boligrådgiver

Boligrådgiver

I forbindelse med et boligkøb er det en god idé at alliere dig med en boligrådgiver. Boligrådgiveren varetager dine interesser og sikrer dig den mest optimale handel. Dette gælder, uanset om du planlægger at investere i et parcelhus, et rækkehus, en ejerlejlighed eller en hvilken som helst anden form for bolig. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en boligrådgiver er, og hvad du kan bruge vedkommende til.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ejendomsmægleren udelukkende varetager sælgers interesser i forbindelse med et boligkøb. Før i tiden var det muligt for ejendomsmægleren både at varetage sælgers og købers interesser. Det er ikke længere tilladt, da det kan skabe interessekonflikt.

Derfor bør du alliere dig med en boligrådgiver, som kan varetage dine interesser. Boligrådgiveren hjælper dig med at gennemgå de relevante papirer, ligesom vedkommende kan sikre, at du er opmærksom på eventuelle forbehold i købsaftalen.

Det er ejendomsmægleren, der udarbejder købsaftalen, og formålet er derfor primært at sikre sælger bedst mulige vilkår i handlen. Ejendomsmægleren har desuden ikke længere pligt til at oplyse dig om alle forhold ved boligen. Det er udelukkende sælgers ansvar.

Du har derfor ingen garanti for, at de oplysninger, der videregives til dig, rent faktisk stemmer overens med virkeligheden. Ejendomsmægleren videregiver typisk blot de informationer, vedkommende har fået af sælgeren samt oplysningerne fra de mest centrale dokumenter.

 

Hvad kan boligrådgiveren hjælpe med?

Boligrådgiverens rolle er at sikre, at du er bekendt med alle de oplysninger, betingelser og vilkår, der er relevante for dit boligkøb. Det foregår blandt andet ved, at boligrådgiveren gennemgår alle de dokumenter, der har relation til dit boligkøb.

Typisk udleverer ejendomsmægleren mellem 30-50 dokumenter, som alle skal læses igennem. De indeholder oplysninger, der har betydning for dit køb, og det er derfor essentielt, at du rent faktisk forstår indholdet af dem.

Udover at hjælpe dig med at gennemgå dokumenterne, er boligrådgiverens job samtidig at vurdere, om disse er mangelfulde. Hvis det er tilfældet, kan du i visse tilfælde forhandle dig til en bedre pris eller vilkår på boligen.

Boligrådgiveren vurderer også, om der er punkter, der ikke tjener til din fordel. Din boligrådgiver vil i mange tilfælde stå for at varetage korrespondancen med ejendomsmægleren, så du ikke selv skal gøre opmærksom på fejl og mangler eller forhandle vilkår.

Du er derfor langt bedre stillet i dit boligkøb, hvis du har en boligrådgiver med på sidelinjen. Det er vigtigt, at købsaftalens vilkår er rimelige for dig. Derfor vil disse i mange tilfælde skulle rettes til, så handlen er fair for begge parter og ikke kun sælger.

Køberrådgivning Få en tryg og sikker bolighandel
DKK 5.000,-
Se priser

inkl. moms

 

Lad boligrådgiveren stå for forhandlingerne

Hvis du vil forhandle om prisen på boligen, er det en god idé at lade boligrådgiveren stå for dette. Nogle boligrådgivere kan hjælpe dig med at få foretaget en vurdering af boligen, som kan lægge til grund for forhandlingerne.

Samtidig har du ikke følelser i klemme, når du anvender en boligrådgiver til forhandlingerne. Når du forhandler om en bolig, du er interesseret i at købe, er der tale om dit fremtidige hjem. Det kan derfor være svært ikke at lade sig rive med.

Boligrådgiveren har et indgående kendskab til boligmarkedet og har ingen følelser knyttet til boligen. Det betyder, at han eller hun er langt bedre rustet til at forhandle om boligen, så du får den til den bedste pris og de bedste vilkår.

Samtidig vil boligadvokaten i mange tilfælde være den person, der står for at udarbejde og tinglyse skødet, medmindre det er sælgers ejendomsmægler der varetager dette. Boligadvokaten kan også stå for udarbejdelse af refusionsopgørelsen. På den måde er du sikker på, at dig og sælger ikke har et uafsluttet mellemværende, når handlen berigtiges.

Hvis det er ejendomsmægleren, der udarbejder skødet og står for refusionsopgørelsen, kan du få din boligrådgiver til at gennemgå disse og kontrollere dem efterfølgende. Det er væsentligt, da du ikke har mulighed for at gøre indsigelse, når først aftalen er indgået. Så er du i stedet nødt til at igangsætte en klagesag eller tage sagen videre i retten.

 

Er det et krav, at jeg bruger en boligrådgiver?

Det er frivilligt, om du vil bruge en boligrådgiver eller ej, men det er en god idé, uanset om du er førstegangskøber eller tidligere har investeret i fast ejendom. Der er mange penge på spil, og for de flestes vedkommende, er boligkøbet den største transaktion, der foretages i løbet af livet.

Mange tror, at de udelukkende har brug for en boligrådgiver, når skødet skal skrives. Det er dog langt fra sandheden – snarere tværtimod. I princippet er skødet den mindste del af et boligkøb, da dette blot er den afsluttende dokumentation for, at du er den retmæssige ejere.

Før skødet bliver udarbejdet, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på alle de vilkår, der ikke tjener til din fordel. De dokumenter, der relaterer sig til en bolighandel, er ofte skrevet i et juridisk sprog, som kan være vanskeligt at forstå, hvis du ikke har en juridisk baggrund.

