besigtigelse

Besigtigelse

Besigtigelse er betegnelsen for en gennemgang af en ejendom med henblik på at fastsætte en købsvurdering. Det er almen praksis, at den potentielle køber af en ejendom foretager en besigtigelse, før den endelige købsbeslutning træffes. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan en besigtigelse foregår.

 

Hvad er en besigtigelse?

Besigtigelse er et begreb, som dækker over en grundig gennemgang af en bolig. Formålet med besigtigelsen er at gøre det synligt, om der er fejl eller mangler, der kan forringe boligens værdi. Derfor bør besigtigelsen foretages grundigt, så du som køber er sikker på, at du har det fulde overblik over den ejendom, du planlægger at købe.

Det er altid en god idé at hyre en uvildig byggesagkyndig, når du skal besigtige en bolig, medmindre du selv har en byggeteknisk baggrund. Den byggesagkyndige kan hjælpe dig med at danne overblik over fejl og mangler, som du ikke selv ville være opmærksom på. Dermed kan du bedre vurdere, hvorvidt boligens købspris matcher boligens faktiske værdi.

Du er altså bedre stillet i dit boligkøb, når du får besigtiget boligen, da det er en sikkerhed for, at du rent faktisk får, hvad du betaler for. Viser det sig eksempelvis, at boligen har fugtskader, kan det ende med at blive dyrt, hvis du først opdager det, når du er flyttet ind.

I den forbindelse bør du være opmærksom på, at du ikke kan stole blindt på tilstandsrapporten. Den tager udelukkende udgangspunkt i de fejl, mangler og skader, som er synlige. Der kan derfor sagtens være alvorlige skader på boligen, selvom de ikke fremgår af tilstandsrapporten.

Af samme årsag er besigtigelsen væsentlig for alle typer af boliger. Dog er den især vigtig, hvis du skal investere i et hus, da du køber hele bygningen og ikke kun dele af den, som det er tilfældet ved eksempelvis en ejerlejlighed.

Udlev trygt og sikkert dine boligdrømme Gennemgang af købsaftale
DKK 4.300,-
Læs mere

inkl. moms

 

Hvad kan en besigtigelse bruges til?

Når en bolig bliver besigtiget, er det med henblik på at skabe en købsvurdering af den. Besigtigelsen kan således anvendes af køber, når han eller hun skal beslutte, hvorvidt ejendommen er interessant for vedkommende eller ej.

Besigtigelsen er ligeledes praktisk, hvis du som køber skal forhandle dig til en bedre pris på boligen. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis det under besigtigelsen viser sig, at der er fejl eller mangler, som kan forringe boligens værdi.

Som udgangspunkt bliver besigtigelsen foretaget på baggrund af hele ejendommen. Den kan dog også være baseret på de punkter, som ikke er inkluderet i tilstandsrapporten. Det giver køber et bedre grundlag for at træffe det rigtige valg i forhold til at købe ejendommen.

Det er altid en god idé at være opmærksom på eventuelle fejl og mangler, som ikke fremgår af tilstandsrapporten, når du skal købe en bolig. Ejendomsmægleren er vant til at forhandle om prisen, og derfor er det vigtigt at have styr på dine argumenter, hvis du skal forhandle dig til et nedslag i prisen.

 

Du bør være grundig under besigtigelsen

Det er vigtigt, at du sørger for at få boligen besigtiget grundigt, før du beslutter dig for, om du skal investere i boligen. Du har krav til at undersøge boligen på egen hånd, før du skriver under på købsaftalen. Du vil ikke have mulighed for at gøre indsigelser på et senere tidspunkt, hvis det viser sig, at der er ikke-synlige fejl og mangler, som ikke blev påvist ved den almindelige besigtigelse.

Står du selv for besigtigelsen, bør du gennemgå boligen på baggrund af de punkter, som fremgår af tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og energimærkerapporten. Det er dog altid en god idé at tage kontakt til en uvildig byggesagkyndig, som kan hjælpe dig med besigtigelsen. Det vil give dig bedre forudsætninger for at vurdere boligen som helhed.

