deponering

Deponering

Deponering er en fremgangsmåde til betaling, som typisk anvendes i forbindelse med bolighandler. Deponering anvendes oftest i forbindelse med handler, der involverer større beløb, som skal betales kontant. Deponering foregår ved, at købesummen bliver opbevaret hos en tredjepart, indtil handlen afsluttes, hvorefter den frigives. I denne artikel kan du læse mere om, hvad deponering er, samt hvordan det foregår i praksis.

Når der handles med større beløb, er det af sikkerhedsmæssige årsager praktisk at vente med at udbetale pengene, indtil handlen betegnes som værende afsluttet. I mellemtiden opbevares de hos en tredjepart, som sørger for at udbetale pengene til sælger ved handlens afslutning. Dette kaldes for deponering.

 

Hvad er deponering?

Deponering er en udbredt betalingsmetode, som anvendes i større handler, hvor der indgår høje summer. Køber deponerer pengene hos en mellemmand, som typisk vil være ejendomsmægleren, boligadvokaten eller banken. Her opbevares pengene, indtil handlen er gennemført, hvorefter de frigives til sælger.

Det er også en mulighed at deponere penge, hvis du skylder til en kreditor. Her fremgår det, om skyldneren har mulighed for at deponere et pengebeløb med frigørende virkning. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis kreditor ikke er tilgængelig, og du derfor ikke kan betale det skyldige beløb til vedkommende.

Kreditor har ikke mulighed for at rejse krav mod dig, når pengene deponeres. Denne form for deponering foregår ved, at du indbetaler det skyldige beløb til en deponeringskonto, hvorefter du anses som værende gældfri rent juridisk. Din kreditor kan efterfølgende ikke stille krav til dig, men til den bank, som pengene er deponeret hos. Det er dog kun i sjældne tilfælde, at deponering anvendes i forbindelse med gæld.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.295
Læs mere

inkl. moms

 

Hvorfor anvender man deponering af købesum?

Det er altid en god idé at anvende deponering i forbindelse med større handler, da det sikrer både køber og sælger. Deponeringen er en garanti, som sikrer sælger, da vedkommende er sikker på, at pengene bliver udbetalt, når handlens vilkår er opfyldt.

Samtidig er køber sikret, da pengene tilbageholdes ved tredjepart. Det er således ikke sælger, der har pengene stående på sin konto. Sælger har derfor heller ikke mulighed for at råde over dem, før disse bliver frigivet af tredjeparten, når handlen er gennemført.

Der kan opstå problemer, hvis køber overfører pengene til sælger forud for en bolighandel. Sælger kan i princippet nægte at tilbagebetale købesummen, hvis handlen ikke ender med at blive gennemført, og det kan derfor være vanskeligt at få dem tilbage.

Deponering er dermed en sikkerhed for, at køber får det, der er angivet i købsaftalen, mens sælger får de penge, han eller hun har ret til – og derfor er deponering almen praksis, når der handles med ejendomme, da ejendomshandler involverer større summer.

 

Hvornår anvendes deponering?

Som nævnt, er deponering almen praksis i forbindelse med bolighandler. I praksis foregår deponering typisk ved, at køber deponerer købesummen hos ejendomsmægleren, som råder over pengene, indtil købsaftalen er underskrevet, og nøglerne er blevet udleveret.

Det er ligeledes almen praksis, at køber udelukkende deponerer dele af købesummen, da den resterende del typisk finansieres gennem et bank og/eller realkreditlån. Hvis det er tilfældet, skal der stilles en bankgaranti for den øvrige del af købesummen. Det sikrer sælger, da han eller hun har garanti på, at den resterende del af købesummen udbetales ved afslutningen af handlen.

 

Hvordan foregår deponering i praksis?

Typisk vil det deponerede beløb svare til de omkostninger, som sælger har i forbindelse med selve formidlingsaftalen. Dette beløb er det, ejendomsmægleren får for at varetage bolighandlen, samt udgifter til at indhente relevante dokumenter og markedsføring.

For at sikre at ejendomsmægleren er i stand til at afregne det deponerede beløb, skal ejendomsmægleren stille en garanti, som bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen. På den måde har sælger mulighed for at modtage erstatning.

Garantien begrænses, således den kun dækker krav, som rejses indenfor en periode på fem år, efter afdraget, der udløser kravet, er afsluttet. Det sikrer, at køber har mulighed for at få tilbagebetalt beløbet, såfremt handlen ikke afsluttes.

Beløb, som deponeres hos en ejendomsmægler, forrentes ikke, såfremt det er på under 10.000 kr. Er beløbet højere, vil afregningsbeløbet bliver forrentet i overensstemmelse med Nationalbankens offentliggjorte udlånsrente.

 

Hvem er ansvarlig for deponeringen?

Det er altid købers ansvar, at deponeringen sker rettidigt. Det fremgår af købsaftalen, hvilken tidsramme der gør sig gældende for udbetalingen. Deponeringen foregår enten ved, at køber eller banken står for at overføre udbetalingen til ejendomsmægleren.

Når du køber en bolig, er det dit ansvar at sikre, at beløbet bliver fremsendt rettidigt. Det giver dig mulighed for at få dine penge tilbage, såfremt det ender med, at handlen ikke gennemføres. Overfører du som køber pengene direkte til sælgers konto, har du ingen garanti for, at du kan få dine penge tilbage, hvis sælger nægter at imødekomme dit krav om tilbagebetaling.

 

Hvilke regler gælder for modtagelse af det deponerede beløb?

I Formidlingsbekendtgørelsen fremgår det, at ejendomsmægleren maksimalt må modtage 10.000 kr. udover det beløb, som svarer til størrelsen på vedkommendes vederlag. Beløbet må dog maksimalt udgøre 200.000 kr. i alt.

Hvis beløbet er højere end de 200.000 kr., skal det indsættes på en særskilt konto, som oprettes i sælgers navn. Beløbet skal indsættes på denne konto senest første bankdag, efter pengene er blevet modtaget.

Ejendomsmægleren skal fremsende en kopi af pengeinstituttets kvittering til både køber og sælger efterfølgende. Dette skal senest ske otte hverdage, efter beløbet er modtaget. Dette gælder for alle midler, som ejendomsmægleren modtager – altså, både den kontante købesum samt provenu ved salg af eksempelvis pantebreve.

Vælger du NEMBOLIGHANDEL til at hjælpe dig sikkert igennem dit boligkøb, får du tildelt din egen boligrådgiver. Han eller hun sørger for at gennemgå alle handlens dokumenter for dig samt rådgive, hvis der er forhold, som kan være grundlag for bekymring.

Få en tryg og sikker bolighandel Brug en forsikret boligadvokat
Fra DKK 2.295
Læs mere

inkl. moms

Related post
guide til boligkøb

Guide til boligkøb

Deponering er fremgangsmåde til betaling, som typisk anvendes i forbindelse med bolighandler. Deponering anvendes oftest…
advokatforbehold

Hvad er et advokatforbehold?

Deponering er fremgangsmåde til betaling, som typisk anvendes i forbindelse med bolighandler. Deponering anvendes oftest…