tingbogen

Tingbogen

Tingbogen er en betegnelse, der dækker over det offentlige register, hvor rettighederne for ejendele beliggende i Danmark er registreret – eksempelvis fast ejendom, andelsboliger, køretøjer og lignende. I denne artikel kan du læse mere om, hvad tingbogen er, hvad den indeholder, samt hvordan du slår op i den.

 

Hvad er tingbogen?

Tingbogen er en samlet betegnelse for en række offentlige registre, hvor ejerskabet over forskellige formuegenstande er registreret. Du kan således slå op i tingbøgerne, hvis du vil se, hvem der er den officielle ejer af en ejendom, andelsbolig, formuegenstand eller lignende.

Det kan være relevant at gøre brug af tingbogen, hvis du vil investere i fast ejendom. Her kan du se oplysninger om, hvem der er den retmæssige ejer af den ejendom, du er interesseret i at købe. Det giver dig blandt andet mulighed for at sikre, at den ikke kan sælges til flere personer.

Tingbogen er offentligt tilgængelig, og hvis du eksempelvis køber en ejendom, skal du have tinglyst skødet, før du fremgår som den officielle ejer. I forbindelse med tinglysningen skal du betale en tinglysningsafgift til staten. Når først skødet er tinglyst, vil alle kunne se, at du er den retmæssige indehaver af ejendommen.

Der findes fire tingbøger:

 • Tingbogen for fast ejendom: Her kan du tilgå oplysninger omkring fast ejendom samt dennes hæftelser og servitutter.
 • Andelsboligbogen: Her kan du tilgå oplysninger omkring rettigheder over andele.
 • Personbogen: Her kan du tilgå oplysninger omkring ægtepagter og pant i løsøre.
 • Bilbogen: Her kan du tilgå oplysninger omkring hæftelser i motorkøretøjer.

 

Hvordan slår du op i tingbogen?

Alle de informationer, som er registreret i tingbogen, er tilgængelige for offentligheden. Du kan derfor se alle de oplysninger, der er registreret, hvis du ønsker det. Det er muligt at slå op i tingbogen med og uden login, men du får adgang til flere oplysninger, hvis du er logget ind.

Forskellen på, om du tilgår tingbogen med eller uden login, er, at du har adgang til flere oplysninger, ligesom du kan bestille de officielle tingbogsattester, hvis du er logget ind. Det er gratis at benytte dig af tjenesten, uanset om du er logget ind eller ej.

Du kan tilgå tingbøgerne via Tinglysning.dk. Hvis du logger ind, skal du vælge, hvilken forespørgsel du ønsker at foretage. Du skal desuden vælge, hvilken tingbog du ønsker at slå op i – om det er tingbogen for fast ejendom, andelsboliger, personer/virksomheder, køretøjer eller en anden mulighed.

Ønsker du at se informationer omkring fast ejendom, skal du blot indtaste adressen for ejendommen. Hvis du ikke er logget ind, kan du se et udpluk af informationerne, mens du skal logge ind med MitID, hvis du vil have adgang til alle oplysningerne.

 

Tingbogen for fast ejendom

Hvis du ønsker at se oplysninger omkring, hvem der ejer en specifik ejendom, skal du slå op i tingbogen for fast ejendom. Her kan du se oplysninger omkring ejerskabet, men der er også en række andre oplysninger, som kan være relevante.

Du kan blandt andet se følgende oplysninger i tingbogen for fast ejendom:

 • Ejeroplysninger
 • Panterettigheder
 • Brugsrettigheder
 • Servitutter
 • Øvrige hæftelser, som er relevante for ejendommen

 

Panterettigheder i tingbogen for fast ejendom

Hvis du planlægger at investere i fast ejendom, er det en god idé at slå hæftelser og panterettigheder op, før du skriver under på købsaftalen. Panterettigheder er et begreb, som dækker over den sikkerhed, indehaveren af en panterettighed har, såfremt vedkommendes skyldner ikke betaler rettidigt.

