tinglysningsafgift

Hvad er en tinglysningsafgift?

I forbindelse med tinglysningen af eksempelvis et skøde, skal der betales en afgift til staten. Denne afgift kaldes for en tinglysningsafgift. Beløbet, der skal betales i tinglysningsafgift, afhænger af den specifikke handel og ejendomskategori. Tinglysningsafgiften udgøres af en fast afgift samt en variabel afgift. Herunder kan du se de aktuelle satser og læse mere om, hvad en tinglysningsafgift er.

 

Hvad koster tinglysningsafgiften?

Tinglysningsafgiften består af to elementer – den faste tinglysningsafgift samt en variabel afgift. Den faste tinglysningsafgift er obligatorisk ved tinglysning, og den bliver betalt direkte til staten. I 2021 ligger den faste tinglysningsafgift på 1.850 kr.

Den variable tinglysningsafgift kan variere, afhængigt af hvad der skal tinglyses. I forbindelse med fri handel af familiehuse – som eksempelvis ejerlejligheder og fritidshuse – udgøres den variable tinglysningsafgift af 0,6 % af købesummen. Beløbet rundes efterfølgende op til nærmest hele hundrede.

 

Hvad koster tinglysning af pant i fast ejendom?

Hvis du skal tinglyse pant i fast ejendom, er der forskel på tinglysningsafgiften, afhængigt af hvad du skal tinglyse. Tinglysning af pant i fast ejendom – eksempelvis i form af underpant i et ejerpantebrev – koster en fast afgift på  1.825 kr.

Få en tryg og sikker bolighandel
Fra DKK 2.000,-
Se priser

inkl. moms

 

Hvad koster tinglysning af pantebrev?

Et pantebrev giver långiveren – eksempelvis en bank eller et realkreditinstitut – en sikkerhed for lånet, og der findes forskellige typer af pantebreve. Pantebrevet giver långiver ret til at begære ejendommen på tvangsauktion, i tilfælde af at låner ikke tilbagebetaler sit realkreditlån.

Det er således långivers sikkerhed for at få det lånte beløb (eller størstedelen af det) tilbage. Den faste tinglysningsafgift for et realkreditlån ligger på 1.850 kr., mens den variable udgift udgør 1,45 % af det beløb, som er pantsikret.

Er der tale om et ejerpantebrev, ligger den faste tinglysningsafgift 1.850 kr., mens den variable afgift udgør 1,45 % af ejerpantebrevets størrelse. Det samme gør sig gældende, hvis du skal tinglyse et sælgerpantebrev.

 

Hvad koster tinglysning af bil?

Det er ikke kun i forbindelse med bolighandler, at tinglysning er aktuelt. I Danmark kaldes tinglysningsbogen for biler for bilbogen. Her kan du finde oplysninger omkring tinglysning af pant i biler.

Før du køber et frit motorkøretøj, er det derfor en fornuftig idé at undersøge, om der er gamle lån, som endnu ikke er blevet betalt af. På den måde sikrer du dig, at du ikke ender med at købe en bil med gæld, da denne ellers vil overgå til dig.

 

Hvad koster tinglysning af ejerskift af fast ejendom?

Skal der i forbindelse med et boligkøb ske et ejerskift af boligen, bør du være opmærksom på, at der findes flere typer af skøder. I forbindelse med fri handel af et familiehus er den faste tinglysningsafgift på 1.850 kr. (2022-sats), mens den variable afgift udgør 0,6 % af købesummen.

Er der ikke tale om fri handel, beregnes tinglysningsafgiften på anden vis. Det kan eksempelvis være, når handlen sker inden for familien. Her bliver den variable tinglysningsafgift beregnet på baggrund af 85 % af den offentlige ejendomsvurdering, såfremt denne er højere end købesummen.

Hvis den offentlige ejendomsvurdering er lavere end købesummen, beregnes afgiften ud fra denne. Den faste tinglysningsafgift er stadig på 1.850 kr., hvorfor det udelukkende er den variable afgift, der afhænger af, om salget er sket som fri handel.

 

Hvad koster tinglysning af ejerskift af skilsmisseskøde?

Et skilsmisseskøde bliver anvendt, hvis én ægtefælle skal overtage den fælles bolig på baggrund af en skilsmisse eller ophør i parforholdet. Skilsmisseskødet er nødvendigt, da det er afgørende for, at den ene part fremover vil være den juridiske ejer af boligen.

Såfremt der foreligger en skilsmisse- eller separationsbevilling fra Familieretshuset, vil der være penge at spare. Her kan I nøjes med at betale den faste tinglysningsafgift på 1.850 kr., såfremt I tidligere har haft formuefællesskab.

Det er derfor en god idé at ansøge Familieretshuset om skilsmisse eller separation, før der udarbejdes et skilsmisseskøde. Bevillingen skal vedlægges i forbindelse med tinglysningen, hvorefter den variable afgift ikke skal betales.

Det er i de fleste tilfælde fornuftigt at kontakte en boligadvokat, som kan hjælpe jer med at udarbejde et skilsmisseskøde. Der er flere juridiske aspekter, der skal tages højde for, og hvis skilsmisseskødet udarbejdes korrekt, vil der være mange penge at spare.

Læs mere om skilsmisseskøde, her.

 

Hvad koster tinglysning af auktionsskøde?

Har du købt en ejendom på auktion, og videresælger du den ikke indenfor et år, skal du bruge et auktionsskøde. Når auktionsskødet tinglyses, vil du stå som adkomsthaver i tingbogen.

