ejendomsdatarapport

Hvad er en ejendomsdatarapport?

Kort fortalt, er en ejendomsdatarapport en rapport, som indeholder alle de oplysninger, der er vigtige for ejendommen. Når du skal købe en bolig, er det fornuftigt at indhente en ejendomsdatarapport, da den giver dig en nem og overskuelig oversigt over de oplysninger, der er relevante for den pågældende bolig.

 

Hvad indeholder en ejendomsdatarapport?

En ejendomsdatarapport indeholder typisk omkring 50 oplysninger, og det er muligt at tilgå den online i forbindelse med en ejendomshandel. Oplysningerne, der er inkluderet i ejendomsdatarapporten, er indhentet fra forskellige registre, som er offentligt tilgængelige.

Ejendomsdatarapporten indeholder blandt andet oplysninger om følgende:

Bygninger:

Økonomi:

 • Ejendomsskat
 • Ejendomsværdiskat
 • Huslejenævnssager
 • Restancer til SKAT

Jordforurening:

 • Registreret jordforurening
 • Jordforureningsattest

Vand:

 • Kloakforhold
 • Aktuel vandforsyning

Planer:

 • Vejforsyningskort

Natur, skov og landbrug:

 • Beskyttet natur samt vandløb, åer og søer

Bygge- og beskyttelseslinjer:

 • Kirkebyggelinjer
 • Skovbyggelinjer

Udover ovenstående, indeholder ejendomsdatarapporten desuden forskellige andre oplysninger – eksempelvis om kommunen, regionen og SKAT. Det er sælgers ansvar, at der indhentes en ejendomsdatarapport, som kan danne grundlag for udarbejdelse af købsaftalen.

Det er altid en god idé at alliere dig med en boligadvokat eller -rådgiver, når du skal købe din bolig. Din rådgiver vil hjælpe dig med at gennemgå ejendomsdatarapporten, så du kan få et overblik over, hvad det er du køber, og om der er eventuelle udfordringer, du bør være opmærksom på.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.000,-
Læs mere

inkl. moms

 

Køb og fornyelse af ejendomsdatarapport

Du skal være ejer af den pågældende ejendom, hvis du vil bestille en ejendomsdatarapport. Det skyldes, at ejendomsdatarapporten indeholder private og fortrolige oplysninger – eksempelvis tilstandsrapport, byggeskadeforsikring og lignende.

Hvis du ikke fremgår som ejer af ejendommen, skal du have en fuldmagt fra ejeren, hvis du vil have adgang til fortrolige og private oplysninger i ejendomsdatarapporten. Du kan dog stadig tilgå ikke-fortrolige oplysninger som eksempelvis energimærkning, jordforureningsattest og ejendomsskat, selvom du ikke er ejer af den pågældende ejendom.

 

Hvad koster ejendomsdatarapporten?

Prisen for at bestille en ejendomsdatarapport er et gebyr på 100 kr. Gebyret er fast og har til formål at finansiere de omkostninger, der er forbundet til drift og udvikling. Der betales ikke moms af beløbet, og du kan betale beløbet online med dit betalingskort. Gebyret vil blive opkrævet, hver gang man bestiller en ejendomsdatarapport.

 

Hvordan fornyer man en ejendomsdatarapport?

En ejendomsdatarapport kan fornyes to gange indenfor de første halve år, efter du har bestilt den første gang. Det giver dig mulighed for at forny de oplysninger omkring ejendommen, som automatisk indhentes fra de forskellige offentlige registre. Det koster ikke noget at forny en ejendomsdatarapport, såfremt det sker indenfor det første halve år efter første bestilling.

 

Ejendomsdatarapportens gyldighed

En ejendomsdatarapport er gyldig fra den dato, hvor sælger, køber eller en anden med interesse i ejendommen, modtager den. Den er gyldig i 6 måneder fra den dato, den er indhentet. Som køber kan det dog være en god idé at tjekke, hvorvidt ejendomsdatarapporten er blevet fornyet indenfor de sidste 3 måneder af dit køb. Er det ikke tilfældet, kan du ikke være sikker på, at oplysningerne er retvisende, da de kan være forældede.