Boligrådgiveren sikrer, at alle detaljer er på plads, samt at de dokumenter, der har betydning for dit boligkøb, er fyldestgørende. Du har derfor langt bedre vilkår, når du allierer dig med en boligrådgiver i forbindelse med køb af fast ejendom.

 

Du er sikret tryghed i handlen med en boligrådgiver

I forbindelse med en bolighandel er der en uoverskuelig mængde af dokumenter og rapporter, som du skal tage stilling til. Ofte vil det ikke være muligt at gennemgå dem på egen hånd, medmindre du har den rette uddannelse og erfaring på området.

Din boligrådgiver har de rette kompetencer til at gennemgå dokumenterne og sikre, at de ikke er mangelfulde eller indeholder fejlagtige informationer. Samtidig vil du blive gjort opmærksom, hvis der er detaljer, som af den ene eller anden grund ikke tjener til din fordel.

 

Boligrådgiveren vil blandt andet gennemgå følgende dokumenter:

 • Tilstandsrapport
  Tilstandsrapporten er vigtig for boligkøbet, da det er den, der beskriver boligens stand. Det kan have negative konsekvenser for dig som boligkøber, hvis tilstandsrapporten er mangelfuld eller indeholder fejl.

 • Servitutter
  Hvis der er tinglyste servitutter på den ejendom, du vil købe, kan det have indflydelse på, hvordan du må bruge den. Det er derfor vigtigt, at du er bekendt med de servitutter, der er på ejendommen, før du skriver under på købsaftalen.

 • Ejerskifteforsikring
  Ejerskifteforsikringen er essentiel, da den sikrer både køber og sælger i forbindelse med bolighandlen. Hvis der viser sig at være fejl og mangler, som der ikke er blevet gjort opmærksom på, dækker ejerskifteforsikringen.

 • Købsaftale
  Købsaftalen er det vigtigste dokument i handlen, da det er her, betingelser og vilkår er angivet. Boligrådgiveren gennemgår din købsaftale og vurderer, om der er behov for ændringer, før du skriver under.

Boligrådgiveren sikrer, at du har den nødvendige indsigt i de dokumenter, der relaterer sig til handlen, så du er klar over, hvad du skriver under på. Du får en professionel og faglig sparringspartner, der varetager dine interesser, så du får så optimale vilkår som muligt.

 

Hvad er forskellen på en boligrådgiver og en ejendomsmægler?

Der er mange forskelle på en ejendomsmægler og en boligrådgiver. Forskellen er først og fremmest, at ejendomsmægleren varetager sælgers interesser, mens boligrådgiveren varetager købers interesser.

Ejendomsmæglerens fokus er at sikre sælger så gunstige vilkår som muligt, mens boligrådgiveren trækker i den anden retning ved at forhandle på dine vegne. Dog er der en række andre forskelle, som det er værd at være opmærksom på. Du kan læse mere om de enkelte roller herunder.

 

Ejendomsmægleren er sælgers mand

I 2015 trådte en ny lov i kraft, der betyder, at ejendomsmægleren ikke har pligt til at oplyse dig om alt, der relaterer sig til ejendommen. Det er derimod sælgers ansvar. Ejendomsmægleren videregiver derfor typisk udelukkende de informationer, sælger har videregivet til vedkommende.

Du risikerer derfor, at du overser væsentlige fejl og mangler, hvis du udelukkende forholder dig til de informationer, du får udleveret af ejendomsmægleren. I princippet bør du se ejendomsmægleren som en sælger, der forsøger at opnå så gunstige vilkår for sælger som overhovedet muligt.

Efter den nye lov trådte i kraft, er ejendomsmæglerens eneste opgave at hjælpe og rådgive sælger, så vedkommende opnår de bedste betingelser i handlen. Derfor er en boligrådgiver langt mere nødvendig i dag, end det var tilfældet før i tiden.

Hvis du ikke allierer dig med en boligrådgiver, er det kun dig selv, der varetager dine interesser. Du kan derfor ikke være sikker på, at der ikke er væsentlige fejl, mangler, vilkår og betingelser, du overser, hvis du ikke har en rådgiver med på sidelinjen.

 

Boligrådgiveren er din repræsentant

Boligrådgiveren kaldes også for en køberrådgiver, da vedkommendes rolle er at hjælpe køber med at opnå de bedste betingelser i handlen. Boligrådgiveren hjælper med rådgivning, gennemgår købsaftalen, undersøger de tilhørende dokumenter og kan stå for forhandlinger om pris og vilkår.

Du kan blandt andet får hjælp til at gennemgå lokalplaner, servitutter, BBR, kloakforhold og lignende, når du benytter dig af en boligrådgiver. Boligrådgiveren er din sikkerhed for, at du har den nødvendige indsigt i, hvilken ejendom du er ved at købe.

Køberrådgivning Få en tryg og sikker bolighandel
DKK 5.000,-
Se priser

inkl. moms

Related post
købsaftale

Hvad er en købsaftale?

Hvad kan boligrådgiveren hjælpe med? Er det et krav, at jeg bruger en? Hvad er forskellen på en boligrådgiver og en ejen…
advokatforbehold

Hvad er et advokatforbehold?

Hvad kan boligrådgiveren hjælpe med? Er det et krav, at jeg bruger en? Hvad er forskellen på en boligrådgiver og en ejen…