Vær opmærksom på, at du skal betale auktionsbuddet, størstebeløbet og auktionsafgiften til staten, før auktionsskødet udstedes fra retten. Sørg desuden for at indhente samtykkeerklæringer fra pant- og udlægshavere.

Læs mere om auktionsskøde, her.

 

Hvad koster tinglysning af transportskøde?

Køber du fast ejendom på auktion, og ønsker du at videresælge den, før der er gået et år, skal der udarbejdes et transportskøde. Har du i forbindelse hermed ikke behov for at optage lån, kan du undlade, at der udarbejdes et auktionsskøde.

Det betyder, at du kan spare tinglysningsafgiften på 1.850 kr., da du blot kan overføre omkostningen herfor til ejendommens nye ejer. Vedkommende vil opnå auktionsskøde på ejendommen, såfremt han eller hun betaler tinglysningsafgiften.

Du bør i den forbindelse være opmærksom på, at der skal indhentes samtykkeerklæring fra de pågældende pant- og udlægshavere, før du kan gøre brug af et transportskøde. Det er som sælger dit ansvar at indhente samtykke.

Læs mere om transportskøde, her.

 

Hvordan beregner jeg tinglysningsafgiften?

Før du kan beregne tinglysningsafgiften, skal du først og fremmest sætte dig ind i, hvilken afgift der gælder for det, du ønsker at tinglyse. Som tidligere nævnt, er forskel på de forskellige tinglysningsafgifter, afhængigt af hvilken genstand der skal tinglyses.

 

Tinglysningsafgift for fri handel af bolig

Skal du beregne tinglysningsafgiften på et skøde i forbindelse med fri handel af en bolig, vil regnestykket tage udgangspunkt i den faste og den variable tinglysningsafgift for denne form for ejendomshandel.

Eksempel:

 • Boligens købspris: 1.000.000 kr.
 • Variabel tinglysningsafgift: 0,6 % af den samlede købesum
 • Fast tinglysningsafgift: 1.850 kr.
 • Beregning af tinglysningsafgift: 1.000.000 x 0,6 % + 1.850 kr. = 7.750 kr.

Bemærk, at der skal rundes op til nærmeste hundrede, hvorfor beløbet ender på i alt 7.800 kr.

 

Tinglysningsafgift for handel med bolig indenfor familien

Skal du beregne tinglysningsafgiften for et skøde, hvor dette ikke er sket i fri handel – eksempelvis i forbindelse med et boligkøb indenfor familien – skal du tage udgangspunkt i andre tinglysningsafgifter.

Eksempel:

 • Den offentlige ejendomsvurdering: 1.500.000 kr.
 • Variabel tinglysningsafgift: 0,6 % af 85 % af ejendomsvurderingen
 • Fast tinglysningsafgift: 1.850 kr.
 • Regnestykke: 85 % x 1.500.000 x 0,6 % = 7.650 kr.

Bemærk, at der skal rundes op til nærmeste hundrede, hvorfor beløbet ender på i alt 7.700 kr. Ovenstående eksempel tager udgangspunkt i en ejendomsvurdering, som er højere end købesummen.

Hvis købesummen overstiger ejendomsvurderingen, tages der udgangspunkt i samme tinglysningsafgift som ved fri handel.

 

Tinglysningsafgift for tinglysningsafgift af realkreditlån

Når du skal beregne tinglysningsafgiften i forbindelse med et realkreditlån, skal du igen tage udgangspunkt i andre tinglysningsafgifter. Herunder følger et eksempel på tinglysningsafgiften af et realkreditlån på 400.000 kr.

Eksempel:

 • Realkreditlån: 400.000 kr.
 • Variabel tinglysningsafgift: 1,5 %
 • Fast tinglysningsafgift: 1.825 kr.
 • Regnestykke: 400.000 x 1,5 % = 7.730 kr.

Bemærk, at der skal rundes op til nærmeste hundrede, hvorfor beløbet ender på i alt 7.800 kr.

 

Hvem skal betale tinglysningsafgiften?

Det er væsentligt at undersøge, hvem der skal betale tinglysningsafgiften, da det har indflydelse på den samlede anskaffelsessum. Der er ingen faste regler for, hvem der betaler tinglysningsafgiften, men der er alligevel forskellige kutymer for, hvem der betaler skødet.

Hvis du køber en ejendom, som ligger vest for Storebælt, er det som regel kutyme, at tinglysningsafgiften splittes mellem køber og sælger. Hvis ejendommen derimod er beliggende øst for Storebælt, er det som regel køber, der betaler alle omkostningerne i forbindelse med tinglysning af skødet.

Det er en god idé at sikre sig, at det fremgår af købsaftalen, hvem der står for at betale tinglysningsafgiften, så alle parter på forhånd er klar over det. På den måde risikerer I ikke, at der er opstår tvivl på et senere tidspunkt.

Det er samtidig en god idé at rådgive dig hos en boligadvokat, når du skal have tinglyst et skøde, en servitut eller et pantebrev. Boligadvokaten kan hjælpe dig med at holde overblik og samtidig sikre, at tinglysningen foregår, som den skal.

Få en tryg og sikker bolighandel
Fra DKK 2.000,-
Se priser

inkl. moms

Related post
guide til boligkøb

Guide til boligkøb

Hvad er en tinglysningsafgift? Hvad koster tinglysningsafgiften? Hvordan beregner jeg tinglysningsafgiften? Hvem skal be…
købsaftale

Hvad er en købsaftale?

Hvad er en tinglysningsafgift? Hvad koster tinglysningsafgiften? Hvordan beregner jeg tinglysningsafgiften? Hvem skal be…