boligkøb

Køb af byggegrund

Vi har gjort det nemt og sikkert for dig at købe en byggegrund

Et køb af en byggegrund kan være en kompliceret og uoverskuelig process, da der er flere juridiske forhold, som man skal være opmærksom på. Dette gælder især, hvis man ikke har den store juridiske erfaring eller viden omkring emnet. NEMBOLIGHANDELs kompetente boligadvokater giver dig det fulde overblik over købsprocessen og sikrer samtidig, at du opnår de bedst mulige vilkår for en god handel.

Ikoner_front page-08
Køb af byggegrund
7.495,-
Inkl. moms, ekskl. gebyrer
 • Gennemgang af købsaftalen
 • Rådgivningsskrivelse
 • Godkendelsesskrivelse
 • Dialog med bank og mægler
 • Godkendelse af handlen
 • Skøde og refusionsopgørelse
 • Frigivelse af købesum sikres
counter_icon
19.874
bolighandler gennemført
Vi hjælper dig med at
gennemføre drømmekøbet...

Ønsker du at bygge din helt egen drømmebolig op fra scratch? Så skal du kigge ind i, hvad det vil sige at købe en byggegrund, hvilke forpligtelser der ligger bag og hvad du skal være ekstra opmærksom på, inden der bliver skrevet under. Der er flere forhold, der skal tages i betragtning. Det gælder både før og efter underskrevet købsaftale. 

Inden købet foretages er det blandt andet vigtigt, at alle oplysninger omkring boligen, der ligger tilgængeligt er blevet indhentet. Der kan eksempelvis være begrænsninger i lokalplanen, der kan have indflydelse på, hvorvidt du kan bygge dit drømmehus på grunden.

 

bolig vid - nembolighandel
 
Vores rådgivning inkluderer:
 • Adgang til NEMBLIK – dit overblik døgnet rundt
 • Rådgivning fra specialiserede køberrådgivere
 • Landsdækkende køberrådgivning
 • Prisgaranti på alle boligydelser
 • Vi er i gang inden for 2 timer
 • Forsikret boligadvokat
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Stine Bendsen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om Køb af byggegrund

Drømmer du om at finde en byggegrund, hvor du kan bygge dit helt eget hus?

Rettigheder, lokalplaner og servitutter kan spænde ben for et byggeprojekt. Med vores hjælp undgår du med sikkerhed at købe en grund, hvor der er begrænsende forhold.

Vores boligadvokater sørger for, at du opnår de bedst mulige vilkår for handlen. Dette indebærer blandt andet en professionel gennemgang af købsaftalen og dertilhørende dokumenter. På den måde er du sikret en nem og tryg handel.

Med vores hjælp kan du erhverve dig en byggegrund, som passer til dine ønsker og behov. Hos os får du nemlig et let og trygt forløb.

Køb af byggegrund med hus til nedrivning er ligeledes et område, som vi beskæftiger os med. Har du fundet en grund som denne, kan du altså søge rådgivning hos vores boligadvokater. Prisen for rådgivning hertil er den samme som til køb af byggegrund.

Køb af byggegrund Bestil nu
DKK 7.495,- Inkl. moms, ekskl. gebyrer

Tilbud: Køb af byggegrund + gennemgang af entreprisekontrakt

Dette tilbud er til dig, som er på udkig efter de bedst mulige betingelser for dit nybyggeri. Tilbuddet er nemlig udarbejdet, så processen med køb af byggegrund går som smurt.

Den samlede løsning inkluderer rådgivning til køb af byggegrund og rådgivning til indgåelse af entreprisekontrakt. Vælger du den samlede løsning, kan du spare mindst 1.745 kr.

Samlet løsning: Køb af byggegrund + entreprisekontrakt

 • Vi gennemgår entreprisekontrakten
 • Vi rådgiver dig omkring indholdet af kontrakten
 • Vi udarbejder en allonge til kontrakten med tilføjelse og/eller rettelser
 • Vi udarbejder en rådgivningsskrivelse
 • Vi udarbejder en godkendelsesskrivelse
 • Vi varetager al dialog med bank og mægler
 • Vi godkender handlen
 • Vi sørger for skøde og refusionsopgørelse
 • Vi sikrer frigivelse af købesummen

Pris: Fra 10.000 kr. inkl. moms – ekskl. tinglysningsafgift.

