salgsopstilling

Salgsopstilling

I forbindelse med en bolighandel, er det nødvendigt, at der udarbejdes en salgsopstilling. Salgsopstillingen indeholder de informationer og oplysninger, som er væsentlige for ejendommen. Det er ejendomsmægler, der udarbejder salgsopstillingen, og den kan variere i forhold til både udformning og indhold.

 

Hvad er en salgsopstilling?

En salgsopstilling er en præsentation af en bolig, som indeholder en beskrivelse af ejendommen sammen med billeder, tekniske data og en plantegning. Salgsopstillingen indgår også i selve købsaftalen.

Udover førnævnte informationer indeholder salgsopstillingen oplysninger om grundareal, oplysninger om vand-, varme-, og elforbrug, forslag til finansiering samt offentlig registrering og lignende informationer, der er relevante for den specifikke ejendom.

Hvis du sælger en bolig gennem en ejendomsmægler, er det et krav, at der udarbejdes en salgsopstilling. Vælger du at sælge din bolig gennem selvsalg – altså på egen hånd – er det ikke et krav, at der udarbejdes en salgsopstilling.

Det er i den forbindelse en god idé at kontakte en boligadvokat, som kan hjælpe dig med rådgivning gennem salgsprocessen. Advokaten sikrer, at salgsopstillingen indeholder de nødvendige oplysninger, samt at salget af boligen foretages korrekt og efter den gældende lovgivning.

Salgsopstillingen er samtidig det første, en potentiel køber får adgang til i forbindelse med en bolighandel. Dokumentet bliver udleveret af ejendomsmægleren, som står for at formidle salget, men den kan i de fleste tilfælde også findes via nettet.

Få en tryg og sikker bolighandel
Fra DKK 2.000,-
Se priser

inkl. moms

 

Hvordan læses en salgsopstilling?

Det kan hurtigt blive uoverskueligt at danne sig et overblik over alle de forskellige informationer og dokumenter, der relaterer sig til en bolighandel. Salgsopstillingen indeholder et uddrag af de væsentligste informationer, men det betyder ikke, at den altid er nem at læse, hvis du ikke har en juridisk baggrund.

Alligevel er det vigtigt, at salgsopstillingen bliver læst grundigt igennem, før du beslutter dig for at skrive under på en købsaftale. Vær desuden opmærksom på, at indholdet i den endelige version, som er vedlagt købsaftalen, kan variere fra den første version, du så.

Der kan være rettet i den, ligesom der kan være indført forskellige tilføjelser, som ikke var med i den oprindelige version. Vil du være på den sikre side, er det en god idé at få en boligadvokat til at gennemgå salgsopstillingen, så du er sikker på, at du er bekendt med alle de informationer, der er i den.

 

Hvad indeholder en salgsopstilling?

En salgsopstilling indeholder en lang række informationer, der tilsammen udgør en detaljeret beskrivelse af ejendommen. Der kan være alt fra billeder, plantegninger og en oversigt over ejendommens økonomiske forhold.

Indholdet kan variere, afhængigt af hvilken ejendomsmægler der har udarbejdet den. Dertil kan typen af ejendommen have indflydelse på, hvordan salgsopstillingen udarbejdes. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at salgsopstillingen opfylder alle de lovpligtige oplysninger.

Salgsopstillingen indeholder typisk:

 • Matrikelnummer og adresse
 • Finansieringsforslag
 • Købesum
 • Grundværdi
 • Renovation
 • Servitutter
 • Forsikringsforhold
 • Ejendomsskatter
 • Gæld eller andre byrder, som relaterer sig til ejendommen
 • Antenneafgift
 • Forbrugsudgifter
 • Kontingent til grundejerforeningen
 • Oversigt over løsøre
 • Eventuelt overdragelse af fælleslån

Før i tiden var der er krav om, at en salgsopstilling skulle indeholde en beregning af brutto- og nettoafgifter sammen med finansieringsforslaget. Lovkravet er i dag ophævet, hvorfor det ikke er alle salgsopstillinger, der indeholder dette punkt.

Du bør derfor sikre dig, at du har taget højde for brutto- og nettoudgifter, når du gennemgår salgsopslaget, da det kan have indflydelse på dine finansieringsmuligheder. En boligadvokat vil kunne hjælpe dig med at gennemgå salgsopslaget, så du er sikker på, at der ikke dukker uforudsete omkostninger og forhindringer op på et senere tidspunkt.

