underskrift

Køb af erhvervsejendom

Vi gør det nemt, sikkert og effektivt at købe en erhvervsejendom

Ved køb af erhvervsejendom kan processen ofte være overvældende, da der er flere juridiske, skattemæssige og økonomiske forhold, der skal tages højde for. Vi hos NEMBOLIGHANDEL giver dig kompetent og professionel rådgivning, så du får det fulde overblik over processen og samtidig sikrer dig de bedste vilkår for en god og sikker handel.

Ikoner_front page-11
Køb af erhvervsejendom
12.995,-
Ekskl. moms og gebyrer
 • Gennemgang af købsaftalen
 • Rådgivningsskrivelse
 • Godkendelsesskrivelse
 • Dialog med bank og mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Skøde og refusionsopgørelse
 • Sikker frigivelse af købesum
 • logo_new
 • borsen_gazelle_new
 • Trustpilot_5_stjerner_1
 • logo (1)
counter_icon
19.874
bolighandler gennemført
Vi hjælper dig med at købe din næste erhvervsejendom...

En erhvervsejendom er typisk en ejendom, der benyttes til en virksomheds erhvervsformål. Ejendommen kan ligeledes blot anvendes til erhvervsret til at opnå et økonomisk afkast af kapitalen i ejendommen. Det kan eksempelvis være til udlejning af boliger eller erhvervslejemål.

Ved køb af en erhvervsejendom er der en række vigtige forhold der gør sig gældende. Det kan vedrøre juridiske, økonomiske, skattemæssige, tekniske og forretningsmæssige forhold, og kan veksle alt efter ejendommes stand, placering og det ønskede påtænkte formål med ejendommen.

 

NEMBLIK Thumbnail -nembolighandel
 
Alle bolighandler inkluderer:
 • Adgang til NEMBLIK – dit overblik døgnet rundt
 • Rådgivning fra specialiserede køberrådgivere
 • Landsdækkende køberrådgivning
 • Prisgaranti på alle boligydelser
 • Vi er i gang inden for 2 timer
 • Forsikret boligadvokat
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Stine Bendsen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om køb af erhvervsejendom

Ligesom ved køb af en helårsbolig, er der en række juridiske forhold der skal undersøges, inden den endelige købsaftale bliver underskrevet.

Det kan derfor være en god idé at anskaffe sig en boligadvokat, der har erfaring med salg/køb af erhvervsejendomme, så processen bliver let og smertefri. 

NEMBOLIGHANDEL har stor erfaring med alt, hvad der handler om bolighandler. Heriblandt erhvervsejendomme. Med en erfaren boligadvokat ved din side, går ingen vigtige informationer tabt. 

Erhvervsejendomme kan både bruges af dig, som ønsker at drive din virksomhed i ejendommen, eller hvis du har et ønske om at opnå et økonomisk afkast via udlejning af erhvervslejemål eller ved videresalg.

Hvis du ønsker at købe en erhvervsejendom, er der en lang række overvejelser, som du bør gøre dig, inden du skriver under på en købsaftale. Hos os får du professionel rådgivning ved køb af erhvervsejendom. Med en personlig boligrådgiver ved din side, er du sikret en tryg og sikker handel når du køber erhvervsejendom, så du kan fokusere på din forretning.

Du kan læse mere om, hvilke overvejelser der er, og hvordan vi tilbyder at hjælpe dig igennem processen. 

Hvad skal tages op til overvejelse ved køb af en erhvervsejendom?

Efter du har modtaget relevante dokumenter fra sælger, kan du i samarbejde med din boligadvokat undersøge følgende forhold:

 • Planlægningsforhold
 • Ejendommens stand og heraf eventuelle vedligeholdelsesefterslæb
 • Ejendommens anvendelsesmuligheder
 • Beboelsesareal med eventuel bopælspligt
 • Diverse servitutter og hæftelser ved ejendommen
 • Mulig bygningsfredning
 • Mulig jordforurening
 • Naboretlige hensyn ift. støjniveau mm. 
 • Finansieringsmuligheder

Listen er lang. Du skal derfor altid være velkommen til at kontakte NEMBOLIGHANDEL, så du sikrer dig en smertefri købsproces. 

Køb af erhvervsejendom Bestil nu
DKK 12.995,- Ekskl. moms og gebyrer

Gennemgang af købsaftale

Et godt råd når der skal købes erhvervsejendom er, at du først og fremmest bør undersøge købsaftalen og dertilhørende dokumenter for eventuelle forhold, som kan være en ulempe for dig som køber.

I købsaftalen finder du handlens vilkår, og det er derfor særligt vigtigt, at du forstår aftalens indhold.

Når købsaftalen skal gennemgås, er det en fordel at søge professionel rådgivning, da det kan være vanskeligt og ikke mindst tidskrævende, at sætte sig ind i købsaftalens mange vilkår og forbehold, hvis man ingen juridisk baggrund har. Det kan være svært at danne sig et overblik over købsaftalen, og om der er forhold, som ikke er nævnt.

Med en professionel rådgiver er du sikker på, at der er fokus på eventuelle forhold uden for kontrakten, så du som køber ikke bliver taget ved næsen af sælger.

Lokalplan og servitutter

Som køber af erhvervsejendom bør du undersøge kommunens lokalplan og ejendommens tinglyste servitutter, så du er sikker på, at du må drive virksomhed på ejendommen.

Det er vigtigt at undersøge lokalplaner og servitutter inden du skriver under på en købsaftale, så du ikke køber en ejendom, der sætter begrænsninger for din virksomhed. Der kan eksempelvis være strenge krav til støj og forurenende virksomheder.

