bolighandel

Køb af landbrugsejendom

Vi gør det nemt og sikkert at købe en landbrugsejendom

Et køb af landbrugsejendom inkluderer mange juridiske og økonomiske aspekter, som kan være overvældende for en køber. Derfor er det en god idé at få hjælp fra en erfaring boligadvokat. Hos NEMBOLIGHANDEL har vi stor erfaring med køb af landbrugsejendomme og landejendomme, og vi sikrer dig dermed en tryg og sikker handel af din nye landbrugsejendom eller landejendom.

 

Ikoner_front page-09
Køb af landbrugsejendom
9.995,-
Inkl. moms, ekskl. gebyrer
 • Gennemgang af købsaftalen
 • Rådgivningsskrivelse
 • Godkendelsesskrivelse
 • Dialog med bank og mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Skøde og refusionsopgørelse
 • Sikker frigivelse af købesum
 • logo_new
 • borsen_gazelle_new
 • Trustpilot_5_stjerner_1
 • logo (1)
counter_icon
19.874
bolighandler gennemført
Vi hjælper dig med at
gennemføre drømmekøbet...

Når du køber en landbrugsejendom eller et stykke jord med landbrugspligt, er der en række punkter som du skal erklære, at du som ejer af grunden vil overholde. Der er en masse overvejelser og beslutninger der sættes i spil.

Der er flere måder du kan erhverve dig en landbrugsejendom. Det kan foregå som privatperson via et selskab, køb af landbrugsejendom til naturformål eller køb af landbrugsejendom ved tvangsauktion. Vi hos NEMBOLIGHANDEL står altid klar til at rådgive og vejlede dig i den bedste retning, der matcher dine behov og interesser.

bolig vid - nembolighandel
 
Alle bolighandler inkluderer:
 • Adgang til NEMBLIK – dit overblik døgnet rundt
 • Rådgivning fra specialiserede køberrådgivere
 • Landsdækkende køberrådgivning
 • Prisgaranti på alle boligydelser
 • Vi er i gang inden for 2 timer
 • Forsikret boligadvokat
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Stine Bendsen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om køb af Landbrugsejendom og Landejendom

Hvis du drømmer om at bo på landet, så er du langt fra ene om denne drøm. Der er flere og flere danskere, som flytter væk fra byen og ud på landet for at komme tættere på naturen.

Der findes et stort udvalg af både små og store landejendomme. Hvis du drømmer om at finde en bolig på landet, så er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på at købe landejendomme og almindelige boliger.

Vi hjælper dig naturligvis igennem dit boligkøb fra start til slut, så du er sikret en tryg handel. Med en god og tryg handel, er du sikret en god start på dit nye liv på landet.

En tryg og sikker handel af landbrugsejendom og landejendom

Vi sikrer dig en tryg og sikker handel af din nye landbrugsejendom eller landejendom. Vores boligrådgivere har stor erfaring med køb af landbrugsejendomme og landejendomme.

Når du skal købe din nye bolig på landet, sørger vi for følgende ting:

 • Sikring at handelsvilkårene
 • Gennemgang af alle dokumenter til købsaftalen
 • Vi hjælper dig med at udarbejde en landbrugserklæring – ansøgning om tilladelse
 • Rådgivningsskrivelse
 • Godkendelsesskrivelse
 • Korrespondance med bank, mægler og andre relevante parter
 • godkendelse af handlen
 • Tinglysning af skøde
 • At alt er på plads til overtagelsesdatoen
 • Berigtigelse og refusionsopgørelse
 • Sikring af frigivelse af købesum ved anmærkningsfrit skøde
 • Vi er med dig fra start til slut
Køb af landbrugsejendom Bestil nu
DKK 9.995,- Inkl. moms, ekskl. gebyrer

Forskel på landbrugsejendom og landejendom

Selvom der er forskel på en landbrugsejendom og en landejendom, så er det ikke alle, der ved hvad forskellen er.