 

Hvordan indhenter jeg en ejendomsdatarapport?

Hvis du vil indhente en ejendomsdatarapport, kan det gøres via Boligejer.dk. Her kan du finde en række relevante oplysninger, men du kan også finde yderligere ejendomsdata ved at slå ejendommen op i andre ejendomsdataregistre som eksempelvis BBR-registret, SVUR, ESR eller Matrikelregistret.

BBR-register: BBR står for Bygnings- og Boligregistret, og her kan du indhente oplysninger omkring grunde, private boliger, bygninger m.v. i Danmark. Du kan ligeledes finde BBR-meddelelser, som er en udskrift af de oplysninger, der er registreret omkring boligen. BBR-meddelelsen indgår ved en bolighandel i ejendomsrapporten.

ESR: ESR står for Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister, og her kan du finde oplysninger omkring matrikulære forhold, ejendomsskatter, vurderinger og ejerforhold.

SVUR: Svur står for Statens Salgs- og Vurderingsregister, og her kan du finde vurderingsoplysninger som eksempelvis ejendoms- og grundværdi.

Matrikelregistret: I Matrikelregistret finder du oplysninger, der relaterer sig til skovloven, udstykningsloven og landbrugsloven. Du kan blandt andet indhente oplysninger omkring vej- og vandarealer, fredskov noteringsforhold om eksempelvis landbrugsejendomme.

 

Hvilke ejendomme kan der bestilles en ejendomsdatarapport om?

Når du bestiller en ejendomsdatarapport, er der en række forhold, som relaterer sig til de enkelte ejendomstyper. Herunder følger en kort beskrivelse af de forskellige ejendomstyper, samt de forhold du bør være opmærksom på.

 

Vurderingsejendomme

Du kan udelukkende bestille en ejendomsdatarapport for en vurderingsejendom – altså, en ejendom, som SKAT har givet en vurdering af. Det kan eksempelvis være et parcelhus, en ejerlejlighed eller en erhvervsejendom.

Består vurderingsejendommen af arealer, som er beliggende i flere kommuner, skal der bestilles en en ejendomsdatarapport for opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner, hvor ejendommen er beliggende, såfremt der skal dannes et fuldstændigt overblik over ejendommen.

 

Andelsboliger og ideelle anparter

Andelsboliger bliver ikke vurderet af SKAT, hvorfor de ikke betegnes som værende vurderingsejendomme. Af samme årsag er det ikke muligt at bestille en ejendomsdatarapport for den individuelle andelsbolig.

Dog er det muligt at indhente en ejendomsdatarapport for hele ejendommen, da denne betegnes som værende en vurderingsejendom. Du kan godt bestille rapport for ideelle anparter, da disse har et anpartsnummer.

 

Umatrikulerede arealer

Det er ikke muligt at indhente en ejendomsdatarapport for ejendomme, som er beliggende på umatrikulerede arealer.

 

Matrikulære ændringer – Ejendomme under forandring

Hvis arealer bliver fraskilt fra ejendommen – eksempelvis i forbindelse med matrikulære ændringer eller lejligheder, der er under opdeling, kan du ikke hente ejendomsdatarapporter, da ejendommen er under forandring. Her skal du i stedet bestille en ejendomsdatarapport for hele ejendommen.

 

Samlet fast ejendom

En ejendom, der består af én eller flere matrikler, går under betegnelsen ‘samlet fast ejendom’. Vurderingsejendomme kan bestå af flere faste ejendomme, som er samlet. Er det tilfældet, har du enten mulighed for at bestille en ejendomsdatarapport for én eller flere af de samlede faste ejendomme eller hele vurderingsejendommen.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.000,-
Læs mere

inkl. moms

Related post
guide til boligkøb

Guide til boligkøb

Kort fortalt, er en ejendomsdatarapport en rapport, som indeholder over alle de oplysninger, der er vigtige for ejendomm…
advokatforbehold

Hvad er et advokatforbehold?

Kort fortalt, er en ejendomsdatarapport en rapport, som indeholder over alle de oplysninger, der er vigtige for ejendomm…