gennemførte bolighandler, kan vi varetage hvilken som helst opgave som du måtte stille os. Ved hjælp fra teknologien, kan du via NEMBLIK tilgå din sag døgnet rundt. Med hjælp fra vores specialiserede køberrådgivere modtager du den mest saglige og faglige vejledning fra start til slut i købsprocessen. 

Det høje serviceniveau gør, at vi efter modtaget bestillingsblanket er i gang med din sag inden for 2 timer. Ved at være en del af Danmarks digitale advokater, har vi muligheden for at kunne holde priserne i bund. Vi tilbyder altså faste og fair priser, der på ingen måde er påvirket af kvaliteten eller effektiviteten af vores arbejde.

Skilsmisseskøde Bestil nu
DKK 2.995,- Inkl. moms, ekskl. tinglysningsafgift

Skilsmisseskøde

Ved valg af skilsmisseskøde sørger vi for:
 • Udarbejdelse af skøde
 • Tinglysning af skøde
 • Dialog med banken

Start nu      Ring mig op