betinget købsaftale

Betinget købsaftale

Hvis du skal købe en bolig, uden du har solgt din nuværende, er det en god idé at indgå en betinget købsaftale. Denne købsaftale betyder, at salget er betinget af, at du sælger din nuværende ejendom. På denne side kan du læse mere om, hvad en betinget købsaftale indebærer. Vi anbefaler dog altid at tage kontakt til en køberrådgiver, eller boligadvokat.

Det er risikabelt at skrive under på en købsaftale, hvis du endnu ikke har solgt din nuværende bolig. I dette tilfælde er det en god idé at indgå en betinget købsaftale. Det betyder, at handlen udelukkende er gyldig, når du har solgt din nuværende bolig.

En betinget købsaftale er, som navnet antyder, en købsaftale, som er betinget af, at du sælger din egen bolig indenfor den periode, som er angivet i købsaftalen. Der er både fordele og ulemper ved denne form for købsaftale. Dog er det i de fleste tilfælde en fornuftig løsning, hvis du vil sikre dig, at du ikke ender med at have udgifter til to boliger.

 

Hvad er en betinget købsaftale?

En betinget købsaftale oprettes på samme måde som en almindelig købsaftale, og det er den samme fortrydelsesret og eventuelt advokatforbehold, der fremgår af denne. Dog er der væsentlige fordele, som sikrer køber i forbindelse med boligkøbet.

Den betingede købsaftale er kun bindende, såfremt køber får succes med at sælge sin egen bolig indenfor en tidsramme, som er angivet i købsaftalen. Det er dette forbehold, der gør, at en betinget købsaftale varierer fra en almindelig købsaftale.

Perioden, som køber har til at sælge sin egen bolig, løber typisk mellem to og seks måneder. Der er dog ingen krav til, at det skal være indenfor denne periode. Køber og sælger har således mulighed for selv at definere denne tidsfrist.

Fordelen ved en betinget købsaftale er, at køber er sikker på, at han eller hun ikke ender med udgifter til to boliger på samme tid. Denne foranstaltning forudsætter, at købsaftalen udarbejdes som en betinget købsaftale, før der skrives under. Det kan nemlig ikke ændres efterfølgende.

Få en tryg og sikker bolighandel
Fra DKK 2.000,-
Se priser

inkl. moms

 

Hvilke ulemper er der ved en betinget købsaftale?

Typisk har sælger den fordel, at en betinget købsaftale kun giver køber fortrinsret. Det betyder, at vedkommende kan sælge til andre købere, såfremt disse skulle dukke op, inden køber har fået held med at sælge sin egen bolig.

Det er en ulempe for køber, da han eller hun kan ende med, at ejendommen bliver solgt til en anden. Typisk sker dette, hvis sælger modtager et bud, som er højere end det, der er angivet i den betingede købsaftale.

Vil du som køber være sikker på, at boligen ikke bliver solgt til en anden, som overbyder dit oprindelige bud, er der mulighed for det, hvis du indgår en fuldt betinget købsaftale. Den giver dig ikke alene fortrinsret til boligen, men krav på at gennemføre købet, hvis du får solgt din egen bolig indenfor den aftalte tidsfrist.

 

Ulemper for køber:

 • Som køber har du udelukkende fortrinsret ved en betinget købsaftale (i modsætning til en fuldt betinget købsaftale). Dette giver sælger mulighed for at sælge boligen til andre.
 • Som køber risikerer du, at sælger får nemmere ved at presse prisen op, hvis der dukker andre potentielle købere op.
 • Som køber kan du risikere, at prisen på boligmarkedet falder, mens du stadig er bundet til den oprindelige pris.

 

Ulemper for sælger:

 • Accepterer du som sælger en fuldt betinget købsaftale, der ikke blot giver køber fortrinsret, kan du ikke sælge boligen til andre interesserede købere, selvom de byder højere.
 • Som sælger risikerer du, at dit boligsalg sættes i bero uden gode chancer for et endeligt salg, hvis ikke købers bolig er attraktiv, hvorfor du i dette tilfælde udelukkende bør give køber fortrinsret.

