advokatforbehold

Advokatforbehold

Når du skal købe en bolig, er det vigtigt, at du altid sikrer dig, at der er indskrevet et advokatforbehold, før du skriver under på købsaftalen. Advokatforbeholdet sikrer dig, hvis du skulle fortryde boligkøbet, efter du har skrevet under på købsaftalen. Du kan læse mere om, hvad et advokatforbehold er, herunder.

 

Hvad er et advokatforbehold?

Et advokatforbehold er et forbehold, der indskrives i en købsaftale. Med advokatforbeholdet er du sikret, at du kan annullere købsaftalen, hvis din boligadvokat ikke godkender denne i sin helhed. Altså, hvis din advokat vurderer, at der skal ændres i vilkårene.

Som køber er du sikret, at du kan udtræde af handlen, uden du skal betale sælger den godtgørelse, du ellers er forpligtet til, hvis du fortryder dit køb, efter du har skrevet under. Gør du brug af din lovpligtige fortrydelsesret, uden der er indskrevet et advokatforbehold, skal du betale køberen 1 % af den købesum, der er angivet i købsaftalen.

Med et advokatforbehold er du således ikke bundet af din underskrift på købsaftalen. Du har derfor efterfølgende mulighed for at ændre i købsaftalens vilkår og forbehold i samarbejde med din boligadvokat. Eventuelle ændringer er dog udelukkende gældende, hvis sælgeren kan godkende disse.

Med et advokatforbehold i din købsaftale har du altså mulighed for at fortryde dit boligkøb, uden det har nogle omkostninger for dig. Du skal dermed kun betale salæret til din boligadvokat. Hos NEMBOLIGHANDEL koster det ikke noget, hvis du fortryder. Du modtager udelukkende en faktura, hvis du ikke træder ud af handlen.

Få en tryg og sikker bolighandel
Fra DKK 2.000,-
Se priser

inkl. moms

 

Hvor længe er advokatforbeholdet gyldigt?

Hvis du vælger at benytte et advokatforbehold i forbindelse med et boligkøb, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at det har en udløbsdato. Ved indsættelsen af advokatforbeholdet i købsaftalen angives en frist, hvor din advokat har mulighed for at komme med indsigelser.

Typisk vil advokatforbeholdet være gyldigt i 3-5 dage, fra du og sælger har underskrevet købsaftale. Din advokat har derfor maksimalt 5 hverdage til at komme med indsigelser, medmindre andet er angivet.

Du bør altid undersøge, hvor lang en frist der er indsat i forbindelse med advokatforbeholdet, før du skriver under på købsaftalen. I visse tilfælde har advokatforbeholdet en frist, som er på under de 5 hverdage, hvor det normalt er gyldigt.

Vurderer din advokat, at der skal ændres i vilkårene, før handlen kan godkendes, er du ikke bundet af købsaftalen. Du kan dermed få ændret vilkårene, som din advokat har gjort indsigelser mod. Hvis ikke sælger er villig til at ændre vilkårene, kan du annullere dit køb uden at betale godtgørelsen på 1 % af købesummen.

 

Købsaftale ifm. et advokatforbehold

Din advokat kan gøre indsigelser, hvis vedkommende mener, at der skal ændres i købsaftalens vilkår. Din advokat kan også gøre indsigelser, hvis vedkommende mener, at vilkårene skal forhandles yderligere. Det kan også være, at ejendommen skal undersøges igen, før købsaftalen kan godkendes.

Ofte er det sælger eller sælgers mægler, der udarbejder udkastet til købsaftalen. Du er derfor bundet af de vilkår, som sælger eller dennes mægler har sat, hvis du ikke kommer med indsigelser, inden fristen udløber. Dette gælder, hvis du vel at mærke har skrevet under på en købsaftale, der indeholder et advokatforbehold.

