tingbogsattest

Tingbogsattest

Tingbogsattesten er en betegnelse for en udskrift fra tingbogen, der redegør for, hvad der er registreret på en ejendom. En tingbogsattest indeholder således informationer om, hvad der er tinglyst på ejendommen på den dato, hvor dokumentet er udskrevet. I denne artikel kan du læse mere om, hvilke informationer tingbogsattesten kan indeholde, samt hvad den kan bruges til.

 

Hvad er en tingbogsattest?

En tingbogsattest er et dokument, som indeholder en udskrift fra tingbogen for fast ejendom. I tingbogsattesten kan du således se, hvem der er den tinglyste ejer af en specifik ejendom, samt hvilke servitutter og pantebreve der er tinglyst på denne.

Hvis du investerer i en ejendom med henblik på at bygge til, er det vigtigt, at du undersøger, hvorvidt der er bestemmelser, som kan have indflydelse på dine byggeplaner. Skriver du under på købsaftalen, før du har indhentet en tingbogsattest, kan du ende med at skulle droppe dine byggeplaner, hvis der er bestemmelser, som forhindrer disse.

Udlev trygt og sikkert dine boligdrømme Oplev hvor nemt vi har gjort dit boligkøb
Fra DKK 2.000,-
Læs mere

inkl. moms

 

Hvad indeholder en tingbogsattest?

Tingbogsattesten indeholder informationer om ejendommens ejerforhold, hvornår ejendommen er blevet erhvervet, og hvilken pris den er erhvervet til. Er der særlige hæftelser, servitutter eller byrder, som er tinglyst på ejendommen, vil disse ligeledes fremgå af tingbogsattesten.

Tingbogsattesten indeholder følgende informationer:

  • Hvem er den tinglyste ejer af ejendommen?
  • Hvornår blev ejendommen sidst solgt?
  • Hvilken pris blev ejendommen solgt til?
  • Hvilke hæftelser, byrder og servitutter er der på ejendommen?

Byrder og servitutter kan blandt andet være tilstands- eller rådighedsbegrænsninger, som knytter sig til ejendommen. Det er vigtigt, at du er opmærksom på disse, hvis du vil investere i en ejendom, da de kan have indflydelse på, hvordan ejendommen må bruges.

Derfor bør du også altid sikre dig, at tingbogsattesten er blevet indhentet for nyligt. Datoen for udskrift af tingbogsattesten fremgår af denne, og hvis den er af ældre dato, kan du risikere, at der i mellemtiden er blevet tinglyst nye hæftelser og byrder for ejendommen.

Sælgers kreditorer kan eksempelvis gøre udlæg i ejendommen, hvis sælger ikke har vedligeholde de forpligtelser, han eller hun har over for sine kreditorer. Det kan også være, at sælger har optaget et nyt lån og stillet pant i ejendommen.

Mulighederne er mange, og derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at tingbogsattesten er udskrevet for nyligt, hvis du vil være sikker på, at informationerne er retvisende. Som nævnt, kan du altid se, hvornår tingbogsattesten er udskrevet.

 

Hvad er prisen for en tingbogsattest?

Du har mulighed for at hente en uofficiel tingbogsattest, uden det koster dig noget. Den hentes via Tinglysning.dk, men hvis du ønsker en officiel tingbogsattest, skal du betale et gebyr. Herunder kan du se de aktuelle priser for indhentning af tingbogsattest.

Priser for tingbogsattest:

  • Uofficiel tingbogsattest: Du kan hente en uofficiel tingbogsattest via Tinglysning.dk, uden det koster dig noget.
  • Officiel attesteret tingbogsattest: Skal du bruge en officiel attesteret tingbogsattest, kan du gøre det via Tinglysning.dk. Det koster 175 kr., og den sendes med posten.
  • Udskrift af akten: Det er gratis at hente dokumenter, der er tinglyst før d. 8/9 2009 via Tinglysning.dk.
  • Udskrift af digitalt tinglyst dokument: Det er gratis at hente dokumenter, der er tinglyst efter d. 7/9 2009 via Tinglysning.dk.

 

Hvad kan tingbogsattesten bruges til?

I en tingbogsattest har du mulighed for at se de oplysninger, der er registreret for en specifik ejendom i tingbogen. Du kan blandt andet bruge tingbogsattesten til at vurdere, om de oplysninger, du får fra sælger, matcher virkeligheden.

Du kan eksempelvis bruge tingbogsattesten til at sikre, at sælger rent faktisk er den retmæssige indehaver af ejendommen. Herudover kan du se, hvilke lån der er tinglyst på ejendommen, samt hvorvidt der er foretaget udlæg på den.