Med den samlede løsning kan du hurtigere komme i gang med dit byggeprojekt. Løsningen betyder nemlig, at de to individuelle sager bliver håndteret på ét advokatkontor. Da sagerne ikke er spredt forskellige steder, kan vi indlede begge processer på samme tid.

Vi sørger for, at selve entreprisen er betinget af dit køb af byggegrund – og den anden vej rundt. På den måde undgår du at havne i den typiske faldgrube. Uden en samlet løsning kan du nemlig risikere, at din entreprenør er parat til at starte byggeriet, før du har foretaget et køb af byggegrund. I dette tilfælde kan byggeriet altså ikke blive påbegyndt på grund af en manglende grund.

På vores advokatkontor kan du få rådgivning om indholdet af entreprisekontrakten samtidig med at vi gennemgår den. Dertil sørger vi for, at du får de bedst mulige vilkår. 

Tinglysningsafgift

Ved køb af byggegrund eller køb af grund med hus til nedrivning, skal du betale en tinglysningsafgift til staten. Afgifterne kan ikke undgås, da de er obligatoriske.

Tinglysningsafgiften består af en fast afgift og en variabel afgift. Den faste afgift ligger på 1.850 kroner (2020-sats), mens den variable afgift typisk udgør 0,6 procent af købesummen.

Tinglysning er en offentlig registrering af rettigheder. Sagt på en anden måde er tinglysning i bund og grund en sikringsakt. Her sikrer rettighedshaveren sine rettigheder. Det kan blandt andet være en ejendomsret eller pant. Rettigheden sikres mod andre rettigheder, der bliver stiftet efterfølgende, hvis disse rettigheder strider mod rettighedshaverens rettighed.

Inden dit køb af byggegrund

Inden køb af byggegrund gennemgår din rådgiver byggegrundens dokumenter. På baggrund af denne gennemgang får du et grundigt indblik i, hvilken handel du er ved at indgå.

Såfremt du ønsker at sørge for købet på egen hånd, står vi klar med en række gode råd. På den måde kan du få en sikker handel i hus.

I så fald er det vigtigt at undersøge de gældende love og regler, der omhandler køb af byggegrunde inden købsaftalen underskrives. Der kan være flere faktorer der er afgørende for, om du kan bygge det hus du ønsker på den gældende grund.

Vi råder til at indgå et samarbejde med en boligadvokat fra NEMBOLIGHANDEL, der kan bistå dig under hele handlen. Du vil i den forbindelse blive tildelt en kompetent rådgiver, der har erfaring inden for det gældende område. Er der eksempelvis ikke en ejendomsmægler med under handlen, kan din boligadvokat lave alt papirarbejdet for dig. 

NEMBOLIGHANDELs professionelle boligadvokater har mange års erfaring med gennemgang af købsaftaler og ved derfor præcis hvad man skal være opmærksom på. Du får kompetent køberrådgivning gennem hele processen, og med en grundig gennemgang af købsaftalen kan du føle dig sikker og tryg ved dit køb af byggegrund. 

Køb af byggegrund Bestil nu
DKK 7.495,- Inkl. moms, ekskl. gebyrer

Lokalplaner

Inden du foretager et køb af byggegrund, er det en god idé at undersøge kommunens lokalplan. Alle kommuner i landet har nemlig hver deres lokalplan. Denne plan fastlægger reglerne for bebyggelse, og er derfor meget relevant i forbindelse med køb af byggegrund.

Ved at tjekke kommunens lokalplan undgår du, at dit kommende byggeprojekt støder ind i regulerende forhold af afgørende betydning.

Begrænsende forhold, som du bør være opmærksom på, er blandt andet:

 • Byggehøjden
 • Byggeprocenten
 • Materialer
 • Muligheder for anvendelse af bygningen

Servitutter

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom.

Inden du foretager dit køb, bør du derfor undersøge, om der hviler nogle servitutter på grunden. Dermed sikrer du nemlig, at du ikke rammes af servitutter af afgørende betydning. Altså servitutter, som kan have konsekvenser for dit kommende byggeprojekt.

En servitut kan blandt andet indeholde bestemmelser om, at ejendommen skal holdes i en bestemt stand. Der er ligeledes muligheder for, at servitutter begrænser byggehøjden på grunden eller begrænser, hvor du må bygge henne.

