lokalplaner

Lokalplan

En lokalplan er en plan, som indeholder en række bestemmelser, der gør sig gældende indenfor et geografisk afgrænset området. Den kan eksempelvis beskrive, hvordan der må bygges indenfor området – eller hvordan du skal forholde dig, hvis du vil renovere en bolig, som er beliggende i området. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en lokalplan er, og hvordan du finder lokalplanen for dit område.

 

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i lokalplanen for det område, du planlægger at købe en bolig i, før du skriver under på købsaftalen. Lokalplanen er væsentlig, da den bestemmer, hvilke politiske strategier og målsætninger, der gør sig gældende for et specifikt område.

Lokalplanen fastlægger blandt andet, hvordan området må anvendes både nu og i fremtiden. Det er kommunen, som står for at udarbejde lokalplanerne indenfor kommunegrænsen. Herunder kan du læse mere om, hvad en lokalplan indeholder, samt hvordan du finder de gældende lokalplaner for dit område.

 

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en plan, som udarbejdes med udgangspunkt i en kommuneplan. Kommuneplanen beskriver, hvilke regler og betingelser som gør sig gældende indenfor by- og landområder i Danmark. Det er derfor også kommuneplanen, som sætter de overordnede rammer for lokalplanen.

Lokalplanen er dog alligevel væsentlig anderledes end kommuneplanen, da den er mere detaljeret. Den beskriver et afgrænset område i kommunen, men den må stadig ikke være i uoverensstemmelse med kommuneplanen – og dermed heller ikke med region- eller landsplanen.

Formålet med lokalplanen er at konkretisere de vilkår, som gør sig gældende indenfor det specifikke område, den dækker over. Lokalplanen kan både dække en hel bydel eller et enkelt hus, og derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på lokalplanen, før du køber en bolig eller en grund med henblik på at opføre en ny ejendom.

 

Lokalplanen kan blandt andet indeholde følgende bestemmelser:

 • Hvad må området anvendes til?
 • Hvad må bygningerne i området anvendes til?
 • Hvordan må der bygges nyt?
 • Hvilke bygninger skal bevares?
 • Hvordan skal ubebyggede arealer indrettes?
 • Skal der anvendes specifikke byggematerialer?
 • Hvad er bebyggelsesprocenten for området?

Lokalplanen træder i kraft fra det tidspunkt, den vedtages. Selvom eksisterende bygninger er i strid med lokalplanen, kan de i de fleste tilfælde blive stående, hvis blot de er opført, før lokalplanen blev vedtaget og dermed trådte i kraft.

Som nævnt, er lokalplanens indhold betinget af kommune-, regions- og landsplanerne. Lokalplanen er således den, der befinder sig længst nede i hierarkiet, og derfor må den heller ikke indeholde bestemmelser, som er i uoverensstemmelse med de øvrige planer.

Du bør derfor undersøge lokalplanen, før du beslutter dig for at gå i gang med et byggeprojekt. Der kan være bestemmelser i lokalplanen, som dikterer, at du ikke må føre dine byggeplaner ud i livet. Det kan ende med at blive en dyr fornøjelse, hvis du ikke overholder de bestemmelser, der er angivet i lokalplanen, da det kan resultere i, at du skal lovliggøre byggeriet eller rive det ned igen.

Udlev trygt og sikkert dine boligdrømme Oplev hvor nemt vi har gjort dit boligkøb
Fra DKK 2.000,-
Læs mere

inkl. moms

 

Sådan finder du lokalplanen for dit område

De fleste lokalplaner er tilgængelige via den pågældende kommunes hjemmeside. Derfor bør du starte din søgning der. Hvis du ikke har heldet med dig, kan du i stedet henvende dig hos den pågældende kommunes tekniske forvaltning, som vil kunne hjælpe dig videre.

I sjældne tilfælde kan du risikere, at der ikke er en specifik lokalplan for dit område. Såfremt det er tilfældet, vil det i stedet være kommuneplanen, der gælder. Herudover skal du være opmærksom på, om der er tinglyste servitutter på din ejendom, før du går i gang med et eventuelt byggeprojekt.

 

Hvem vedtager lokalplanerne?