Det giver panterettighedsindehaveren mulighed for at sælge ejendommen på tvangsauktion, såfremt betalingen ikke finder sted. En hæftelse er betegnelsen for en forpligtelse, som er tilknyttet den pågældende ejendom, og den kan eksempelvis bestå af et realkreditlån, pantebrev, udlæg eller lignende.

Tingbogen indeholder oplysninger omkring alle panterettigheder og hæftelser for den specifikke ejendom. Tingbogen viser blandt andet, hvilke udlæg, realkreditlån, arrester og pantebreve, som er tinglyst på den pågældende ejendom. Det kan være relevant for dig, når du skal overtage en ejendom, hvorfor du bør undersøge sagen forud for dit køb.

 

Servitutter og brugsrettigheder i tingbogen for fast ejendom

I tingbogen kan du også slå de tinglyste servitutter og brugsrettigheder for ejendommen op. Servitutter er betegnelsen for begrænsede rettigheder, der eksempelvis giver andre mulighed for at råde over ejendommen på en nærmere defineret måde.

Brugsrettighederne er derimod rettigheder, som giver generel råderet over ejendommen. Det kan eksempelvis være, hvis ejendommen bliver lejet ud til en lejer. Her kan det fremgå af brugsrettighederne, at lejer har en kontrakt på, at vedkommende må blive boende i boligen.

Før en servitut kan gøre sig gældende, efter en ejendom er blevet solgt, skal den først tinglyses. En brugsrettighed skal kun i visse tilfælde tinglyses, før den gør sig gældende for ejendommen. Det er derfor en god idé at kontakte en boligadvokat, hvis du ønsker at få tinglyst en servitut eller brugsrettighed.

 

Tingbogen for køretøjer

Tingbogen for køretøjer går under betegnelsen ‘Bilbogen’. Her kan du tilgå en række oplysninger, der omhandler de specifikke rettigheder i forhold til motorkøretøjer. Det kan eksempelvis være, om et motordrevet køretøj er købt med ejendomsforbehold.

Hvis du køber et køretøj, ejendom eller en anden genstand med ejendomsforbehold, betyder det, at du kun betaler en del af købesummen, når du overtager den pågældende genstand. Den resterende andel bliver betalt senere.

Betales det skyldige beløb ikke rettidigt, har sælger i visse tilfælde ret til at tilbagetage genstanden – også selvom den er videresolgt efterfølgende. Det er derfor en god idé at undersøge, hvorvidt et køretøj, en ejendom eller en anden genstand er solgt med ejendomsforbehold, før du beslutter at investere i det.

 

Servitutter, hæftelse og adkomst i tingbogen

I tingbogen kan du se oplysninger omkring servitutter, hæftelser og adkomst. Det er en god idé at sætte dig ind i, hvad betegnelserne dækker over, da de kan ende med at have relevans, når du eksempelvis skal investere i fast ejendom.

 

Servitutter i tingbogen

Særlige forhold og betingelser, som gør sig gældende for en specifik ejendom, kaldes for servitutter. Her kan det fremgå, at naboen har ret til at parkere på din grund eller lignende rettigheder, som gør, at andre har råderet over dele af din ejendom, selvom du ikke giver tilladelse til det.

Hvis der er servitutter for ejendommen, fremgår de af tingbogen. Du skal altid være opmærksom på tinglyste servitutter, når du investerer i fast ejendom, da det har indflydelse på den pågældende bolighandel. Hvis det viser sig, at der er servitutter, du ikke har været opmærksom på, kan du få en ubehagelig overraskelse, når du har købt ejendommen.

 

Hæftelser i tingbogen

Som regel vil der være tinglyst en række hæftelser på den ejendom, du ønsker at købe. Du kan se de tinglyste hæftelser på ejendommen ved at slå adressen op på Tinglysning.dk. En hæftelse kan være et realkreditlån, ejerpantebrev, pantebrev, udlæg eller lignende.

Alle de hæftelser, som er tinglyst på ejendommen, er registreret på Tinglysning.dk. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke hæftelser du overtager fra sælger, før du investerer i en ejendom, da det har indflydelse på ejendommens værdi.

