hvad koster tinglysning af skøde

Tinglysning af skøde pris

Det er ikke svært at beregne, hvad du skal betale for tinglysning af skøde. Tinglysningsafgiften består af en fast afgift, som du betaler til staten, når du køber en bolig. Prisen for udarbejdelse af skødet afhænger af, hvilken boligadvokat du vælger. Herunder kan du læse mere om, hvad tinglysning af skøde koster.

 

Tinglysning af skøde

Det er nødvendigt, at du bliver registreret som ejer, når du investerer i en ejendom. Registreringen af dit ejerskab sker gennem en tinglysning af handlen. Når skødet er blevet tinglyst, fremstår du som den officielle ejer af boligen.

Tinglysning kan således defineres som værende den offentlige registrering af en ejendoms aktuelle ejer. Det er ikke muligt at tinglyse en ejendom, uden der foreligger et skøde. Skødet indeholder de mest nødvendige oplysninger omkring bolighandlen – f.eks. de involverede parters navne, ejendommens adresse, servitutter, pantehæftelser, overtagelsesdato samt købesum.

Når du køber en bolig, skal skødet tinglyses, før du bliver registreret som den officielle ejer og dermed får rettigheden til den. Prisen for tinglysning består af en fast afgift, som du betaler til staten, mens prisen for udarbejdelse af skødet afhænger af, hvilken boligadvokat eller -rådgiver du vælger til opgaven.

 

Hvad koster tinglysning af skøde?

Som regel er det køber, der har ansvaret for at udarbejde skødet i forbindelse med en bolighandel. Det er således også køber, som vælger, hvilken boligadvokat der skal stå for at udarbejde skødet. Her kan det være en god idé ikke bare at vælge den første og bedste, da der er stor forskel på prisen for tinglysning af skøde.

Hos NEMBOLIGHANDEL tilbyder vi en fast, lav pris på tinglysning af skøde. Hos os koster tinglysning af skøde 2.000 kr. inkl. moms. Du bør dog være opmærksom på, at prisen for tinglysning af skøde ikke inkluderer den faste afgift på 1.850 kr., som du skal betale til staten. Denne afgift er obligatorisk, og den går udelukkende til staten.

Når du vælger NEMBOLIGHANDEL, står vi for at udarbejde skødet og tinglyse det for dig. Vi påtager os samtidig alt ansvar, som vedrører skødet. Du kan altid får en gratis og uforpligtende snak omkring din specifikke sag, før du beslutter dig. Ring til os, så tager vi en snak omkring dine muligheder.

Tinglysning af skøde Nemt og sikkert
DKK 2.000,-
Læs mere

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Hvad koster tinglysningsafgiften på et skøde?

Du skal altid betale den faste tinglysningsafgift til staten, når du handler med fast ejendom. Prisen på afgiften beregnes på baggrund af ejendommens købesum. Derfor varierer tinglysningen af et skøde afhængigt af ejendommens købesum.

Tinglysningsafgiften beregnes på følgende måde:

 • Fast afgift: 1.850 kr. (2022 sats)
 • Variabel udgift:
  • 0,6 % af købesummen ved almindelig bolighandel.
  • 0,6 % af købesummen ved en familiehandel (her beregnes købesummen som den offentlige vurdering fratrukket 15 %, medmindre købesummen er højere end den offentlige vurdering).

 

Eksempel på pris for tinglysning af skøde ved almindelig bolighandel

Sælges en ejendom for 2.000.000 kr., vil tinglysningsafgiften blive beregnet således:

 • Tinglysningsafgift: 2.000.000 kr. x 0,6 % = 12.000 + 1.850 kr. = 13.750 kr.

Du skal altså gange boligens salgspris med 0,6 %. Dette beløb rundes efterfølgende op til nærmeste hundrede, hvorefter du lægger den faste tinglysningsafgift oveni.

 

Eksempel på pris for tinglysning af skøde ved familiehandel

Du sælger en ejendom, som er vurderet til 1.500.000 kr., til et familiemedlem. Køber har godtgjort den tidligere ejer med 1.000.000 kr., hvilket vil sige, at købesummen udgør et beløb, som er mindre end 85 % af ejendommens værdi, som udgøres til 1.275.000 kr.

Tinglysningsafgiften beregnes efterfølgende således:

 • Tinglysningsafgift: 1.275.000 kr. x 0,6 % = 7.650 (oprundes til nærmeste 100) = 7.700 + 1.850 kr. = 9.450 kr.

 

Hvorfor skal et skøde tinglyses?

Det er nødvendigt at tinglyse et skøde, når du køber en ejendom, da det sikrer dig rettighederne til ejendommen. Sælgers rettigheder og forpligtelser overføres til dig, når skødet tinglyses, og du vil efterfølgende være den officielle ejer af ejendommen.

Hvis der er mere end én køber af ejendommen, vil det være den køber, som får tinglyst skødet, der fremgår som den retmæssige ejer. Der kan derfor ikke være to officielle ejere af en bolig, uanset hvem der betaler for tinglysningen.