Jordbundundersøgelse

Med en jordbundsundersøgelse får du indblik i forholdene i jordbunden på byggegrunden. Dette har stor betydning, når du skal finde ud af om grunden har den rette fundering. Funderingen afgør nemlig, om jordbunden kan bære vægten af et hus.

Hvis der ikke er tilstrækkelig fundering under huset, kan sætningsskader være én af konsekvenserne ved dette. Disse skader er dybe revner i fundamentet, gulvet og murværket. Det løber typisk op i mange tusinde kroner, hvis grunden har behov for ekstrafundering. Derfor kan en jordbundsundersøgelse spare dig for en stor uforudset udgift.

Miljøundersøgelse

Det anbefales at få foretaget en miljøundersøgelse i forbindelse med køb af byggegrund. Her undersøges det, om der er forurening i jorden på grunden. Inder du bygger på området, bør eventuelt forurenet jord fjernes.

Forurenet jord kan være skadeligt for både mennesker og miljø. Jorden kan blandt andet forurene via drikkevand, ophold på jorden og gennem bygninger, der er placeret på den forurenede jord.

Jordforurening kan komme forskellige steder fra. Dette kan for eksempel være spild, gamle olietanke, ulykker, tidligere belægninger, industri og generel forurening af bynær jord.

Forurening

Ønsker du at bygge på en forurenet grund – også kaldet en kortlagt ejendom – skal kommunen godkende projektet, inden første spadestik er taget. Den pågældende kommune kan i den forbindelse stille krav om, at ejeren af grunden skal stå for egen regning og udfører de nødvendige forureningsundersøgelser. Kan man på anden måde dokumentere og oplyse, at det planlagte byggeprojekt er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, er dette også i orden. 

Det er vigtigt at kontakte den pågældende kommune, så der også bliver taget hensyn til eventuelle senere offentlige indsatser, der skal varetages. Kommunen kan altså i den forbindelse også stille krav til selve arbejdets udførelse.

Byggemodning

Om en grund er byggemodnet eller ej er afgørende for dit byggeprojekt. Med en byggemodnet grund kan du nemlig straks gå i gang med dit nybyggeri. En byggemodnet grund betyder, at den er klar til bebyggelse.

På en byggemodnet grund er der blandt andet ført installationer, forsyninger, afløb og kloakker. Derudover har grunden sit eget matrikelnummer, hvilket vil sige, at den er registreret i kommunens oversigter.

Hvis grunden ikke er byggemodnet, bør du undersøge, hvad denne byggemodning kræver. Hvis du har mulighed for at byggemodne grunden, bør du desuden være opmærksom på, hvad prisen bliver for dette projekt.

Byggemodning af en grund indebærer:

 • Jordregulering
 • Kloakering
 • Vejanlæg
 • Belysning
 • Øvrige forsyningsanlæg

Zoneopdeling

I Danmark inddeles der i tre forskellige kategorier eller zoner, der har til formål at skabe en klar grænse mellem by og det åbne land.

 • Byzone

Byzonen indebærer de arealer, hvor der enten er en by i forvejen, eller hvor kommunen har godkendt fremtidige bymæssige bebyggelser. I Byzonen skal der som minimum være en skole, institutioner, erhvervsbyggeri m.m. 

 • Sommerhus-zone

En zone med sommerhuse er udelukket forbeholdt huse, der bliver anvendt i sommerhusperioder og kortere ophold om vinteren. Danmark har nogle faste retningslinjer for sommerhuse. Disse regler kan muligvis regulere i andre lande. 

 • Landzone

Foruden Byzoner og Sommerhus-zoner, betragtes alle øvrige arealer som værende landzoner. Disse zoner må bruges til landbrug, skovbrug, gartneri- og fiskeri. Der kan også reguleres i ændringen af lokalplanen, der gør, at området kan anvendes som Byzone eller sommerhusområde. 

Byggeprocessen

Som tidligere nævnt, er der en række forhold som skal tages op til overvejelse i forbindelse med køb af en byggegrund. Her er det vigtigt at kigge ind i, hvilke omkostninger der er forbundet med processen og hvilke regler der står i Bygningsreglementet

Der findes flere firmaer, som du kan benytte dig af i forbindelse med at bygge hus. Er der et hus på grunden, som skal rives ned før der kan bygges? Er det en tom grund, hvor der blot mangler at blive bygget et hus ovenpå? – Det er vigtigt at undersøge grundigt, hvilke firmaer der har hvilke kompetencer, der passer sammen med din situation, dine ønsker og dit behov.  