 

Hvad gør jeg, hvis der er fejl i salgsopstillingen?

Det ses jævnligt, at der er fejl i salgsopstillingen, som er udarbejdet af en ejendomsmægler. Salgsopstillingen vil i tilfælde af fejl typisk give et misvisende indtryk af ejendommen i relation til forskellige forhold. Det kan eksempelvis være ejendommens økonomi.

Hvis der er fejl i forhold til angivelserne af ejendomsværdiskatten, kan det have store økonomiske konsekvenser for både køber og sælger. Er ejendomsværdiskatten sat for højt, bliver det vanskeligere at sælge ejendommen.

For sælger har det den konsekvens, at udbudsprisen sættes lavere, end det ville have været tilfældet, hvis ejendomsværdiskatten var angivet korrekt. Det betyder altså, at boligen ender med at blive solgt for et lavere beløb, end det ellers ville have været tilfældet.

Det har også konsekvenser for køber, da vedkommende kan ende med at investere i en ejendom, som koster mere, end der var kalkuleret med. Det skyldes, at den månedlige ydelse vil være betydeligt højere end forventet.

I visse tilfælde kan du modtage erstatning, hvis du køber en bolig, hvor ejendomsværdiskatten er angivet fejlagtigt. Du skal indsende en klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling, som hvert år behandler omkring 300 klager omkring ukorrekte salgsopstillinger. I de fleste tilfælde får klager helt eller delvist medhold.

 

Gennemgå mægleres oplysninger i salgsopstillingen

Hvis du vil undersøge, om de oplysninger, der fremgår af salgsopstillingen, rent faktisk stemmer overens med virkeligheden, har du mulighed for det. Det kan være en god idé, da det har indflydelse på bolighandlen. Via offentlige og statslige hjemmesider har du mulighed for at tilgå de samme oplysninger, som mægler har udlagt i salgsopstillingen.

Her har du mulighed for at tjekke, om mæglers oplysninger er korrekt. Du kan også vælge at få en boligrådgiver eller -advokat til at varetage processen, så du kan koncentrere dig om de mange andre praktiske gøremål i forbindelse med køb eller salg af bolig.

 

Pas på disse 5 gængse fejl i salgsopstillingen

Der er særligt 5 fejl, som typisk går igen i mæglers salgsopstilling. Det er vigtigt, at du er opmærksom på fejlene, da de kan resultere i uforudsete omkostninger, når du først har underskrevet købsaftalen.

De 5 mest gængse fejl i salgsopstillinger omhandler:

 • Ejendomsværdiskat
 • Ejendomsvurdering
 • Månedlig ydelse
 • Boligareal
 • Driftsudgifter

Som køber er det relevant at vide, at det er ejendomsmæglerens ansvar, at salgsopstillingen indeholder de korrekte oplysninger. Hvis vedkommende glemmer en post eller laver fejl i sine beregninger, har du ret til at få erstatning.

 

Skal NEMBOLIGHANDEL hjælpe dig?

Det kan være svært at gennemskue indholdet i en salgsopstilling, og det er derfor en god idé at få en boligadvokat til at gennemgå den. Hos NEMBOLIGHANDEL er vi specialister i at gennemgå salgsopstillinger og rådgive i forbindelse med boligkøb.

Vi gennemgår salgsopstillingen for dig, så du er klar over eventuelle fejl og ændringer, som ikke stemmer overens med det indhold, som fremgår af købsaftalen. Du får rådgivning gennem hele forløbet, og din rådgiver vil stå for at korrespondere med din bank og mægleren, så der ikke dukker uforudsete udgifter og gebyrer op, når købsaftalen er underskrevet.

Få en tryg og sikker bolighandel
Fra DKK 2.000,-
Se priser

inkl. moms

Related post
guide til boligsøgning

Guide til boligsøgning

Hvad er en salgsopstilling? Hvordan læses en salgsopstilling? Hvad indeholder en salgsopstilling? Hvad gør jeg, hvis der…
købsaftale

Hvad er en købsaftale?

Hvad er en salgsopstilling? Hvordan læses en salgsopstilling? Hvad indeholder en salgsopstilling? Hvad gør jeg, hvis der…