En landbrugsejendom er en fast ejendom, som er omfattet af landbrugsloven, idet den står noteret i Geodatastyrelsens matrikelregister som en landbrugsejendom. Grundarealet for en landbrugsejendom skal derudover også udgøre mere end 2 hektar svarende til 20.000 m2 eller 3,6 tønder land.

Hvor en landbrugsejendom er omfattet af landbrugsloven, er en landejendom ikke omfattet heraf, da en landejendom er et nedlagt landbrug uden landbrugspligt. En landbrugsejendom er derimod omfattet af reglerne for almindelige boliger. Forskelle på de to ejendomstyper skal også findes i grundarealets størrelse. En landejendoms grundareal er nemlig mindre end 2 hektar, hvorimod en landbrugsejendoms grundareal er større end 2 hektar.

Boligadvokat ved køb af landbrugsejendom

Ligesom køb af en helårsbolig, er der en masse punkter som skal tjekkes, inden der skrives under på købskontrakten. Dog er der et lidt større arbejde, ved køb af en landbrugsejendom. Vi har listet de 4 vigtigste punkter, om ting der er essentielle at vide om landbrugsejendomme og hvorfor det netop er vigtigt, at søge professionel rådgivning:

 • Tinglysningsafgift

Der skal betales en tinglysningsafgift, som var det ligesom en erhvervsejendom. 

(Du kan læse mere om tinglysningsafgiften i næste afsnit)

 • Tilstandsrapport

En landbrugsejendom sælges uden udarbejdelse af en tilstandsrapport, som man kender det i almene bolighandler. Du skal altså selv foretage en grundig byggeteknisk undersøgelse af ejendommen, inden du underskriver købsaftalen. 

 • Bopælspligt

Ifølge Landbrugsloven er der krav om bopælspligt på en landbrugsejendom. Du er altså i den forbindelse forpligtet til at opfylde kravet, inden for de kommende 6 måneder, såfremt ejendommen er købt i fri handel. 

 • Opnåelse af bopælspligt

Du kan opnå bopælspligt, på din landbrugsejendom, hvis du i forvejen ejer en anden landbrugsejendom, lejer den ud til én der opfylder den på dine vegne – eller ved at eje ejendommen i mere end +10 år. 

Kontakt altid din boligadvokat, hvis der skulle skabe sig tvivl i forhold til nogle af ovenstående punkter. Vi står altid klar til at hjælpe. 

Tinglysningsafgift

Når skødet skal tinglyses, skal der betales en tinglysningsafgift til staten, som består af et fast registreringsgebyr på 1.850 kr. (2023 sats) og en variabel afgift, som udgøres af ejendommens og handelens type. Tinglysningsafgiften varierer alt efter hvilken type ejendom, der er tale om.

Ved køb af landbrugsejendom gælder som udgangspunkt, at tinglysningsafgiften beregnes ud fra den højeste værdi af enten købesummen eller den offentliggjorte ejendomsvurdering.

Ved køb af landejendom beregnes tinglysningsafgiften som udgangspunkt ud fra købesummen. Her gælder der dog en række undtagelser.

Hvis landejendommen skal anvendes til erhverv, og der sker en bortforpagtning af jord eller anden erhvervsmæssig udnyttelse, udregnes tinglysningsafgiften på baggrund af den højeste værdi af købesummen eller den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering.

Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

Køb af landbrugsejendom med landbrugspligt

Når en landbrugsejendom med landbrugspligt bliver sat til salg, er fremgangsmåden en anden end ved salg af “almindelige” boliger, da der her ikke udarbejdes en tilstandsrapport eller tegnet en ejerskifteforsikring. Som hovedregel får sælger indskrevet en ansvarsfraskrivelsesklausul i købsaftalen, som fratager sælger ethvert fysisk mangelansvar i købsaftalen. Landbrugsejendommen købes i stedet som beset, og derfor er det en fordel, at du som køber får udarbejdet en professionel teknisk gennemgang af ejendommen, inden handlen endeligt gennemføres.