I nogle tilfælde kan en tinglyst servitut på ejendommen forhindre dig i at drive virksomhed, medmindre, at servitutten ophæves.

Byggeteknisk rapport

Når man køber fast ejendom til privat brug, udarbejdes der oftest en tilstandsrapport, så der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Selvom dette er den typiske fremgangsmåde ved køb af privat ejendom, benytter man sig af en anden fremgangsmåde ved salg af erhvervsejendom.

Sælgeren af erhvervsejendommen vil oftest få indskrevet en ansvarsfraskrivelsesklausul i købsaftalen. Med en ansvarsfraskrivelsesklausul i købsaftalen fraskriver sælger sig ethvert fysisk mangelansvar, hvilket betyder, at ejendommen købes som beset.

Som køber er det derfor hensigtsmæssigt at få lavet en professionel teknisk gennemgang af ejendommen, inden handlen bliver endelig.

Med en byggeteknisk rapport over ejendommen, kan du som køber få et grundigt indblik i ejendommen, inden du træffer din endelige købsbeslutning. Den tekniske rapport vil også kunne bruges til forhandling af prisen med sælger.

Lejeaftaler og erhvervslejeaftaler

Hvis du køber en erhvervsejendom, hvor hele eller dele af ejendommen allerede er lejet ud, er det en fordel at undersøge hvilke forpligtelser, du overtager ved køb af ejendommen.

Hvis du ønsker at komme ud af de allerede eksisterende lejeaftaler, er det en god idé at undersøge, hvad dine muligheder er for dette.

Personligt køb vs. virksomhedskøb

Beslutningen om hvem der skal stå som den juridiske ejer af erhvervsejendommen, bør tages på baggrund af, hvordan din virksomhed er indrettet, og om virksomheden drives som en personlig virksomhed (enkeltmandsvirksomhed eller I/S) eller et selskab (IVS, ApS, A/S).

Hvis du gerne vil sikre dig mod at miste erhvervsejendommen i tilfælde af, at din virksomhed går konkurs, kan du købe erhvervsejendommen med et ejendomsselskab. Som erhvervsdrivende kan du stifte et ejendomsselskab, som du kan købe ejendommen med, og derefter udleje til virksomheden gennem ejendomsselskabet.

Ved at gøre det på denne måde bliver din virksomhed heller ikke påvirket af, at du foretager en stor ejendomsinvestering, som ellers kan vanskeliggøre et generationsskifte senere hen.

Indretning

Inden du beslutter dig for en bestemt ejendom, er der nogle indretningsmæssige overvejelser, som er væsentlige at gøre sig. Det er værd at overveje, om ejendommen er stor nok på længere sigt, så der er plads til fremtidige medarbejdere og eventuelle mødelokaler.

Derudover er det vigtigt at overveje, om kontorlandskabet egner sig til virksomhedens behov. Herunder om der er plads og rum til, at der kan komme erhvervspartnere og kunder forbi til møder og aftaler.

Sidst, men ikke mindst, er det naturligvis en god idé at overveje, om stedet egner sig til at danne rammerne for din virksomheder, og om det afspejler din virksomhed udadtil på en præsentabel måde.

Beliggenhed

Ejendommens beliggenhed er selvfølgelig et væsentligt aspekt, som man skal gøre sig nogle overvejelser om.

Om ejendommens beliggenhed egner sig til din virksomhed, afhænger selvfølgelig af, hvilken virksomhed du har. Det kan være en fordel at overveje, om det er nemt for dine medarbejdere at komme til og fra arbejde, om der er tilstrækkeligt med p-pladser, og om det er tæt på offentlig transport.

Ejendommens placering skal også helst kunne afspejle virksomhedens værdier. Hvis ejendommen er beliggende i et skummelt område, kan det have en negativ effekt på kunders og erhvervspartneres opfattelse af virksomheden.

Hvis du har en virksomhed, hvor du forventer at kunder og erhvervspartnere jævnligt vil komme forbi, er det en fordel at overveje om ejendommen er placeret i nærheden af dine kunder eller erhvervspartnere, så I nemt og hurtigt vil kunne mødes.

Køb af erhvervsejendom Bestil nu
DKK 12.995,- Ekskl. moms og gebyrer

Lad os hjælpe dig

Med NEMBOLIGHANDEL ved din side sørger vi for, at hele processen forløber så gnidningsfrit som muligt.

Du kan fokusere på din forretning samtidig med, at vi sikrer dig en tryg og sikker handel.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 20 41 61. 

Vi svarer gerne på dine spørgsmål helt uforpligtende. 

Ring til os i dag for at høre mere om, hvordan vi hjælper dig med en sikker handel af din nye erhvervsejendom.

Køb af erhvervsejendom

Ved rådgivning om Køb af erhvervsejendom sørger vi for følgende ting:
 • Vi sikrer at handelsvilkårene i købsaftalen er i orden
 • Gennemgang af fremsendte dokumenter til købsaftalen
 • En rådgivningsskrivelse til dig som køber
 • En godkendelsesskrivelse til sælgers repræsentant om eventuelle forbehold for manglende dokumenter eller lign.
 • Korrespondance med bank, mægler og andre relevante parter
 • Godkendelse af handlen samt opfyldning af eventuelle forbehold
 • Varetagelse af den efterfølgende proces omkring skødet og evt. debitorskifte
 • At alt er på plads til din overtagelse af ejendommen
 • Refusionsopgørelsen
 • Vi sikrer at du får udbetalt et evt. tilgodehavende
 • Frigivelse af købesummen, når der forelægger anmærkningsfrit skøde
 • Vi er med dig fra start til slut i købsprocessen

Start nu      Ring mig op