 

Ejendomsmæglerens besigtigelse kan være mangelfuld

Når du skal investere i en ejendom, er det vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren udelukkende varetager sælgers interesser. Det er ejendomsmæglerens opgave at sikre sælger de bedste vilkår i handlen. Derfor vil han eller hun primært fokusere på de positive forhold ved ejendommen.

Du bør af samme årsag altid forholde dig kritisk, når du besigtiger ejendommen. Det gælder særligt, hvis ejendomsmægleren forsøger at gøre fejl og mangler ved boligen til bagateller. Medmindre du har en byggeteknisk baggrund eller er håndværker, kan det dog være svært at stille dig kritisk overfor de informationer, ejendomsmægleren videregiver.

Derfor kan det være en god idé at gennemgå boligen på egen hånd sammen med en rådgiver eller byggesagkyndig. De kan nemlig hjælpe dig med at danne overblik over boligens aktuelle stand, før du beslutter dig for at skrive under på købsaftalen. Herudover bør du altid tage til flere fremvisninger, før du låser dig fast på én specifik bolig.

Når du tager til flere fremvisninger, får du et bedre udgangspunkt for at vælge den rigtige bolig, da du får et bedre kendskab til boligmarkedet. Du får dermed også et bedre kendskab til de ting, du bør være opmærksom på, når du skal vurdere, om boligens salgsværdi stemmer overens med de generelle priser på boligmarkedet.

 

Før du skriver under på købsaftalen

Vil du være sikker på, at du ikke ender med at investere i en bolig, som i sidste ende ikke er, hvad den gav sig ud for at være, er det altid en god idé at alliere dig med en rådgiver. I forbindelse med besigtigelse af boligen bør du kontakte en håndværker, køberrådgiver, arkitekt eller anden relevant fagperson, som kan hjælpe dig med at gennemgå boligen.

Når du har en uvildig rådgiver med, har du en fagperson, som kan hjælpe dig med at gennemgå, hvorvidt ejendommen og dens installationer lever op til de informationer, som fremgår af tilstandsrapporten. Er det ikke tilfældet, bør du ikke skrive under på købsaftalen, da det kan ende med at blive dyrere, end du først havde regnet med.

Samtidig bør du sikre dig, at der udarbejdes et prisestimat af eventuelle istandsættelser, hvis der er fejl og mangler på boligen. Det er vigtigt, da det har en indflydelse på, hvor meget boligen er værd. Dermed også hvor meget du bør give for den. Du kan bruge besigtigelsen til at forhandle dig til et nedslag i prisen.

Vil du være helt sikker på, at du ikke indgår en handel, som i sidste ende ikke er til din fordel, bør du få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen. Med advokatforbeholdet er købsaftalen først bindende, når din boligadvokat har gennemgået og godkendt den uden forbehold. Først efter din boligadvokat eller -rådgiver har accepteret købsaftalen, vil den være juridisk bindende.

Hos NEMBOLIGHANDEL har vi bred erfaring med rådgivning i forbindelse med boliginvestering. Vi kan hjælpe dig med at gennemgå købsaftalen samt de øvrige dokumenter, der knytter dig til handlen. Du får konkret rådgivning på baggrund af den specifikke handel, så du er sikker på, at du kan skrive under på købsaftalen med ro i maven.

Udlev trygt og sikkert dine boligdrømme Gennemgang af købsaftale
DKK 4.300,-
Læs mere

inkl. moms

Related post
tilstandsrapport

Hvad er en tilstandsrapport?

Besigtigelse er betegnelsen for en gennemgang af en ejendom med henblik på at fastsætte en købsvurdering. Det er almen p…
købsaftale

Hvad er en købsaftale?

Besigtigelse er betegnelsen for en gennemgang af en ejendom med henblik på at fastsætte en købsvurdering. Det er almen p…