 

Hvilke fordele er der ved en betinget købsaftale?

Der er en lang række fordele forbundet med denne form for købsaftale, men det varierer fra part til part. Det, der er en fordel for den ene part, kan ende med at være en ulempe for den anden. Du bør derfor altid forsøge at forhandle dig til de forhold, som er mest optimale i forhold til din situation, uanset om du er køber eller sælger.

I en sådan forhandling vil der være flere juridiske aspekter, som kan være vanskelige at gennemskue for en person uden juridisk baggrund. Du bør derfor få en boligadvokat til at udarbejde oplægget på den betingede købsaftale. På den måde kan du være sikker på, at du forhandler dig til de vilkår, som er mest optimale i forhold til den aktuelle bolighandel.

 

Fordele for køber:

 • Som køber undgår du at skulle stå med udgifter til to boliger, fordi du ikke får solgt din nuværende bolig, før du køber den nye.
 • Som køber har du den fordel, at du kan skrive under på en købsaftale, selvom du endnu ikke har solgt din nuværende bolig. På den måde er alle detaljer i forhold til pris, overtagelsesdato og andre vilkår på plads.
 • Hvis du som køber indgår en fuldt betinget købsaftale, er du sikret boligen, såfremt du får solgt din nuværende bolig indenfor tidsfristen.
 • Som udgangspunkt er du som køber sikret den købspris, der er angivet i købsaftalen, selvom priserne på boligmarkedet stiger.
 • Som køber får du mulighed for at komme med supplerende bud, såfremt en anden interesseret køber dukker op, og du ikke har indgået en fuldt betinget købsaftale.

 

Fordele for sælger:

 • Som sælger har du den fordel, at køber underskriver købsaftalen. På den måde er der stor sandsynlighed for, at salget gennemføres, hvis købers nuværende bolig er attraktiv.
 • Som sælger kan du presse prisen op, fordi du allerede har et bud på en bestemt købspris.
 • Som sælger kan du frit modtage bud fra andre købere, såfremt der ikke er indgået en fuldt betinget købsaftale.
 • Som sælger er du som udgangspunkt garanteret den pris, der fremgår af købsaftalen, selvom priserne på boligmarkedet falder.

 

Fortrydelsesret ved betinget købsaftale

For de fleste mennesker er det en stor beslutning at skulle købe en ejendom. I mange tilfælde er der tale om den største transaktion, du kommer til at foretage i din levetid. Derfor er der altid mulighed for at fortryde handlen, hvis du gør det indenfor den frist, som gælder i forbindelse med et boligkøb.

Din fortrydelsesret gælder også i forbindelse med en betinget købsaftale. Når du har underskrevet, har du seks hverdage til at fortryde. Hvis du annullerer handlen indenfor fristen, skal du betale sælger 1 % af den samlede købesum i godtgørelse.

 

Få altid indskrevet et advokatforbehold

Selvom der er tale om en betinget købsaftale, er det en god idé at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen. Advokatforbeholdet sikrer dig de bedste vilkår i handlen. Det skyldes, at den udelukkende er bindende, såfremt din advokat kan godkende handlen i sin helhed.

Typisk har din advokat seks hverdage til at gennemgå købsaftalen og gøre indsigelser til sælger eller sælgers repræsentant. Rettes der ikke op som følge af indsigelserne, kan du frit udtræde af handlen, uden du skal betale sælger 1 % i godtgørelse som ved den almindelige fortrydelsesret.

Få en tryg og sikker bolighandel
Fra DKK 2.000,-
Se priser

inkl. moms

Related post
advokatforbehold

Hvad er et advokatforbehold?

Hvad er en betinget købsaftale? Hvilke ulemper og fordele er der ved en betinget købsaftale? Hvilke regler gælder for fo…
guide til boligkøb

Guide til boligkøb

Hvad er en betinget købsaftale? Hvilke ulemper og fordele er der ved en betinget købsaftale? Hvilke regler gælder for fo…