Skriver du under på en købsaftale, som ikke indeholder et advokatforbehold, har du ikke mulighed for at komme med indsigelser efterfølgende. Vær i den forbindelse opmærksom på, at ejendomsmægleren repræsenterer sælger og sælgers interesser. Derfor bør du altid sikre dig med et advokatforbehold.

Advokatforbeholdet gør det muligt for dig at gennemgå de forskellige dokumenter, der relaterer sig til bolighandlen, efter du har skrevet under. Det giver dig mulighed for at skrive under på købsaftalen, så du er sikret boligen, hvis du og din advokat ikke finder vilkår, betingelser og andre forhold, som ikke kan accepteres.

 

Kan jeg forlænge et advokatforbehold?

Selvom fristen for advokatforbeholdet nærmer sig, og din advokat endnu ikke har kunne skaffe de relevante dokumenter, er der mulighed for at forlænge advokatforbeholdet.

Du kan stille krav om, at advokatforbeholdet forlænges, så sælger kan skaffe de relevante dokumenter. Sælger vi typisk acceptere kravet, da din advokat ellers kan afvise handlen, hvorfor du kan udtræde af denne. Accepterer sælger ikke, kan vedkommende risikere, at bolighandlen annulleres.

Advokatforbeholdet sikrer derfor, at de nødvendige dokumenter rent faktisk bliver gennemgået. På den måde kan bolighandlen gennemføres på et optimalt grundlag. Dette gælder, også selvom gennemgangen tager længere tid, end det er angivet i købsaftalen.

 

Du bør også få indskrevet et bankforbehold

Det er meget almindeligt, at der også bliver indskrevet et bankforbehold i en købsaftale. Bankforbeholdet gør, at købsaftalen kan annulleres, selvom du har underskrevet den, i tilfælde af at banken ikke vil finansiere dit lån.

Banken vil typisk undersøge din økonomi, når du skal investere i fast ejendom. På baggrund af undersøgelsen vurderer banken, om du har økonomisk råderum til at indgå købsaftalen. Hvis du efter bankens skøn ikke har luft nok i økonomien til at dække udgifterne ved køb af fast ejendom, har du mulighed for at træde ud af handlen, uden det koster dig noget.

 

Hvad koster det at fortryde et boligkøb uden advokatforbehold?

Hvis du ønsker at træde ud af en bolighandel, efter du har underskrevet købsaftalen, vil det under normale omstændigheder være en dyr fornøjelse. Hvis ikke du har fået indskrevet et advokatforbehold, skal du nemlig betale en godtgørelse til sælger, når du gør brug af din fortrydelsesret ved boligkøb.

Du har derfor altid mulighed for at komme ud af handlen, selvom der ikke er indskrevet et advokatforbehold. Det kan du ved at betale sælger 1 % af købesummen. Du har altid fortrydelsesret ved boligkøb, hvorfor du kan annullere handlen, såfremt du skriftligt meddeler dette til sælger eller sælgers repræsentant inden fristens udløb.

Vær opmærksom på, at der er forskellige tilfælde, hvor du ikke er dækket af din fortrydelsesret i forbindelse med boligkøb. Det kan eksempelvis være, hvis du investerer i en landbrugsejendom eller køber en ejendom på auktion.

Hvis sælger endnu ikke har underskrevet købsaftalen, når du sætter din underskrift, skal du blot meddele sælger, at du ønsker at tilbagekalde dit købstilbud. Det er gratis for dig, hvis sælger eller sælgers repræsentant modtager din tilbagekaldelse, før sælger underskriver købsaftalen.

Få en tryg og sikker bolighandel
Fra DKK 2.000,-
Se priser

inkl. moms

Related post
købsaftale

Hvad er en købsaftale?

Hvad er et advokatforbehold? Hvor længe er det gyldigt? Kan jeg forlænge et det? Hvad koster det at fortryde et boligkøb…
bankgaranti

Hvad er en bankgaranti?

Hvad er et advokatforbehold? Hvor længe er det gyldigt? Kan jeg forlænge et det? Hvad koster det at fortryde et boligkøb…