bankgaranti

Bankgaranti

I forbindelse med et boligkøb, er det normalt, at købers bank stiller en bankgaranti. Bankgarantien er en sikkerhed for, at købesummen rent faktisk bliver udbetalt til sælger. Det er derfor også købers bank, der stiller garanti til sælger i forbindelse med bolighandlen. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en bankgaranti er, og hvordan du får stillet en.

En bankgaranti er en sikkerhed, som stilles til sælger i forbindelse med et boligsalg. Bankgaranti stilles af købers bank, og det er sælgers garanti på, at købesummen rent faktisk udbetales ved afslutningen af handlen.

Bankgarantien sikrer derfor både køber og sælger. Sælger er sikker på, at pengene bliver overført, og køber er sikker på, at vedkommende kan købe ejendommen. Bankgarantien er normal procedure i forbindelse med en bolighandel.

 

Hvad er en bankgaranti?

En bankgaranti giver sælger en tryghed i handlen, da han eller hun er sikker på, at købesummen deponeres til vedkommendes bank senest på den dag, hvor overtagelsen finder sted. I de fleste købsaftaler er det angivet, at ejendommen sælges i en kontanthandel.

Det betyder, at køber optager et lån for at finansiere handlen. Sælger står i stedet for at aflyse de lån, der i forvejen er tinglyst på ejendommen. I forbindelse med en kontanthandel vil køber ofte skulle betale en lille procentdel af den samlede købesum inden for en kort frist.

Denne sum kaldes for udbetalingen, og den bliver ofte deponeret hos ejendomsmægleren. Udbetalingen skal minimum være på 35.000 kr. og må ikke overstige 200.000 kr. Det er den resterende del af købesummen, som købers bank stiller bankgaranti for.

Få en tryg og sikker bolighandel
Fra DKK 2.000,-
Se priser

inkl. moms

 

Hvordan fungerer en bankgaranti?

En bankgaranti er i princippet det samme som enhver anden garanti. Dog er det sælgers bank, som påtager sig ansvaret for betalingen. Det er derfor hverken køber eller sælger, der stiller garanti til hinanden.

Bankgarantien er køber og sælgers garanti for, at handlen rent faktisk går igennem, når denne er underskrevet, og køber ikke ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret. Dette er en fordel for både køber og sælger. I praksis vil størstedelen af alle bolighandler være umulige at gennemføre, hvis ikke der var mulighed for at stille en bankgaranti.

Når der skal stilles en bankgaranti, skal køber kontakte sin bank, som vil foretage en kreditvurdering. Her undersøges alle købers økonomiske forhold. Dette gælder både lønindkomst, lån, personlig formue, udgifter og lignende.

Vurderer banken, at køber har økonomisk råderum til at afdrage på lånet og betale de løbende udgifter til boligen, vil der i de fleste tilfælde blive stillet en bankgaranti. Når banken har stillet en bankgaranti, kan køber og sælger fortsætte handlen.

 

Hvad koster det at få stillet en bankgaranti?

Det er ikke gratis at få stillet en bankgaranti, og det er køber, der skal betale for garantien, da det er vedkommende, der er debitor i handlen. Det er umuligt at fastslå en konkret pris, da prisen varierer fra bank til bank og på baggrund af en lang række øvrige faktorer.

Eksempelvis har det en betydning, hvor lang tid garantien skal løbe over. I de fleste tilfælde beregnes udgiften til bankgarantien ved at gange det beløb, der stilles sikkerhed for, med en bestemt procentsats.

Procentsatsen befinder sig typisk mellem 0,56 % og 1,6 % pr. kvartal. Det er vanskeligt at definere, hvornår en procentsats er lav eller høj, da det afhænger af din individuelle situation. Af samme årsag kan det typisk betale sig at indhente tilbud fra forskellige banker, så der er et grundlag at sammenligne ud fra.

 

Er det et krav, at der stilles bankgaranti?

Selvom det er normal procedure, at der stilles en bankgaranti i forbindelse med et boligkøb, er det ikke noget krav. Sælger er typisk udelukkende interesseret i at indgå en aftale, hvor han eller hun er garanteret, at købesummen rent faktisk bliver udbetalt, så bolighandlen ikke risikerer at gå i vasken.

Bankgarantien er i den forbindelse en definitiv sikkerhed for, at sælger rent faktisk modtager den aftalte købesum. Når først der er stillet en bankgaranti, kan den ikke annulleres, hvorfor den betegnes som værende definitiv.

Køber har derfor ikke mulighed for at annullere handlen, når både bank og køber har skrevet under på, at der stilles en bankgaranti. Køber er altså nødt til at opfylde de forpligtelser, der er angivet i købsaftalen, når først der er stillet en bankgaranti.

Bankgarantien stilles af samme årsag typisk 10 hverdage efter, begge parter har underskrevet købsaftalen. Det gør, at køber ikke har mulighed for at gøre brug af sin fortrydelsesret, som vedkommende skal gøre krav på indenfor 6 hverdage, efter begge parter har skrevet under på købsaftalen.

 

Bankgarantien erstattes af deponering

I enhver købsaftale er der angivet en overtagelsesdato. Denne har indflydelse på bankgarantien, som senest på overtagelsesdagen skal være erstattet af en kontant deponering. Det betyder i praksis, at købesummen overføres til sælgers bank, men at sælger endnu ikke har adgang til pengene.

Pengene frigives først til sælger, når der foreligger et tinglyst skøde uden forbehold. Tinglysningen sikrer, at køber har juridisk ejerskab over ejendommen, samt at ejerskabet er offentliggjort. Det er således den endelige behandling af skødet.

Formålet med deponeringen er, at sælger først får mulighed for at bruge pengene, når køber er registreret som den juridiske ejer af ejendommen. Når sælger ikke længere har rettighed over ejendommen, frigives købesummen til vedkommende.

 

Er en bankgaranti nødvendig, når der er kort tid til overtagelse?

Hvis der er kort tid til overtagelsesdagen, når købsaftalen underskrives, vil en bankgaranti typisk ikke være nødvendig. I stedet vil der ske en kontant deponering med det samme, som betyder, at købesummen overføres til sælgers bank, umiddelbart efter der er skrevet under på købsaftalen.

Oftest vil der være lavere udgifter forbundet med en kontant deponering, da der ikke skal betales et gebyr til banken, som det er tilfældet med en bankgaranti. Det er derfor væsentligt, at du som køber sikrer, at det fremgår af købsaftalen, at der tale om en kontant deponering på overtagelsesdagen og ikke en bankgaranti.

Få en tryg og sikker bolighandel
Fra DKK 2.000,-
Se priser

inkl. moms

Related post
advokatforbehold

Hvad er et advokatforbehold?

Hvad er en bankgaranti? Hvordan fungerer en den? Hvad koster den? Er det et krav, at der stilles bankgaranti? Og er den…
betinget købsaftale

Hvad er en betinget købsaftale?

Hvad er en bankgaranti? Hvordan fungerer en den? Hvad koster den? Er det et krav, at der stilles bankgaranti? Og er den…