Det er kommunalbestyrelsen, som står for at udarbejde lokalplanerne. De udarbejder forslag til lokalplanerne samt en redegørelse for, hvad grundlaget for forslagene er. Forslaget offentliggøres efterfølgende og sendes til høring hos borgerne i lokalområdet.

Når forslaget er offentliggjort, har de berørte borgere mulighed for at gøre indsigelser, såfremt de ikke er enige i, at forslagene bør vedtages, så de bliver en del af lokalplanen. Her har de samtidig mulighed for at komme med forslag til ændringer.

Kommunen kan først vedtage forslaget til den nye lokalplan, når denne har været i høring. Er der servitutter, som strider imod lokalplanen, vil disse blive ophævet, således at det er lokalplanen, der gør sig gældende fremadrettet.

 

Hvornår udarbejdes der nye lokalplaner?

Det er et krav, at der udarbejdes en ny lokalplan, hvis kommunen skal kunne give tilladelse til at foretage markante ændringer i det eksisterende miljø. Det kan eksempelvis være i forbindelse med opførelse af større byggerier, udstykning af grunde eller andet, som har en væsentlig betydning for det pågældende område.

Der kan opstå behov for ændring af lokalplanen i disse tilfælde:

 • Etablering af boligområde
 • Opførelse af etagebyggerier – eksempelvis højhuse
 • Anlæggelse af omfartsvej i byzone
 • Opførelse af flere offentlige bygninger
 • Markante ændringer i eksisterende arealers nuværende anvendelsesformål

Det er typisk kun nødvendigt, at der foretages ændringer i lokalplanen, hvis den planlagte bebyggelse medfører markante ændringer for områdets anvendelse. Af samme årsag vil det ikke være nødvendigt at ændre i lokalplanen, hvis der opbygges parcelhusbyggerier i et område, som i forvejen har lignende bebyggelse.

 

Hvad gør man, hvis der ikke er en lokalplan?

Det er ikke alle områder, som har en decideret lokalplan, og du kan derfor også komme ud for, at der ikke er en lokalplan for det område, hvor du køber en bolig. Hvis det er tilfældet, vil det i stedet være kommuneplanen, der gælder for området.

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke kan være andre regler og retningslinjer for området. Der kan eksempelvis være en byplanvedtægt, som blev anvendt, før lokalplanerne trådte i kraft. Det gjorde de i 1977, hvorfor byplanvedtægter indeholder bestemmelser, som blev vedtaget før dette årstal.

Herudover bør du være opmærksom på, om der er tinglyste servitutter på din ejendom. Servitutter er begrænsninger, som beskriver, hvordan du må bruge din ejendom. Den kan eksempelvis indeholde bestemmelser om, hvor højt du må bygge, hvordan din grund skal bruges og lignende begrænsninger.

Du kan også komme ud for, at der er servitutter, som sætter begrænsninger for, hvilken farve bygningen skal have, eller hvilke materialer du må bygge med. Det er dig, der har ansvaret for at undersøge lokalplaner, kommuneplaner, byplanvedtægter og servitutter – og hvis du ikke overholder bestemmelserne i disse, risikerer du, at du skal bygge om.

 

Få hjælp til at komme sikkert igennem dit boligkøb

Hos NEMBOLIGHANDEL har vi mange års erfaring med køb og salg af boliger. Vælger du vores køberrådgivning, tager vi os af alle de juridiske aspekter af dit boligkøb, ligesom du også får hjælp til at varetage dialog med mægler og bank. Kontakt os i dag og få en uforpligtende samtale. Det koster ikke noget at spørge.

Udlev trygt og sikkert dine boligdrømme Oplev hvor nemt vi har gjort dit boligkøb
Fra DKK 2.000,-
Læs mere

inkl. moms

Related post
boligadvokat middelfart

Boligadvokat Middelfart

En lokalplan er en plan, som indeholder en række bestemmelser, der gør sig gældende indenfor et geografisk afgrænset omr…
boligadvokat skanderborg

Boligadvokat Skanderborg

En lokalplan er en plan, som indeholder en række bestemmelser, der gør sig gældende indenfor et geografisk afgrænset omr…