Hvis der er servitutter på ejendommen, kan du også se dem. Servitutter er betegnelsen for byrder og bestemmelser, som dikterer, hvordan ejendommen må anvendes. Det kan eksempelvis være, at ejendommen skal holdes i en bestemt stand, eller at der er andre, som har råderet over den.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle informationerne fra tingbogen, du får, når du indhenter en tingbogsattest. Den indeholder udelukkende korte overskrifter, som fortæller om indholdet. Vil du se det fulde indhold, er der angivet et filnummer ud for de enkelte deklarationer. Du har mulighed for at slå filnummeret op, så du kan downloade den fulde deklaration.

 

Servitutter i tingbogsattesten

Før du investerer i en ejendom, er det vigtigt, at du undersøger, hvilke servitutter der er tinglyst på den. Hvis der er tinglyste servitutter på ejendommen, kan du risikere, at du ikke må bruge ejendommen, som du havde regnet med – eksempelvis hvis der er servitutter, som medfører, at du ikke har fuld råderet over ejendommen.

Der skelnes mellem privatretlige og offentlige servitutter:

  • Privatretlige servitutter: Dette er betegnelsen for servitutter, som ejeren af en ejendom giver til en anden – eksempelvis en forkøbsret.
  • Offentlige servitutter: Dette er betegnelsen for offentlige servitutter som eksempelvis en lokalplan, der dikterer, hvordan der må bygges i et område, hvor ejendommen er placeret.

En ejerlejlighed bliver betegnet som en selvstændig fast ejendom. Derfor har de deres eget blad i tingbogen. Der tinglyses pant og udlæg i en andelsbolig, og derfor fremgår der hverken servitutter eller adkomst for en andelsbolig. I stedet har hovedbygningen et blad i tingbogen, hvor du kan se de tinglyste servitutter.

Du bør være opmærksom på, at tingbogsattesten ikke giver dig et fyldestgørende overblik over de oplysninger, som er registreret i tingbogen. Vil du have det fulde overblik, skal du i stedet slå op i tingbogen på egen hånd, så du er sikker på, at du får det hele med.

 

Hjemfaldspligt i tingbogsattesten

Hvis du investerer i en ejendom i en af landets større byer, kan du risikere, at der er tinglyst det, der kaldes for en hjemfaldspligt, på boligen. Det betyder i grove træk, at kommunen har ret til at købe ejendommen tilbage efter en bestemt tidsperiode. Ofte vil kommunen kunne erhverve boligen til en lavere pris, end hvis den blev sat til salg på det frie marked.

Kommunen er desuden ikke altid forpligtet til at betale for en eventuel ejendom på grunden. Du bør derfor være særdeles opmærksom på, om der er hjemfaldspligt for ejendommen, da du i princippet kan miste rettighederne til ejendommen og den grund, den er beliggende på.

Det er dog i visse tilfælde muligt at tilbagekøbe hjemfaldspligten, ligesom du også har mulighed for at udskyde den hos visse kommuner. Det er dog primært i landets større byer, der arbejder med hjemfaldspligt, hvorfor du bør være opmærksom på dette, hvis du skal købe en bolig i Aarhus eller i Hovedstadsområdet.

 

Få hjælp til at komme sikkert igennem dit boligkøb

Hos NEMBOLIGHANDEL har vi mange års erfaring med køb og salg af ejendomme. Vi kan hjælpe dig sikkert igennem dit boligkøb, så du kan skrive under på købsaftalen med god samvittighed. Vi tilbyder forskellige pakker, og du vælger selv, hvor meget du ønsker at involvere os i købsprocessen.

Vælger du vores komplette køberpakke, får du rådgivning gennem hele processen. Vi varetager al dialog med mægler og bank, så du kun skal forholde dig til de informationer, du får fra os. Det sikrer dig en nem, overskuelig og gennemsigtig handel, som i sidste ende er, hvad den giver sig ud for at være.

Udlev trygt og sikkert dine boligdrømme Oplev hvor nemt vi har gjort dit boligkøb
Fra DKK 2.000,-
Læs mere

inkl. moms

Related post
boligadvokat middelfart

Boligadvokat Middelfart

Tingbogsattesten er en betegnelse for en udskrift fra tingbogen, der redegør for, hvad der er registreret på en ejendom.…
boligadvokat skanderborg

Boligadvokat Skanderborg

Tingbogsattesten er en betegnelse for en udskrift fra tingbogen, der redegør for, hvad der er registreret på en ejendom.…