Køb af landejendom uden landbrugspligt

Ved salg af landejendomme som ikke har landbrugspligt, vil man oftest benytte sig af den typiske fremgangsmåde. Her vil der blive udarbejdet en tilstandsrapport, så køber kan tegne en ejerskifteforsikring. Dette gør sig gældende for ejendomme, som går under betegnelsen nedlagt landbrug, hvor landbrugspligten er ophævet og grundarealet er mindre end 2 hektar.

Byggeteknisk rapport ved køb af landbrugsejendoms med landbrugspligt

Ved køb af landbrugsejendomme med landbrugspligt bliver der hverken udarbejdet en tilstandsrapport eller tegnet en ejerskifteforsikring, og derfor er det hensigtsmæssigt at sikre sig på anden vis. For at sikre dig som køber, er det en fordel at få lavet en professionel teknisk gennemgang af ejendommen. Denne byggetekniske rapport udarbejdes af en byggesagkyndig. Ved at få udarbejdet en sådan rapport, får du som køber et bedre grundlag for at træffe din beslutning om at købe ejendommen eller ej. Rapporten vil i nogle tilfælde også kun benyttes til at forhandle med sælger om prisen på ejendommen.

Landbrugsejendom med landbrugspligt og bopælspligt

Landbrugsejendomme med landbrugspligt har også bopælspligt, hvilket vil sige, at du som køber som udgangspunkt er forpligtet til at bebo ejendommen indenfor 6 måneder efter købet af ejendommen.

Hvis du har arvet ejendommen eller på anden måde har overtaget ejendommen fra din familie, skal bopælskravet være opfyldt indenfor 2 år.

Hvis ejendommen er mindre end 30 hektar, har du mulighed for at udleje landbrugsejendommen, så bopælspligten opfyldes af en anden person.

For landbrugsejendommen med landbrugspligt ophører bopælspligten efter 10 år.

Hvad er landbrugspligt?

Det er ikke alle ejendomme på landet, der har landbrugspligt. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om den bolig du har forelsket dig i, har landbrugspligt eller ej.

Som hovedregel har alle ejendomme med mere end 2 hektar jord landbrugspligt. Hvis der er landbrugspligt på ejendommen, betyder det, at du som ejer af ejendommen er forpligtet til at vedligeholde arealet, så det ikke gror til, men du er ikke forpligtet til selv at dyrke jorden. Du har mulighed for at forpagte jorden, så en anden kan dyrke og vedligeholde den.

Ophævelse af landbrugspligt

Det er muligt at ophæve landbrugspligten på din ejendom, såfremt du ønsker dette. Ved ønsket om at ophæve landbrugspligten, skal der indgives en erklæring om ophævelse af landbrugspligt. Erklæringen skal udstedes af en praktiserende landinspektør, som skal bekræfte at ejendommen overholder en række betingelser.

Hvis du vil mere om disse betingelser, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 41 61

Køb af landbrugsejendom Bestil nu
DKK 9.995,- Inkl. moms, ekskl. gebyrer

Vi hos NEMBOLIGHANDEL er med dig hele vejen.

Vi hjælper dig med dit boligkøb hvad enten det er landbrugsejendom eller landejendom. Vi står klar til at rådgive dig, og vi sikrer dig en sikker handel af din nye bolig på landet.

Hos os er det altid gratis at stille spørgsmål.

Kontakt os på tlf. 70 20 41 61 for at høre mere.

Køb af landbrugsejendom eller landejendom

Vælger du Køb af landbrugsejendom eller landejendom sørger vi for:
 • Sikring at handelsvilkårene
 • Gennemgang af alle dokumenter til købsaftalen
 • Vi hjælper dig med at udarbejde en landbrugserklæring – og ansøgning om tilladelse
 • Rådgivningsskrivelse
 • Godkendelsesskrivelse
 • Korrespondance med bank, mægler og andre relevante parter
 • Godkendelse af handlen
 • Tinglysning af skøde
 • At alt er på plads til overtagelsesdatoen
 • Berigtigelse og refusionsopgørelse
 • Sikring af frigivelse af købesum ved anmærkningsfrit skøde
 • Vi er med dig fra start til slut

Start nu      Ring mig op