Nogle af de essentielle punkter indenfor byggeloven indbefatter: 

 • Der må ikke udstykkes byggegrunde på grunde mindre end 700 kvadratmeter – dette kan dog variere for de forskellige zoner
 • Nogle huse må som hovedregel ikke have mere end to etager, og bygningens højeste punkt må ikke være mere end 8,5 meter
 • Der må som hovedregel ikke bygges tættere end 2,5 meter til skellet mod en anden grund eller en sti – det kan variere for de forskellige zoner

Dertil er det også nødvendigt at kigge på omkostningerne ved køb af en byggegrund.

Omkostningerne ved køb af en grund (2020 priser inkl. moms):

 • Det koster 0,6 procent af købesummen at få stemplet skødet + 1.850 kr. i tinglysningsafgift
 • Pantebreve stemples med 1,45 procent af den pålydende værdi + 1.850 kr. i tinglysningsafgift
 • Tinglysningsgebyr for andre dokumenter udgør 1.850 kr. pr. stk. (2020)
 • Salær til advokat
 • Salær til ejendomsmægler
 • Honorar til eventuel rådgiver

Hvis du på nuværende tidspunkt allerede ved, hvilken kommune du ønsker at købe grund i, kan du tilgå kommunens hjemmeside, hvor der oftest findes en oversigt over byggegrunde til salg.

Særlige regler: køb af byggegrund med hus til nedrivning

Ved køb af grund med hus til nedrivning gælder der en række regler. Det er vigtigt, at du er opmærksom på disse regler, da du er forpligtet til at overholde dem. Blandt andet omfatter reglerne kommunens regler for affaldshåndtering.

Derudover må du undersøge, om den bygning, du skal rive ned, har krævet en byggetilladelse af opføre. Hvis dette er tilfældet, skal du nemlig søge om tilladelse til at rive den ned igen. Kommunen kan ligeledes have opsat særlige miljøkrav. Disse krav kan være anmeldelse af byggeaffald og støjforhold i forbindelse med selve nedrivningsarbejdet.

Køb af byggegrund Bestil nu
DKK 7.495,- Inkl. moms, ekskl. gebyrer

Fredningsloven

Hvad er en fredning? Fredningsloven er et centralt værktøj i naturbeskyttelsen i Danmark og er til for at beskytte natur og landskaber. I dag er ca. fem procent af landets arealer fredet. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvorvidt din ønskede grund er fredet eller ej. 

Du kan læse mere om fredningsloven her

Lad os hjælpe dig

Ved køb af byggegrund står vores rådgivere klar til at tage hånd om din sag. Dermed er du sikret, at alle væsentlige forhold bliver belyst. Så kan du nemt og trygt købe den byggegrund, som opfylder dine behov.

Med vores rådgivning er du samtidig sikret, at dit nybyggeri kan leve op til dine ønsker. Vi sørger nemlig for, at du ikke pludselig bliver overrasket af begrænsninger, som har betydning for dit byggeri.

Når du har valgt et byggefirma, kan vi ligeledes hjælpe dig med gennemgang af entreprisekontrakten. Således er du sikret en god proces fra køb af byggegrund til din nyopførte ejendom. Klik her og læs mere om gennemgang af entreprisekontrakt.

Kontakt NEMBOLIGHANDEL i dag på telefon 70 20 41 61, så kan du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få en sikker handel i hus.

Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os – vi står altid klar med uforpligtende hjælp.

Køb af byggegrund Bestil nu
DKK 7.495,- Inkl. moms, ekskl. gebyrer
Køb af byggegrund

Vælger du Køb af byggegrund sørger vi for:
 • Vi gennemgår købsaftalen
 • Vi udarbejder en rådgivningsskrivelse
 • Vi udarbejder en godkendelsesskrivelse
 • Vi varetager al dialog med bank og mægler
 • Vi godkender handlen
 • Vi sørger for skøde og refusionsopgørelse
 • Vi sikrer frigivelse af købesummen

Start nu      Ring mig op