Tinglysning af skøde foregår således:

 1. Skødet udarbejdes – f.eks. af en boligadvokat.
 2. Skødet underskrives digitalt af køber og sælger.
 3. Skødet anmeldes til tinglysning af skødeskriver, og tinglysningsafgiften betales.
 4. Tinglysningsretten tinglyser skødet.
 5. Skødeskriver får besked om, at tinglysningen er gennemført.

 

Hvad indeholder skødet?

Der er en række krav til, hvad et skøde skal indeholde. Hvis skødet ikke er udfyldt korrekt, vil det ikke blive godkendt. Det er derfor vigtigt, at du sikrer, at skødet indeholder de korrekte informationer, før du sender det til tinglysning.

Skødet skal indeholde følgende:

 • Overdragelsesdato af ejendommen
 • Hvor meget af ejendommen overdrages?
 • Adresse på ejendommen
 • Størrelse på købesummen
 • Oplysninger omkring sælger og køber

Skødet kan også indeholde disse oplysninger:

 • Udlændinges køb af fast ejendom
 • Erhvervelse af landbrugsejendom
 • Eventuelle hæftelser, som køber overtager
 • Køb af dødsbo

 

Hvem er ansvarlig for udarbejdelse af skøde?

Det er op til køber og sælger at vælge, hvem der skal stå for at udarbejde skødet. Der er således ingen faste regler for, hvem der udarbejder, tinglyser og betaler skødet, men det er et krav, at det er angivet i købsaftalen, hvem der står for det.

I de fleste tilfælde vil det være køber, som står for at udarbejde skødet samt betale for tinglysningen. Det giver køber mulighed for at kontrollere skødet, før købesummen frigives til sælger. Når sælgers bank modtager en besked om, at skødet er blevet berigtiget, vil købesummen blive frigivet til sælger, såfremt der ikke er retsanmærkninger på skødet.

 

Hvad er retsanmærkninger på et skøde?

En retsanmærkning er betegnelsen for en anmærkning, som gør Tinglysningsretten opmærksom på forskellige forhold, som kan forhindre, at skødet bliver tinglyst i overensstemmelse med tingbogen.

Hvis den tidligere ejer eksempelvis har lån i ejendommen, som ikke er blevet aflyst, kan der forekomme en retsanmærkning. Når anmærkningen er bragt i orden, kan skødet efterfølgende tinglyses.

 

Hvad koster tinglysning af skøde hos NEMBOLIGHANDEL?

Når du vælger NEMBOLIGHANDEL til udarbejdelse og tinglysning af skøde, får du en fast pris 2.000 kr. inkl. moms. Denne pris er eksklusiv tinglysningsafgift, som du skal betale særskilt til staten, når du skal have et skøde tinglyst.

Hos os får du tilknyttet din egen boligrådgiver, som rådgiver dig gennem hele processen. Du er derfor sikker på, at der tages højde for alle juridiske aspekter af både udarbejdelse og tinglysning af skøde.

Vi tilbyder desuden køberrådgivning, hvor du får en personlig rådgiver, som gennemgår alle handlens individuelle dokumenter for dig. Det sikrer dig fuldt overblik over dit boligkøb, så du kan skrive under på købsaftalen med god samvittighed.

 

Hvad er tinglysning af skøde?

Tinglysning af skøde kan kort sagt defineres som en sikringsakt, der gennemføres, når du køber en ejendom. Tinglysning af skødet betyder, at du registreres som den formelle ejer af ejendommen, og denne oplysning er nu offentligt tilgængelig. Samtidig får du med tinglysningen garanti for, at den tidligere ejers eventuelle kreditorer ikke længere kan kræve udlæg i ejendommen.

Tinglysning åbner desuden muligheden for, at du kan tage lån i ejendommen – og det er ikke muligt, hvis du ikke fremgår som den officielle ejer. I dag foregår tinglysningen digitalt, hvorfor tinglysningen foregår online.

 

Hvad er et betinget skøde, og hvad koster det?

Et betinget skøde er betegnelsen for et skøde, som indeholder en betingelse. Det er således først gyldigt, når betingelsen er opfyldt. Hvis den ikke opfyldes før den tidsfrist, der er angivet, bortfalder skødet, og det vil derfor ikke længere være gældende.

Det koster det samme at få udarbejdet et betinget skøde som et almindeligt skøde, medmindre der er mere arbejde forbundet med selve udarbejdelsen. Er du i tvivl om, hvad det koster at få udarbejdet et betinget skøde, kan du altid kontakte os for råd og vejledning.

Vi er klar til at hjælpe dig med at træffe den beslutning, som giver bedst mening i netop dit tilfælde. Det betingede skøde kan eksempelvis indeholde en betingelse om, at køber skal overføre købesummen til sælger indenfor en bestemt periode, såfremt skødet skal være gyldigt. Sker det ikke, vil sælger atter fremgå som den retmæssige ejer af ejendommen.

Tinglysning af skøde Nemt og sikkert
DKK 2.000,-
Læs mere

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Related post
tinglysningsafgift

Hvad er en tinglysningsafgift?

Det er ikke svært at beregne, hvad du skal betale for tinglysning af skøde. Tinglysningsafgiften består af en fast afgif…
huskøb

Hvordan foregår et huskøb?

Det er ikke svært at beregne, hvad du skal betale for tinglysning af skøde. Tinglysningsafgiften består af en fast afgif…