 

Adkomst i tingbogen

Adkomst dækker over de forskellige rettigheder, der er tilknyttet en specifik ejendom. Når du ejer en ejendom, vil du have adkomst til den. Det er væsentligt, at du undersøger, hvilke adkomster der er tinglyst for grunden, før du skriver under på købsaftalen.

Du kan se en oversigt over tinglyste adkomster under fanen ‘Adkomst’ i tingbogen. Her fremgår det også, hvornår skødet er blevet tinglyst, samt hvad ejendommen er købt for. Vil du sikre dig, at sælger er den retmæssige ejer af ejendommen, kan du derfor tjekke det ved at slå op i tingbogen.

 

Hvordan slår jeg op i tingbogen?

Som nævnt, er tingbogen offentligt tilgængelig for alle, og du har mulighed for at slå de tinglyste oplysninger omkring alle ejendomme i Danmark. Du kan derfor både finde oplysninger omkring din egen ejendom, naboens ejendom eller en hvilken som helst anden ejendom, du har interesse i.

Du kan slå op i tingbogen både med og uden login, men du får adgang til flere oplysninger, hvis du logger ind. Herunder følger en udførlig guide til, hvordan du slår op i tingbogen, hvis du er logget ind – og hvordan du slår op i tingbogen, hvis du ikke er logget ind.

 

Slå op i tingbogen med login

Hvis du vil sikre, at du får alle de nødvendige informationer med, bør du slå op i tingbogen ved at logge ind. Her får du et fyldestgørende overblik over alt, der er tinglyst på ejendommen. Du kan indhente dokumenter og akter, som er væsentlige i forbindelse med et eventuelt boligkøb.

Sådan slår du op i tingbogen med login:

 1. Navigér til Tinglysning.dk.
 2. Klik på ‘Forespørg med log ind’.
 3. Log ind med NemID/MitID.
 4. Indtast adressen for den ejendom, du vil slå op.
 5. Vælg de oplysninger, du vil se.

 

Slå op i tingbogen uden login

Hvis du blot vil danne dig et hurtigt overblik over de mest basale oplysninger, kan du slå op i tingbogen uden at logge ind. Her får du adgang til en række oplysninger for ejendommen, men der er færre oplysninger, end hvis du logger ind med login.

Sådan slår du op i tingbogen uden login:

 1. Navigér til Tinglysning.dk.
 2. Klik på ‘Forespørg uden log ind’.
 3. Klik på ‘Fast ejendom’ i menuen.
 4. Indtast adressen for den ejendom, du vil slå op.
 5. Vælg de oplysninger, du vil se.

Du anvender stort set samme fremgangsmåde, uanset om du vil tilgå tingbogen med eller uden login. Du får dog flere oplysninger, hvis du logger ind, og det er en god idé at gøre, inden du skriver under på en købsaftale.

Logger du ikke ind, risikerer du, at der er væsentlige forbehold, du overser. I sidste ende kan det betyde, at du ender med at købe en ejendom, som ikke er, hvad den giver sig ud for at være – og det kan ende med at blive en dyr omgang.

 

Skal vi hjælpe dig sikkert igennem dit boligkøb?

Hos NEMBOLIGHANDEL har vi mange års erfaring med køb og salg af ejendomme. Som din boligadvokat sørger vi for, at der tages hånd om alle de juridiske aspekter af dit boligkøb. Vi hjælper dig desuden med at slå op i tingbogen, så du er sikker på, at du køber den rigtige ejendom.

Vi tilbyder komplet køberrådgivning gennem hele forløbet, men du kan også vælge at gøre brug af enkelte ydelser. Kontakt os i dag for en uforpligtende snak omkring dine muligheder. Det koster ikke noget at spørge.

Udlev trygt og sikkert dine boligdrømme Oplev hvor nemt vi har gjort dit boligkøb
DKK 5.000,-
Læs mere

inkl. moms

Related post
boligadvokat middelfart

Boligadvokat Middelfart

Tingbogen er en betegnelse, der dækker over det offentlige register, hvor rettighederne for ejendele beliggende i Danmar…
boligadvokat skanderborg

Boligadvokat Skanderborg

Tingbogen er en betegnelse, der dækker over det offentlige register, hvor rettighederne for ejendele beliggende i Danmar…